จุลสารพระหฤทัยสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2

รายละเอียด

 
 

     ชื่นชมยินดี
  - นักเทควันโด...คนเก่ง
  - Debate Team English Program
  - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเต้นบัลเลย์ Asian Pacific Dance Competition
  - ชมรมว่ายน้ำ...สร้างชื่อ
  - ภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ

     บอกเล่าเก้าสิบ

  - เยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ
  - คณะผู้บริหาร และครูร.ร.นุชนาถอนุสรณ์ ศึกษาดูงาน
  - กิจกรรมวันรำลึก สืบ นาคเสถียร
  - อินเตอร์แร็คท์ สายสัมพันธ์คัลเลอร์ฟูล
  - กิจกรรมของน้อง ๆ ปฐมวัย
    1) หรรษากับมนต์เพลง
    2) ทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิล์ด
  - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
 
 
 
 
  

     ชื่นชมยินดี
  - เด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำเดือน..มิถุนายน
  - เด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำเดือน..กรกฎาคม
  - เด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำเดือน..สิงหาคม
  - เด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำเดือน..กันยายน
  - นักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
  - นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
     บอกเล่าเก้าสิบ
  - กิจกรรมเสวนาศาสนสัมพันธ์
  - กิจกรรมเรียนรู้ สู่ศาสนสถาน สานสัมพันธ์
  - น้ำใจชาวพระหฤทัย..ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  - กิจกรรมพัฒนาจิตใจในวิถีชีวิตอิสลาม
  - กิจกรรมวันนี้อาสาทำดี (จิตอาสา) ของกลุ่มศาสนาสัมพันธ์
  - กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชน
  - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
 
 
 
 
 

 
     ชื่นชมยินดี
  - โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ขั้นที่ 2
  - Bear Brand UHT Brain & Bone Challenge
  - การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.ปลาย
     บอกเล่าเก้าสิบ
  - กิจกรรม Math Day
  - กิจกรรมประเพณีลอยกระทงของน้องระดับปฐมวัย
  - การเวกเกมส์น้อย
  - การเวกเกมส์ 2010
  - การตรวจสุขภาพประจำปีของคณะครู บุคลากร และนักเรียน
  - โครงการคนรุ่นใหม่ "หัวใจรักษ์แผ่นดิน 3 ตอน สัมผัสชีวิตป่า 
 สร้างฝายพัฒนาแหล่งน้ำ"
  - กิจกรรมวันรำลึกถึงคุณพ่อปีโอ (ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยฯ) และวันพระคัมภีร์
  - ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประถม (Art Junior 2010)
  - Thai Program & English Program 2nd Art Exhibition
  - EP The Musical
  - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
 
 

     ชื่นชมยินดี
  - 'กล้าอาสา สร้างฝาย ถวายในหลวง' โดย ชมรมเยาวชนคนรักษ์ป่า
  - หนูน้อยซานต้าคิดส์ (เพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี 4)
  - รางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่าย
  - รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการจัดตู้พรรณไม้น้ำ
     บอกเล่าเก้าสิบ
  - อาศิรวาท องค์ภูมิพลมหาราช อภิวาท นบพระคุณพ่อ...เหนือธรณี-วันพ่อแห่งชาติ
  - คริสต์มาส-เทศกาลแห่งความรักและความชื่นชมยินดี
  - วันเอดส์โลก
  - อำนวยพรผู้สูงอายุ
  - พระหฤทัยสานสายใยรัก : ปันรักปันน้ำใจ
  - ค่ายย้อนรอยกรุงเก่า เสริมเชาว์คณิตศาสตร์
  - Holiday Trip 2010
  - เพื่อสุขภาพ..ให้วัคซีนป้องกันโรคแก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.6 และ G.1,G.6
  - กิจกรรมของน้อง ๆ ปฐมวัย
    1) แฟนตาซีสร้างสรรค์ พรสวรรค์ 2010
    2) ส่งความสุขแด่ซิสเตอร์ชรา
  - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
 
 
 


     ชื่นชมยินดี
  - เพ้นท์กำแพงสถานทูตสหรัฐอเมริกา
  - รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ณ ร.ร.สวนกุหลาบ
  - รางวัลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
  - การจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็ก เยาวชน บุคคล และผู้สูงอายุดีเด่น

     บอกเล่าเก้าสิบ

  - วันสถาปนาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  - วันครูพระหฤทัยสัมพันธ์  ครั้งที่ 20
  - กิจกรรมวันครูแห่งชาติ...ฉลองครูปฏิบัติงานนาน 25 ปี และร่วมแสดงความยินดี
    ครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ
  - วันเด็กแห่งชาติ
  - ค่ายวิทยาศาสตร์ "สืบสานวิถีชาวบ้าน ถีบกระดานเก็บหอย ศึกษาหิ่งห้อย ร่วมอนุรักษ์
    ป่าชายเลน"
  - การนำเสนอผลงานวิจัยนักเรียน
  - ทัศนศึกษา แผนก English Program ปีการศึกษา 2553
   - รังสรรค์จินตนาการ วันวิชาการพระหฤทัย
  - วันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน
  - กิจกรรมอำลานักเรียนชั้น ม.6 , EP Grade 12 และนักเรียนชายชั้น ป.6
  - คาราวานทัศนศึกษา ครั้งที่ 13 พระหฤทัยคอนแวนต์ ร่วมใจ จิตอาสา พัฒนาแบบยั่งยืน
  - จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office 2007
   
แก่บุคลากร KSL
  - กิจกรรมวันเด็กของน้องปฐมวัย
 
 
       
       
 

จุลสารพระหฤทัยสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียด

 
 

     ชื่นชมยินดี
  - นักกีฬา stack ครองถ้วยรวมและคว้าแชมป์ภาคฤดูร้อน
  - พิธีกรคนเก่ง...นางสาวพรรณราย  สิงหทัต  ชั้น ม.5/2
  - โครงการเยาวชนไทย ร่วมใจอาสา แก้ปัญหาขยะล้นเมือง
  - การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
  - โครงการเยาวชนพลยุติธรรม 2552 "รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย"

     บอกเล่าเก้าสิบ

  - พิธีสมโภชพระหฤทัย
  - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
  - ค่ายสัมพันธ์ (ค่ายปฐมนิเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553
  - พิธีประทับเข็มประดับอาภรณ์แห่งความรัก จักประทับจิต..ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์
  - คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ศึกษาดูงาน ประจำปี 2553
  - กิจกรรมไปรษณีย์พระหฤทัยคอนแวนต์
  - กิจกรรมรณรงค์ต้านสารเสพติด
  - พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  - กิจกรรมต้อนรับนักเรียนระดับปฐมวัย...สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย
 
 
 
 

     ชื่นชมยินดี
  - ศิษย์เก่า...คนเก่ง
  - เทควันโด..ตัวจิ๋ว..แต่เจ๋ง
  - ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประมง
  - เงือกสาว จ้าวสระ

     บอกเล่าเก้าสิบ

  - วันสถาปนาลูกเสือไทย
  - พิธีมอบเข็มสารวัตรและสภานักเรียน
  - โครงการนิทานธรรม..ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
  - จิตสบายกายสงบ
  - กว่าชื่น..คืนสู่เหย้า "รักของเรามิมีเสื่อมคลาย"
  - พิธีสถาปนาสโมสรอินเตอร์แร็คท์
  - โครงการ SHC Radio
  - กิจกรรมของน้อง ๆ ปฐมวัย
    1) กิจกรรมยามเช้า
    2) กิจกรรมประกวดระบายสีภาพ
  - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่
 
 
 

     ชื่นชมยินดี
  - คุณครูอนันต์  ฐิติปัญญากุล ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพฯ
  - พระหฤทัยฯ กวาด 3 รางวัล  การแข่งขัน จรวดทะลุฟ้า
  - ชมรมว่ายน้ำ พระหฤทัยคอนแวนต์ คว้าเหรียญ รางวัลรวม 25 เหรียญ จากการแข่งขันว่ายน้ำเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  ครั้งที่ 1
  - ช่างภาพที่อายุน้อยที่สุด.......
  - รางวัลชนะเลิศ ถ้วย  Battle Sport Stacking Championships 2010
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  แข่งขันกระโดดเชือก

     บอกเล่าเก้าสิบ

  - กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันแม่แห่งชาติ
  - การจัดงาน “ก้าวแรกแห่งความกตัญญู” โดยสภาเครือข่ายผู้ปกครองฯ  ชั้น ม. 2
  - พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์ “ มาตุรงค์  ”
  - พิธีรับป้ายโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่
  - โครงการ ทัศนศึกษา   ปีการศึกษา  2553
  - กิจกรรมของน้อง...ระดับปฐมวัย
    1) “เทิดไท้องค์ราชินี  สดุดีพระคุณแม่”
    2) วันวิทยาศาสตร์น้อย
  - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
 
 
 
 

  Main Menu 

 
 

                                                                                                                                                                                                              


:: Home ::

Best Preview in IE 1024x768   © Copyright 2009
 Sacred Heart Convent School
94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand