ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

เดือน กุมภาพันธ์  2560 รายการกิจกรรม
2 กุมภาพันธ์ 2560   นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
3 กุมภาพันธ์ 2560   ธรรมะกับเยาวชนครั้งที่ 12
    กิจกรรมศาสนธรรมศุกร์ต้นเดือน
    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสจบปีการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 และ G.12
    และนักเรียนชายชั้น ป.6
4 กุมภาพันธ์ 2560   สอบ O-Net  ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3
5 กุมภาพันธ์ 2560   สอบ O-Net  ชั้น ม.3
11 กุมภาพันธ์ 2560   วันมาฆบูชา
10-12 ภุมภาพันธ์ 2560   ค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ.ระยอง
13 กุมภาพันธ์ 2560   ชดเชยวันมาฆบูชา (หยุดเรียน)
17 กุมภาพันธ์ 2560   กิจกรรมอำลา นักเรียนชั้น ม.6
18-19 กุมภาพันธ์ 2560   สอบ O-Net ชั้น ม.6
20,22,24 กุมภาพันธ์ 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย
23 กุมภาพันธ์ 2560   สอบอ่าน-เขียน ชั้น ป.1-ป.4
    กิจกรรมนักเรียนอำลาครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559
24 กุมภาพันธ์ 2560   นักเรียนชั้น ม. 6 อำลาคณะผู้บริหาร คณะครู และน้องๆร่วมสภาบัน
    เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
27 กุมภาพันธ์ 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ชั้น ม.6 และ G.12 
เดือน มีนาคม  2560 รายการกิจกรรม
1 มีนาคม 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 และ G.12 
2 มีนาคม 2560   พิธีมอบวุฒิบัตร (อนุบาล 3)
3 มีนาคม 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ป.6  ม.1-ม.6  และ G.1-G.12
4 มีนาคม 2560   กิจกรรมจิตอาสาสัญจร ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
6 มีนาคม 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ป.6  ม.1-.5  และ G.1-G.11
7 มีนาคม 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ป.6  ม.1-.5  และ G.1-G.11
8 มีนาคม 2560   สอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ N.T. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
11 มีนาคม 2560   สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ  GAT/PAT ชั้น ม.6 ครั้งที่ 2
12 มีนาคม 2560   สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ  GAT/PAT ชั้น ม.6 ครั้งที่ 2
19 มีนาคม 2560   ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
20-21 มีนาคม 2560   หัวหน้าฝ่ายส่งแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560  (Update)
23 มีนาคม 2560   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ G.12 รับวุฒิบัตร (Update)
24 มีนาคม 2560   ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559  (Update)
    พิธีเชิดชูครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559  (Update)
25 มีนาคม 2560   ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ป.1-ป.6  ม.1-.5  และ G.1-G.11
27 มีนาคม 2560   วันแรกของการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( 27 มีนาคม-26 เมษายน 2560 ) (Update)
เดือน เมษายน  2560 รายการกิจกรรม
6 เมษายน 2560   เรียนเสริมภาคฤดูร้อนตามปกติ  (Update)
13-17 เมษายน 2560   หยุดเรียนเนื่องในโอกาส "เทศกาลสงกรานต์" (Update)
26 เมษายน 2560   เรียนเสริมภาคฤดูร้อนวันสุดท้าย (รวมเวลาเรียน 20 วัน) (Update)
27-29 เมษายน 2560   ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (คณะผู้บริหาร ครู เจ้าที่ พี่เลี้ยง) (Update)

 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  ศุกร์ที่ 27 ม.ค.2560

วันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
( VSED ) ครั้งที่ 3

[ประมวลภาพ]

       
             
  อังคารที่ 17 ม.ค.2560

พิธีประกาศเกียรติคุณและร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

[ประมวลภาพ]

 

  เสาร์ที่ 21 ม.ค.2560

งานราตรีการเวก ปีการศึกษา 2559 "พระหฤทัยฯ น้อมสักการะ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

[ประมวลภาพ]

             
  พฤหัสฯที่ 12 ม.ค.2560

กิจกรรมวันเด็กของนักเรียนแผนกปฐมวัย ประจำปีพุทธศักราช 2560

[ประมวลภาพ]

    วันที่ 9-18 ม.ค.2560

สุขสันต์วันเด็กแผนกประถมฯและมัธยมฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560

[ประมวลภาพ]

             
  ศุกร์ที่ 23 ธ.ค.2559

สุขสันต์วันคริสต์มาสของเด็กๆ ปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

[ประมวลภาพ]

 

  อังคารที่ 10 ม.ค.2560

โอกาสวันครบรอบ
80 ปีสถาปนาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 และ 82 ปีของการ
ก่อตั้งโรงเรียน

[ประมวลภาพ]

             
  อังคารที่ 20 ธ.ค. 2559

กิจกรรมส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส

[ประมวลภาพ]

    ศุกร์ที่  23  ธ.ค. 2559

กิจกรรมกราบอำนวยพร ขอพรและส่งมอบความสุขให้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

[ประมวลภาพ]

             
  เสาร์ที่ 17 ธ.ค.  2559

งานพรสวรรค์อนุบาลครั้งที่ 24 "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์"

[ประมวลภาพ]

    วันที่ 21-22  ธ.ค.  2559

งานวิชาการพระหฤทัยฯ ร่วมใจตามรอยเบื้องยุคลบาท ศาสตร์พระราชาฯ

[ประมวลภาพ]

             
  วันที่ 1-2 ธ.ค.  2559

วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมแด่พ่อ...ลูกเชิดชู กตัญญู รู้พระคุณอบอุ่นไอรัก ระดับประถมฯและมัธยมฯ

[ประมวลภาพ]

 

  พฤหัสฯที่ 1 ธ.ค.  2559

แผนกปฐมวัยจัดพิธี
วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9
ละกิจกรรมแด่พ่อ...ลูกเชิดชู กตัญญู รู้พระคุณ อบอุ่นไอรัก ให้แก่เด็กปฐมวัย

[ประมวลาภาพ]

             
             

 
   
 
 

             
  September 23, 2016

Anuban Asean Program’s “English Camp III” 

[More]

    Novemberber 3, 2016

3rd Science genius Competition

[More]

             
  August 26, 2016

"The Book of Unison" The musical. Present by E.P. students!

[More]

    September 9, 2016

Knights and Princess AP (Asean Program) Camp II

[More]

             
  June 26, 2016

Cardiovascular system by learning the Heart Morphology
and Anatomy

[More]

    July 21, 2016

Math Hero competition was held last July 21, 2016

[More]

             
  20 June, 2016

English PBL.
(Project Base Learning) Grade10

[More]

    22 June, 2016

Grade 3: Ecosystem/Habitat Project

[More]

             
  May 27, 2016

As the school year starts,the EP Primary Ice Breaking Day activity

[More]

    June 9, 2016

An annual Wai Khru Ceremony
in Praharuthai Convent School
 
[More]
             

 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวเมรินทร์   ยืนยงวรรณโชติ  ม.3/3
   นางสาวชนม์กวิน  ชวลิตปัญญา      ม.3/3
   นางสาวพรศิริ       คูหาอภิรมย์       ม.3/4
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ
รายการแข่งขัน :  การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ
    หัวข้อ "ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย"
สถานที่แข่งขัน :  โรงเรียนเกษมวิทยา
หน่วยงานที่จัด :  โรงเรียนเกษมวิทยา
ครูที่ปรึกษา :   ครูสุพจน์  สุขะ
   
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  เด็กชายวรพล   ทาส้าว    ป.5/3
   เด็กชายณภัทร  นักเสียง  ป.5/4
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ
รายการแข่งขัน :  การแข่งขันทักษะด้านวิชาการหัวข้อ "ภาควิเคราะห์วิทยาศาสตร์"
สถานที่แข่งขัน :  โรงเรียนเกษมวิทยา
หน่วยงานที่จัด :  โรงเรียนเกษมวิทยา
ครูที่ปรึกษา :   -
   
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล :  เด็กหญิงพิรญาณ์   มือชัยภูมิ     ป.5/4
   เด็กหญิงเมธชนา   โรจนะสมิต  ป.5/3
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ
รายการแข่งขัน :  การแข่งขันทักษะแต่งกลอนสี่สุภาพ
สถานที่แข่งขัน :  โรงเรียนเกษมวิทยา
หน่วยงานที่จัด :  โรงเรียนเกษมวิทยา
ครูที่ปรึกษา :   ครูประพันธ์  จิตตะปะสาทะ
   
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สาอาจ    ป.2/4
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รายการแข่งขัน :  การแข่งขันทักษะคัดลายมือ
สถานที่แข่งขัน :  โรงเรียนเกษมวิทยา
หน่วยงานที่จัด :  โรงเรียนเกษมวิทยา
ครูที่ปรึกษา :   ครูประพันธ์  จิตตะปะสาทะ
   
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :  เด็กหญิงพัทธกานต์  ธนพงษ์ภิรมย์    ป.6/2
   เด็กหญิงวีรยา  สินธุกานนท์    ป.6/3
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รายการแข่งขัน :  การแข่งขันทักษะแต่งกลอนสี่
สถานที่แข่งขัน :  โรงเรียนเกษมวิทยา
หน่วยงานที่จัด :  โรงเรียนเกษมวิทยา
ครูที่ปรึกษา :   ครูศรีรัตนา  เอมประณีตร์
   
 
     
 
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกรรรดา พรวิธิต   Grade.11
รางวัลที่ได้รับ :   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รายการแข่งขัน :   Speech Contest 
สถานที่แข่งขัน :   The Airport Hotel Donmuang
หน่วยงานที่จัด :   Global Education Thailand
ครูที่ปรึกษา :   Mr.Mark Vetare
   
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวนฤชล ส่งกิจคณานนท์  ชั้น  ม.4/4  
รางวัลที่ได้รับ :   รางวัลชมเชยจากผู้เข้าสอบแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 50 คนแรก  
  ได้คะแนน 89/100 คะแนน เป็นลำดับที่ 14 ของรายการแข่งขัน
  เพชรยอดมงกุฎ [ภาษาญี่ปุ่น] ได้รับเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล
  และทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท 
รายการแข่งขัน :   เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11  
สถานที่แข่งขัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
หน่วยงานที่จัด :   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
  และกระทรวงศึกษาธิการ
ครูที่ปรึกษา :   ครูทรงพล  รัตน์ดิลกพานิชย์  [19 พ.ย. 2559]
     
 
 
 

 
 

 
 
     
 
 

 


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV
Best Preview in IE 1024x768  Update : 20 August 2016
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url : http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th
 

ขอบข่ายการสอบปลายภาคที่ 2 (ป.1-ป.6)
ปีการศึกษา 2559
ป.1 (ACE) ป.1 (AP) ป.1 (IP)
ป.2 (ACE) ป.2 (AP) ป.2 (IP)
ป.3 (ACE) ป.3 (AP) ป.3 (IP)
ป.4 (ACE) ป.4 (AP) ป.4 (IP)
ป.5 (ACE) ป.5 (IP)  
ป.6 (ACE) ป.6 (IP)  
 
ตารางสอบปลายภาคที่ 2 (ป.1-ป.6)
ปีการศึกษา 2559
ป.1 ป.2 ป.3
ป.4 ป.5 ป.6