ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

       
เดือนเมษายน รายการกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 - เรียนพิเศษภาคฤดูร้อนวันสุดท้าย
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 - งานพิธีคณะฯ
เดือนพฤษภาคม รายการกิจกรรม
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 - เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2557 ชั้น เตรียมอนุบาล-อนุบาล 1 และชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, English Program G.1-G.12
วันพฤหัสบดี 15 พฤษภาคม 2557 - เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2557 ชั้น อนุบาล 2-3 , English Program KG.2-3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  พฤหัสฯที่ 10 เม.ย. 2557
คณะผู้บริหารและครู
โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนลาซาล
[อ่านข่าว]
    วันที่ 19-20  เม.ย. 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะครูในเครือคณะ
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 4-7 เม.ย 2557
กิจกรรมในโครงการพระหฤทัยการุณย์  อุ่นไอรัก ปันรักปันน้ำใจ ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
จ.เพรชบูรณ์
[อ่านข่าว]
    วันศุกร์ที่ 11 เม.ย. 2557
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และสาดสุขเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 14-16 มี.ค. 2557
ค่ายผู้นำเยาวชนคนอาสา ปี5 ทาสีเติมฝัน สร้างสีสัน  สานสัมพันธ์พี่น้อง
[อ่านข่าว]
    วันที่ 3-4 มี.ค. 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 14 มี.ค. 2557
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา
2556
[อ่านข่าว]
    ศุกร์ที่ 14 มี.ค. 2557
พิธีเชิดชูครูเกษียณโรงเรียนพระหฤทัยฯ
ปีการศึกษา 2556
[อ่านข่าว]
             
  อังคารที่ 4 มี.ค. 2557
คณะครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
[อ่านข่าว]
    อังคารที่ 11  มี.ค. 2557
รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันฟุตบอลนักเรียน
กรมพลศึกษา
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 28  ก.พ. 2557
กิจกรรม "บริจาคด้วยรัก ให้ดวงใจ ส่งไปให้น้อง"

[อ่านข่าว]
    อาทิตย์ที่ 2 มี.ค. 2557
กิจกรรม
Heart Day เยาวชน OKRSO

[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 28 ก.พ. 2557
ร่วมแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปี 6
[อ่านข่าว]
    พฤหัสฯที่ 27  ก.พ. 2557
กิจกรรม”สานสัมพันธ์สายใยรักพระหฤทัย”
[อ่านข่าว]
             
  พุธที่ 26  ก.พ. 2557
พิธีเชิดชูครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2556
[อ่านข่าว]
    วันพุธที่ 27  ก.พ. 2557
ฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 22-23  ก.พ. 2557
ค่ายอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี6 ปีการศึกษา 2556 รุ่น 28
[อ่านข่าว]
    อังคารที่ 25  ก.พ. 2557
พิธีประกาศเกียรติคุณ
ครูทำงานนาน 25 ปี และ
เชิดชูเกียรติครูดีเด่นและ
นึ่งแสนครูดี [อ่านข่าว]
             
       

อ่านข่าวย้อนหลัง >>

 
 

 
 

วัน เดือน ปี

รายการกิจกรรม

23  ม.ค.  2557

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา

11  ม.ค.  2557

รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความต้ายภัยยาเสพติด

11  ม.ค.  2557

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความต้านภัยยาเสพติด

11  ม.ค.  2557

รับรางวัลชมเชย การเขียนเรียงความต้านภัยยาเสพติด

11-12  ม.ค.  2557

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 33 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

14  ธ.ค.  2556

รับสองรางวัลการประกวดวงโยธวาทิต ณ เมืองพัทยา

22  พ.ย.  2556

ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

 

22  พ.ย.  2556

ได้รับรางวัล Performance การแข่งขันออกแบบแฟชั่น ธีมซากุระ

22  พ.ย.  2556

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น
 

16  พ.ย.  2556

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

16  พ.ย.  2556

ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
  - รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสีชิงรางวัล ครั้งที่ 2

31  ต.ค.  2556

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 

31  ต.ค.  2556

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ารประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

19-27  ต.ค.  2556

รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ  ระดับประถมศึกษา

7  ต.ค. 2556

ชนะเลิศการแข่งขันไมโล จูเนียร์ ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2013
 

5  ต.ค. 2556

ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา“ คุรุสดุดี ” ณ  หอประชุมคุรุสภา 

27  ก.ย. 2556

ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่จากกรุงเทพมหานคร
 

9  ก.ย. 2556

ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

7-8  ก.ย. 2556

รางวัลชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ  ครั้งที่ 10 ระดับชั้นประถมศึกษา
 

7-8  ก.ย. 2556

ผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับชั้นประถมศึกษา

7-8  ก.ย. 2556

รางวัลชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  13  ส.ค. 2556 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์ประยุกต์
11  ส.ค. 2556 สิ่งประดิษฐ์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์  ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมปลาย
  7-10  ส.ค. 2556 แข่งขันร่มพยุงไข่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7-10  ส.ค. 2556 แข่งขันร่มพยุงไข่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  6-21  ส.ค. 2556 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3-4  ส.ค. 2556 แข่งขันภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกูฎ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  29  ก.ค. 2556 แข่งขันยิมนาสติกลีลา รายการ The 2nd ZHONG LING CLUB 2013
26  ก.ค. 2556 ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  26  ก.ค. 2556 แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
21  ก.ค. 2556 แข่งขันแบดมินตันธรรมศาสตร์ คาร์ลตัน บีทีเอส เสนา  แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่10
  15  ก.ค. 2556 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
15  ก.ค. 2556 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  15  ก.ค. 2556 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
15  ก.ค. 2556 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 

11  ก.ค. 2556

แข่งขันแบดมินตันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 ประเภทหญิงคู่

11  ก.ค. 2556

แข่งขันแบดมินตันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 ประเภทหญิงคู่
 
     
 

Clip1 : English Summer Course in New Zealand 2014

 
   

       คลิ๊ปวีดีโอการเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2557  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร ผลการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้โรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ ดังนี้
           1. รางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง
(Best wind & Brass)
           2. รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น (Best Color Guard)
           3. รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น (Best Percussion) และเงินรางวัล 25,000 บาท
           4. รางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมเงินสนับสนุน
               อุปกรณ์โยธวาทิตให้แก่โรงเรียน  จำนวน 250
,000 บาท
      

 


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV


         


Best Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th
 

ายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>  [ 1  2 ]