ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045 Mobile: 064-0538427  e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |


 

 

 

 

       
Your Website Title
     
   
     
   
 
     
     
   
     
     
 
 
     

เดือน มีนาคม 2561

รายการกิจกรรม

พฤหัสฯที่ 1 มี.ค. 2561

วันมาฆบูชา (Magha Puja Day)

ศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ม.5 และ G.1-G.11

เสาร์ที่ 3 มี.ค. 2561

สอบ O-NET (ม.6)

อาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 2561

สอบ O-NET (ม.6)

ศุกร์ที่ 9 มี.ค. 2561

รอบเช้า พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
  รอบบ่าย ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ (เตรียมอนุบาล อ.1-อ.2)

เสาร์ที่ 10 มี.ค. 2561

สอบตรงวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. ม.6 (Update)
(กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย )

จันทร์ที่ 12 มี.ค. 2561

พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2560 และ G.12(Update)
  ส่งเอกสารวิชาการ

เสาร์ที่ 17 มี.ค. 2561

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2

จันทร์ที่ 19 มี.ค. 2561

สรุปงานประจำปีการศึกษา 2560

อังคารที่ 20 มี.ค. 2561

สรุปงานประจำปีการศึกษา 2560

พุธที่ 21 มี.ค. 2561

สรุปงานประจำปีการศึกษา 2560

พฤหัสฯที่ 22 มี.ค. 2561

สรุปงานประจำปีการศึกษา 2560
  กิจกรรมอำลาครูเกษียณ (ภาคบ่าย)

ศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2561

ปัจฉิมนิเทศบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

อาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 2561

วันปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และ Grade 10  และนักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 , Grade 7-Grade 12 ของปีการศึกษา 2561
(เวลา 10.00 น - 12.00 น.)
(Update)

จันทร์ที่ 26 มี.ค. 2561

เรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อนวันแรก
  ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน (เรียนภาคฤดูร้อนถึงวันที่ 26 เม.ย. 2561)
   

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
 

ศุกร์ที่ 9 มี.ค. 61

พิธีมอบวุฒิบัตร
แก่นักเรียนระดับ
ชั้นปฐมวัยปีที่3
และ KG.3
ปีการศึกษา 2560

   

จันทร์ที่12 มี.ค. 61

พิธีมอบวุฒิบัตร
แก่นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
Grade 12 ปีการ
ศึกษา 2560

             
             
  วันที่ 2-6 ก.พ. 61

นักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว
ร่วมแสดงผลงาน
"งอบติดแอร์" ในงานวันนักประดิษฐ์/2561

 

  เสาร์ที่ 10 ก.พ. 61

สมาคมผู้ปกครอง
และครูฯจัดดำเนิน
โครงการ "สืบสาน
ปณิธานของพ่อ
ตอนอากาศใสให้ฟ้า
ผืนป่าคืนแผ่นดิน"
[
Update]

             
             
  อังคารที่ 6 ก.พ. 61

เชิดชู...ครูเกษียณอายุการทำงาน "น้อมนึก ระลึกพระคุณอยู่
มิรู้ลืมเลือน"

    พุธที่ 7 ก.พ. 61

พิธีอำลาและปัจฉิม
นิเทศให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และ Grade 12
เนื่องในโอกาสสำเร็จ
การศึกษาชั้นสูงสุด
ของโรงเรียน

             
             

  พุธที่17.ค.61

กิจกรรมวันครูและการประกาศเกียรติคุณชื่นชมยินดีแก่ครูทำงานนาน 25 ปี
และครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

 

  เสาร์ที่ 27 ม.ค. 61

“ค่ายอาชีพสุจริต
ตามวิถีชีวิตไทย"
ณ โครงการ
อัมพวาชัยพัฒนา
นุรักษ์

             

  ศุกร์ที่11.ค.61

กิจกรรมส่งมอบความสุขให้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

 

  อังคารที่16.ค.61

งานวันครู"พระหฤทัย
สัมพันธ์ ครั้งที่27"
เนื่องในโอกาสวันครู
แห่งชาติ

             
             

  วันที่21-22 ธ.ค. 2560

กิจกรรมส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส

 

  พฤหัสฯที่11 .ค.61

กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ ครบรอบ
81 ปี

             
             

  9-11 ธ.ค. 2560

"การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง"
โรงเรียนในเครือ
คณะพระหฤทัยฯ

    เสาร์ที่16 ธ.ค.2560

งานพรสวรรค์อนุบาล
ครั้งที่ 25"ครอบครัว
สุขสันต์ หนูน้อย
หรรษา" ประจำปี
การศึกษา 2560

             
             
  จันทร์ที่ 4 ธ.ค. 2560

แผนกการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรม"
แด่พ่อลูกเชิดชูกตัญญูรู้คุณอุ่นไอรัก"

 

  พฤหัสฯ7 ธ.ค.2560

สุขสันต์วันคริสต์มาส
และสวัสดีปีใหม่
"ชาวพระหฤทัย
ร่วมใจห่วงใย
ผู้สูงอายุ" ในชุมน

             
             
             
 

 
 
 

 
 

 
 
รับรางวัลเหรียญทองแดง
 

                                       7 ม.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

เด็กหญิงโชติกา อัตระมงคล  ป.4/2

รางวัลที่ได้รับ :

เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
รายการแข่งขัน : สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ/2561
สถานที่แข่งขัน : เขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
 
 
 
รับรางวัลเหรียญทองแดง
 

                                       7 ม.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูศรี  Grade 5

รางวัลที่ได้รับ :

เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
รายการแข่งขัน : สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ/2561
สถานที่แข่งขัน : เขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศ
 

                                       26-28 ม.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

เด็กหญิงภคภรณ์ สุจิตต์สกุล  Grade 3

รางวัลที่ได้รับ :

รับรางวัลชนะเลิศ
รายการแข่งขัน : ขี่ม้ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
"NPEC Open 2018/Thailand Jumping & Pony Championship Qualifier" ครั้งที่ 1
สถานที่แข่งขัน : Royal Horse Guard & Maxwin Riding Arena.
หน่วยงานที่จัด : สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศ
 

                                        22 ม.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวอาซึคิ  อิวาตานิ  ม.5/4

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศ
รายการแข่งขัน : การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์"
สถานที่แข่งขัน : ศาลากลางวจังหวัดนครนายก
หน่วยงานที่จัด : กรมพลศึกษา
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศ
 

                                        16-19 พ.ย. 2560

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวปนัดดา  ทิพย์สมบัติวงศ์  ม.5/2

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศ
รายการแข่งขัน : กีฬาไอซ์สเก็ต
สถานที่แข่งขัน : ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
หน่วยงานที่จัด :  
   
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศ
 

                                        14 ม.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.จีน่า ฤกษ์เมือง  ป.6/4
  ด.ญ.วิคตรอเรีย สุรีย์  Grade 7

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิส
รายการแข่งขัน : ยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนนทบรี
สถานที่แข่งขัน : จังหวัดนนทบรี
หน่วยงานที่จัด : จังหวัดนนทบรี
   
   
 
 
 
รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 10 คนสุดท้ายของประเทศ
 

                                        2 ธ.ค. 2560

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวนฤชล ส่งกิจคณานนท์ ชั้น ม.5/4

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 10 คนสุดท้ายของประเทศ ได้รับเกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และเหรียญรางวัล
รายการแข่งขัน : การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12
ประจำปี พ.ศ.2560
สถานที่แข่งขัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่จัด : มูลนิธิร่มฉัตร
ครูผู้ฝึกสอน : ครูทรงพล รัตน์ดิลกพานิชย์
  ครู Narumoto YOKO
หมายเหตุ: จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 1,089 คน
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week l ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV
Best Preview in IE 1024x768  Update : 7 July 2017
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url : http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th