ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
เดือน กันยายน  2559 รายการกิจกรรม
พฤหัสฯที่ 1 ก.ย. 2559  นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
   ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย
ศุกร์ที่ 2 ก.ย. 2559  ธรรมมะกับเยาวชน ครั้งที่ 5
   กิจกรรมศาสนาธรรม ศุกร์ต้นเดือน
เสาร์ที่ 3 ก.ย. 2559  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น ป.1-ป.2 ณ ค่ายโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
อาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น ป.3 ณ ค่ายโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
พฤหัสฯที่ 8 ก.ย. 2559  Spelling Secondary
ศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559  องค์กรคาทอลิกครั้งที่ 5
เสาร์ที่ 10-11 ก.ย. 2559  ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จันทร์ที่ 12 ก.ย. 2559  มอบเกียรติบัตรเด็กดี
พฤหัสฯที่ 15 ก.ย. 2559  Spelling primary
   Home room Activity G.9
ศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2559  ธรรมะกับเยาวชน ครั้งที่ 6
เสาร์ที่ 17 ก.ย. 2558  สอบเข้านักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2
เสาร์ที่ 17-อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 2559  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ณ ค่ายบ้านสวนราชบุรี
อังคารที่ 20 ก.ย. 2559  วันเยาวชนแห่งชาติ (Youth Day)
   กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
พุธที่ 21 ก.ย. 2559  วันสันติภาพสากล (International Day of Peace)
พฤหัสฯที่ 22 ก.ย. 2559  สอนเสริมพิเศษเย็นวันสุดท้าย
จันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่1 (ป.1-ม.6 , G.1-G.12
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่1 (ป.1-ม.6 , G.1-G.12
   ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
ศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่1 (ป.1-ม.6 , G.1-G.12
   ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
   
เดือน ตุลาคม  2559 รายการกิจกรรม
เสาร์ที่ 1 ต.ค. 2559  พื้นฟูจิตใจครู  เจ้าหน้าที่  พี่เลี้ยงคาทอลิก
ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค. 2559  English Summer Camp ระดับประถมฯ และมัธยมฯ ณ จังหวัดระยอง
วันที่ 12-14 ต.ค. 2559  คณะครูศึกษาดูงานที่ EDUCA 2016
ศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2559  คณะครูคาทอลิกร่วมชุมนุมครูคาทอลิกที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก
จันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559  สัปดาห์การประเมินการทำงาน ภาคเรียนที่ 1
   งานพัฒนาบุคลากร
อาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559  วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day )
จันทร์ที่ 24 ต.ค. 2559  หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (หยุดเรียน)
อังคารที่ 25 ต.ค. 2559  เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
   
 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  พฤหัสฯที่ 29 ก.ย. 2559

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียน Saint Francis School ประเทศอินโดนีเซีย

[ประมาลภาพ]

       
             
  วันที่ 19-23  ก.ย. 255

ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

[ประมวลภาพ]

    เสาร์ที่ 23  ก.ย. 255

โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

[ประมวลภาพ]

             
  อาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559

การเลือกตั้งนายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
สมัยที่ 17

[ประมวลภาพ]

    ศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2559

วันนำเสนอผลงานชมของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภาคเรียนที่1/2559

[ประมวลภาพ]

             
  เดือนสิงหาคม 2559

“ถักทอความรัก สานความห่วงใย ร่วมสร้างความดี ๘๐ ปี พระหฤทัยฯ ”

[ประมวลภาพ]

 

  เสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559

สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมลงนาม “ถวายพระพร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[ประมวลภาพ]

             
  พฤหัสฯที่ 1 ก.ย. 2559

ทัศนศึกษา ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World ของนักเรียนแผนกปฐมวัย

[ประมวลภาพ]

    วันที่ 1-2  ก.ย. 2559

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ”
[ประมวลภาพ]

             
  ศุกร์ที่ 26 .ค. 2559

การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษของนักเรียนแผนก English Program

[ประมวลภาพ]

    พุธที่ 31 .ค. 2559

ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์

[ประมวลภาพ]

             
  เสาร์ที่ 6 .ค. 2559

โครงการทัศนศึกษาสืบสานปณิธานในหลวง ปลูกต้นกล้าเพื่อป่าต้นน้ำ

[ประมวลภาพ]

    ส.27 - อา.28 ส.ค.2559

กิจกรรมค่าย       วิทยาศาสตร์             "เรียนรู้ ถิ่นทะเลไทย"

[ประมวลภาพ]

             
  พุธที่ 10 .ค. 2559

“ลูกพระหฤทัย ถวายพระพรชัยองค์ราชินี สดุดีพระคุณแม่”

[ประมวลภาพ]

    ฤหัสฯที่ 11 .ค. 2559

 “อาศิรวาทองค์มหาราชินี…เหนือธรณีพระคุณแม่แผ่ไพศาล”

[ประมวลภาพ]
 

             
  พุธที่ 14 ก.ค. 2559

การสัมมนา “ การเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสภานักเรียน ”
โดยสภานักเรียนฯ

[ประมวลภาพ]

    พฤหัสฯที่ 4 ส.ค. 2559

งานวันรำลึกถึงคุณแม่
เซราฟิน เดอ มารี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

[ประมวลภาพ]

     
   

                                                   

 
 

             
  September 23, 2016

Anuban Asean Program’s “English Camp III” 

[More]

       
             
  August 26, 2016

"The Book of Unison" The musical. Present by E.P. students!

[More]

    September 9, 2016

Knights and Princess AP (Asean Program) Camp II

[More]

             
  June 26, 2016

Cardiovascular system by learning the Heart Morphology
and Anatomy

[More]

    July 21, 2016

Math Hero competition was held last July 21, 2016

[More]

             
  20 June, 2016

English PBL.
(Project Base Learning) Grade10

[More]

    22 June, 2016

Grade 3: Ecosystem/Habitat Project

[More]

             
  May 27, 2016

As the school year starts,the EP Primary Ice Breaking Day activity

[More]

    June 9, 2016

An annual Wai Khru Ceremony
in Praharuthai Convent School
 
[More]

 

           
             
 
 

 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 

 
 

 
 

เชิญอ่าน...หนังสือวารสารโรงเรียน "การเวกสาร ปีการศึกษา 2558"

 

 

 
 

 


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTVจำนวนผู้เข้าชม : HTML Hit Counter  (Start:12 June, 2016)

Best Preview in IE 1024x768  Update : 20 August 2016
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th
 

ป.1 (AEC) ป.1 (AP) ป.1 (IP)
ป.2 (AEC) ป.2 (AP) ป.2 (IP)
ป.3 (AEC) ป.3 (AP) ป.3 (IP)
ป.4 (AEC) ป.4 (AP) ป.4 (IP)
ป.5 (AEC) ป.5 (IP)  
ป.6 (AEC) ป.6 (IP)  
ตารางสอบ...ปลายภาคเรียนที่ 1/2559
Final Test Schedule, Semester 1/2016