ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

       

 
 
 
เดือนพฤศจิกายน รายการกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - ประกาศผลสอบ ระดับปฐมวัย เตรียมอนุบาล-อนุบาสล3 และ KG.2-3
วันเสาร์ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 - ค่ายลูกเสือเนตรนารีชั้น ป.5 ณ ค่ายอิทธิณัฐ จ.สระบุรี
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 - สัมมนาผู้นำ (สภานักเรียน) โรงเรียนในเครือคณะฯ
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 - กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 - กิจกรรมศาสนธรรมครั้งที่ 5
  - ศุกร์ต้นเดือน/กิจกรรมศาสนาอิสลาม/ธรรมะกับเยาวชนครั้งที่ 6
วันเสาร์ที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 - ค่ายลูกเสือเนตรนารีชั้น ป.6 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ จ.สระบุรี
วันเสาร์ที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 - ค่ายเนตรนารีชั้น ม.1 ณ ค่ายเสือป่า 1  จ.สระบุรี
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 - G.11 Homeroom Activities
วันเสาร์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 - ค่ายเนตรนารีชั้น ม.2 ณ ค่ายเสือป่า 2  จ.สระบุรี
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน  2557 - กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน  2557 - กิจกรรมวันรำลึกถึงคุณพ่อปีโอฯ /สัปดาห์พระคัมภีร์
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  ศุกร์ที่ 14 พ.ย. 2557
โครงการเรื่องเล่าจาก
ศิษย์พี่ ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2557
[อ่านข่าว]
       
             
  พฤหัสฯที่ 5 พ.ย. 2557
แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย"ลอยกระทง"ให้เด็กๆระดับปฐมวัย
[อ่านข่าว]
    อังคารที่ 4 พ.ย. 2557
โครงการสร้างผู้นำด้วยความดี ปีที่ 2  “ทำดีเพื่อโรงเรียนของเรา  ”
[อ่านข่าว]
             
  จันทร์ที่ 27 ต.ค. 2557
คณะผู้บริหารและคณะครูจาโรงเรียน St.JamesCollege
จากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เดินทางมาศึกษาดูงาน  [อ่านข่าว]
    6-18 ต.ค. 2557
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ครู ณ เมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
[อ่านข่าว]
             
  พุธที่ 22 ต.. 2557
พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสวันปิยมหาราชปีพุทธศักราช 2557
[อ่านข่าว]
    13-16  ตุลาคม 2557
จัดอบรมการใช้ iPad
เพื่อการศึกษาให้แก่คณะและผู้บริหารโรงเรยน
[อ่านข่าว]
 
             
  เสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557
กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED 2014
[อ่านข่าว]
    ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
สอบประเมินศักยภาพ
รูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรม PowerPoint 2010
[
อ่านข่าว]
             
  อาทิตว์ที่ 28  ก.ย. 2557
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเยาวชนเพื่อการเป็นผู้นำ
[อ่านข่าว]
    เสาร์ที่ 20  ก.ย. 2557
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าฯ
[อ่านข่าว]
             
  จันทร์ที่ 22 ก.ย. 2557
ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาส
"วันเยาวชนแห่งชาติ"
ปีพุทธศักราช 2557
[อ่านข่าว]
    ศุกร์ที่ 19 ก.ย. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
[อ่านข่าว]
             
             
            >>อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
 

 
 
   

[22 กรกฎาคม 2557]
ด.ญ.กฤตินี  อรรถเวชกุล          ป.6/1
ด.ญ.สิดาพร ตรีประสิทธิ์พงศ์    ป.6/3
ด.ช.ปาริมา  หรรษ์อิทธินันต์     ป.6/4

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   
[7 กันยายน 2557]
ด.ญ.พิรญาณ์  มือชัยภูมิ     ป.3/4
ด.ญ.เมธิชนา  โรจนะสมิต  ป.3/3
ด.ช.วรพล      ทาส้าว         ป.3/2
รับลำดับที่ 29 จาก 276 โรงเรียนทั่วประเทศ

การแสดงความสามารถการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับประถมฯประจำปีการศึกษา 2557
ครูผู้ฝึกสอน : ครูวิลาวัณย์  แตงทอง
   
[21 สิงหาคม 2557]
น.ส.พิชชาภัทร  ชิวชื่น   ม.6/1
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์
ในรัชการที่ 6 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ได้รับโล่พร้องเงินรางวัล 5
,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูศิริชัย  ญาณปัญญา
   
[27  สิงหาคม 2557]
น.ส.สาธนี        เจษฏารัตนชัย     ม.5/1
น.ส.กมลวัทน์   เอี่ยมจิตติรักษ์     ม.5/1
น.ส.กัลยรัตน์    เอี่ยมจิตติรักษ์     ม.5/1
รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขัน
"สิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือก
จากแสงอาทิตย์" ได้รับโล่และเงินสด 10
,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูวีรศักดิ์  คำเจริญ
   
[18  กรกฎาคม 2557]
ด.ญ.ภมรรัตน์       สอนจันทร์     ป.5/2
ด.ญ.พรวรินท์      พงศกรพิสิฐ    ป.6/3
ด.ช.เจษฎาบดินทร์  มาโนช        ป.5/2
ด.ช.ธนดล            แก้วสวัสดิ์      ป.5/3
ด.ญ.ณัฐธิดา         ทองชื่นจิต      ป.5/4
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดเล่านิทาน
ในกิจกรรม
"Reading Contest" ณ ห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ พูนทรัพย์ สำนักวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว
  รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
1
,000 บาท ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูศิริกุล  ลิมป์ปิยพันธ์
   
[18  กรกฎาคม 2557]
ด.ญ.นนทพร    ศรีรักษา             ป.6/2      
ด.ญ.นลินรัตน์   หงส์พิทักษ์         ป.6/2 
ด.ญ.อภิสรา      เกตุยั่งยืนวงศ์      ป.6/2     
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการประกวด "พิธีกรน้อยประกาศข่าว"
ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ พูนทรัพย์
สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติบัตร
และทุนการศึกษา 2
,000 บาท
รับรางวัลชมเชย
ด.ญ.ปัณฑิตา  ศักดิ์ธนากูล          ป.6/2
ด.ญ.ญาณิศา  คงสมเพียร           ป.6/2
ด.ญ.ณัฐวีร์     รัตนธรรม            ป.6/2
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูศรีรัตนา  เอมประณีตร์
   
[18  กรกฎาคม 2557]
ด.ญ.รติ  บัวสร้อย    ป.6/4
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคัดลายมือ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ พูนทรัพย์
 สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1
,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูประพันธ์  จิตตะปะสาทะ
   
[25  กรกฎาคม 2557]
ด.ญ.ญานิกา  แกล้วกสิกรรม    ม.1/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันประกวดอ่านทำนองเสนาะ
จากธนาคารออมสิน ได้รับเงินรางวัล 10
,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูสายใจ  ช่างสลัก
   
 
 
   
 

ดูข้อมูลย้อนหลัง>>>[ปีการศึกษา 2556]

 
 

        คลิ๊ปวีดีโอการเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2557  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร ผลการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้โรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ ดังนี้
           1. รางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง
(Best wind & Brass)
           2. รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น (Best Color Guard)
           3. รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น (Best Percussion) และเงินรางวัล 25,000 บาท
           4. รางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมเงินสนับสนุน
               อุปกรณ์โยธวาทิตให้แก่โรงเรียน  จำนวน 250
,000 บาท
      

 

 

   

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV


         


Best Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th