ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045 Mobile: 064-0538427  e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |


 

 

 

 

       
Your Website Title
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
 
     

เดือน ตุลาคม 2561

รายการกิจกรรม

จันทร์ที่1-จันทร์ที่8 ต.ค. 2561 ครูทำคะแนน
อังคารที่ 2 ต.ค. 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ณ โรงเรียนระยองวิทยา
ศุกร์ที่ 5-เสาร์ที่ 6 ต.ค. 2561 บุคลากรคาทอลิกแสวงบุญ
  บุคลากรพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม
พฤหัสฯที่ 11 ต.ค. 2561 ส่งเอกสารวิชากร
ศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2561 งานชุมนุมครูคำสอน ครั้งที่ 11
  งานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 13.ค. 2561 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
  อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
จันทร์ที่ 15 ต.ค. 2561 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
  มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
อังคารที่ 16 ต.ค. 2561 สรุปงานประจำปีของภาคเรียนที่1
พุทธที่ 17 .ค. 2561 สรุปงานประจำปีของภาคเรียนที่1
พฤห้สฯที่ 18 ต.ค. 2561 อบรมสัมมนา
ศุกร์ที่ 19 ต.ค. 2561 อบรมสัมมนา
อังคารที่ 23 ต.ค. 2561 วันปิยมหาราช
พุธที่ 24 ต.ค. 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ศุกร์ที่ 26 ต.ค. 2561 ประชุมนักเรียนคาทอลิก
  ประชุมครู เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงคาทอลิก
จันทร์ที่ 29 ต.ค. 2561 เริ่มสอนพิเศษเย็น ภาคเรียนที่ 2/2561
  เริ่มเรียนคำสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
   

เดือน พฤศจิกายน 2561

รายการกิจกรรม

พฤหัสฯที่ 1 พ.ย. 2561 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
  Science Quiz G.7-G.12
ศุกร์ที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมศาสนธรรม วันศุกร์ต้นเดือน
  ธรรมะกับเยาวชน
  ประชุมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคาทอลิก
เสาร์ที่ 3 พ.ย. 2561 เริ่มสอนพิเศษวันเสาร์/ภาคเรียนที่ 2
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 และ G.5  ณ จังหวัดนครปฐม
อาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 และ G.5 ณ จังหวัดนครปฐม
อังคารที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมจิตอาสา "รักและรับใช้"
พฤหัสฯที่ 8 พ.ย. 2561 Short Film Contest G.7-G.12
ศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมองค์กรคาทอลิก ครั้งที่ 7
เสาร์ที่ 10-อาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
  ค่ายสร้างฝายด้วยใจอาสา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 และ G.6
  ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อ.บ้านแพ้ว จ.นครปฐม
จันทร์ที่ 12 พ.ย. 2561 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.6 และ G.12
อังคารที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมจิตอาสา "รักและรับใช้"
พุธที่ 14 พ.ย. 2561 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พฤหัสฯที่ 15 พ.ย. 2561 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  กิจกรรมองค์กรคาทอลิก ครั้งที่ 8
  EP. Primary Camp  G.1-G.6
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 และ G.7
  ณ ค่ายลูกเสือป่าแคมป์ 2 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561 ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 และ G.7
  กิจกรรมจิตอาสา "คอมมูนิต้า" ครั้งที่ 2
อาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2561 ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 และ G.7
จันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ม.5 , G.1-G.11
อังคารที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมจิตอาสา "รักและรับใช้"
  มอบเกียรติบัตรเด็กดีและเด็กซื่อสัตย์
พฤหัสฯที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมวันลอยกระทง แผนกปฐมวัย
ศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรมองค์กรคาทอลิก ครั้งที่ 9
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 และ G.8
  ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ 2 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
  กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
เสาร์ที่ 24 พ.ย. 2561 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 และ G.8
  ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ 2 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
อาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 และ G.8
  ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ 2 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
จันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561 วันรำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์อัลฟองดอนต์
อังคารที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมจิตอาสา "รักและรับใช้"
พฤหัสฯที่ 29 พ.ย. 2561 Talent Show G.1-G.6
ศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561 ออกกำลังกาย
  กิจกรรมวันเอดส์โลก
  ประชุมครูประจำเดือน
 

 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  ศุกร์ที่ 5 ต.ค.61

กิจกรรมแสงธรรมส่องใจครูพระหฤทัยคอนแวนต์

       
             
             
  เสาร์ที่ 8 ก.ย.61

โบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

    เสาร์ที่ 29 ก.ย.61

อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะครูโรงรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

             
             
  วันที่30-31 ส.ค.61

งานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

  วันที่ 7-9 ก.ย.61

โครงการตามรอยธรรม นำชีวิต “ ค่ายพุทธบุตร ” ปีการศึกษา 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม

             
             

  ศุกร์ที่ 31 .ค.61

The EP. Musical
ของนักเรียนแผนก EnglishProgram โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

    วันที่ 23-24 .ค. 61

การแข่งขันกีฬาภายใน "การเวกเกมส์ 2018"

             
             

  พุธที่15 .ค.61

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย

    พุธที่ 22 .ค.61

กิจกรรมทัศนศึกษา
ของนักเรียนระดับ
ปฐมวัย

             
             

  ศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61

กิจกรรมวันแม่
แผนกประถมฯ
และมัธยมฯ
ปีการศึกษา 2561

    พฤหัสฯที่ 9 .ค. 61

กิจกรรมวันแม่
แผนกปฐมวัย
ปีการศึกษา 2561

 

             
             
  พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 61

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีของแผนก
ประถมฯและมัธยมฯ

 

  พุธที่ 1 .ค. 61

กิจกรรม"วันรำลึกถึงและสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี" ผู้ก่อนตั้งคณะพระหฤทัยฯและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

             
             

  พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 61

แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและปัจจัยไทยทาน
ณ วัดคลองเตยนอก

 

  พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 61

ทำบุญถวายเทียน
พรรษาและตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
ณ หอประชุม 2
โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์

             
             
  พุธที่ 25 ก.ค. 61

แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรม"วันเฉลิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐

 

  พุธที่ 25 ก.ค. 61

คณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3/2,
ม.3/3 และ G.8 ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยไทยทาน
ณ วัดภาวนาราม

             
             
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 

                         1-2 กันยายน 2561        

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.แพรวา แอร์โดแกน  ชั้น ม.2/3
นักกีฬาลีลาศในสังกัดสมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภท
Standard รุ่น TDSA Junior I Open
จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติ

รายการแข่งขัน :

การแข่งขันลีลาศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และ
WDSF World Open The 9
TH
"King's Cup" Thailand Open 2018, WDSF World Open
and WDSF Youth Open (Standard & Latin)
หน่วยงานที่จัด : สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย
สถานที่แข่งขัน : อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก
ครูผู้สอน : สนับสนุนโดยผู้ปกครองนักเรียน
   
     
     
 
รับรางวัลชนะเลิศ
 

                         15 สิงหาคม 2561        

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ช.อินทัช ถาวรพันธ์ ชั้น ป.6/4

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศ

รายการแข่งขัน :

การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 11 ปี
รายการ 2018 KimUnYong Cup International Open Taekwondo Championships G1 Event
หน่วยงานที่จัด : Kimunyong Cup International Open Taekwondo Championships Organizing Committtee
สถานที่แข่งขัน : Jangchung Arena กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ครูผู้สอน : สนับสนุนโดยผู้ปกครองนักเรียน
   
     
     
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 

                         25 สิงหาคม 2561        

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.ภัณฑิรา  มีอัศวเป็นมงคล  ขั้น ม.3/2
ด.ญ.มาเรีย    เจนนิ่ง  ชั้น ม.3/2
น.ส.กนกพร   ร่วมวงศ์  ชั้น ม.3/2

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอันดับ 2

รายการแข่งขัน :

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7
ระจำปีพุทธศักราช 2561 ”
หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานที่แข่งขัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ครูผู้สอน : ครูวีรศักดิ์ คำเจริญ
  ครูพุฒิพัตน์  ทองแก้ว
     
     
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 

                         5 สิงหาคม 2561        

ชื่อ-นามสกุล :

นายไมเคิล (เหอ หย่งซี) ชั้น ม.6/7 แผนก English Program

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอันดับ 1

รายการแข่งขัน :

เพชรยอดมงกุฎภาษาจีน 2561 ครั้งที่ 15
รอบเจียระไนเพชร จากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 4
,800 คน
หน่วยงานที่จัด : มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานที่แข่งขัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ครูผู้สอน : คุณครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
   
   
   
     
     

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3
 

                         3-5 สิงหาคม 2561        

ชื่อ-นามสกุล :

.ส.ลลิตา ยังเจริญกลกิจ ม.5/2
  .ส.สุกฤตา วงศ์ล้ำเลิศ ม.5/1

รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รายการแข่งขัน :

 

World Robot Games Thailand Championship 2018
ประเภท
Sumo Robot Remote Control รุ่น Senior

ชื่อ-นามสกุล :

.ส.ญาณิศา รัชตนันทวัชระ ม.5/2
  ด.ญ.ลภัสรดา อัตตระมงคล  ม.3/2

รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

รายการแข่งขัน :

 

World Robot Games Thailand Championship 2018
ประเภท
Sumo Robot Legged Remote รุ่น Open
หน่วยงานที่จัด : บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INDEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
สถานที่แข่งขัน : ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวีรศักดิ์ คำเจริญ
  ครูพุฒิพัตน์  ทองแก้ว
     
     
 

รับ
รางวัลชนะเลิศ แชมป์ฟุตบอลรุ่น 12 ปี เขตกรุงเทพมหานคร
 

                         25 เมษายน 2561        

ชื่อ-นามสกุล :

ทีมนักเตะลูกหนังพระหฤทัยคอนแวนต์

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศ เขตกรุงเทพมหานคร
รายการแข่งขัน : ฟุตบอลไทยแลนด์ ไพรม์มินิสเตอร์คัพ 2018
หน่วยงานที่จัด : กรมพลศึกษาและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถานที่แข่งขัน : สนามศุภชลาศัย
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูณรงค์ ทั่งเรือง
  คลิกเพื่อชมภาพ
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 

                                       6 มิ.ย. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

  1.ประภาสิริ คำออน     2.อภิสรา  ภักดีราช
    3.ณัทชภัส  ธรณ์ฤทธิ์  4.ธาราวดี โกษียาภรณ์
    5.วรันดา มานะจิตต์     6.พนิตพร  เพชรคล้าย
    7.สิรินยา ศรีขอดเขต   8.อารดี     ตั้งจิตวิสุทธิ์
    9.ศยามล เนตรชัยภูมิ 10.เอลิซาเบซ คาร์โดนิ
  11.วรดา  ใฝ่ความดี     12.ปิยะธิดา ขำบ้านหลวง

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอัน 2 รุ่นอายุ 13 ปีหญิง
รายการแข่งขัน : สพฐ.-สปอนเซอร์ บาสเกตบอล ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 17 (เขตกรุงเทพฯ)
หน่วยงานที่จัด : สพฐ.ร่วมกับเครื่องดื่มสปอนเซอร์
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูอนันต์ ฐิติปัญญากุล
 
 
 
รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง
 

                                         2 มิ.ย. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

.ญ.วิทอริญ่า คลังแสง ชั้น .3/2

รางวัลที่ได้รับ :

- เหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์ ball
- เหรียญทองแดง ประเภท free hand
  จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลาในรุ่นอายุ 9ปี
รายการแข่งขัน : AISB (Australian international school of Bangkok) Rhythmic Gymnastic Competition 2018
สถานที่แข่งขัน : Bethany gym (รามคำแหง 18)
หน่วยงานที่จัด :  
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
 

                                  26-27 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

.ส.อาซึคิ อิวาตานิ ชั้น ม.6/4

รางวัลที่ได้รับ :

รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 3 รายการ
1. ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 16-17 ปี
2. ท่ารำบุคคล รุ่นประชาชน
3. ท่ารำคู่ รุ่นประชาชน
และ
รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นประชาชน
รายการแข่งขัน : กีฬาคาราเต้โด "All Thailand Championship"
สถานที่แข่งขัน :  
หน่วยงานที่จัด : สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week l ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTVBest Preview in IE 1024x768  Update : 3  August 2018
© Copyright 2018 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url : http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th

free web counters