ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 รายการกิจกรรม
เสาร์ที่ 6 ก.พ. 2559  สอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.6 , G.12
อาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2559  สอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.6 , G.12
พฤหัสฯที่ 11 ก.พ. 2559  สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.6 เวลา 12.20-13.10 น.
ศ.12-ส.13-อา 14 ก.พ. 2559  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ G.9
จันทร์ที่ 15 ก.พ. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 , G.12
พุธที่ 17 ก.พ. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 , G.12
ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 , G.12
เสาร์ที่ 20 ก.พ. 2559  ค่ายอำลาของนักเรียน ชั้น ม.6
อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2559  ค่ายอำลาของนักเรียน ชั้น ม.6
อังคารที่ 23 ก.พ. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย
พุธที่ 25 ก.พ. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย
จันทร์ที่ 29 ก.พ. 2559   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น ป.1- ม.5 และ G.1-G.11
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย
เสาร์ที่ 27 ก.พ. 2559  สอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.3 , G.9 (เต็มวัน)
   สอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ป.6 , G.6
อาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2559  สอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.3 , G.9 (ครึ่งวัน)
   
เดือน มีนาคม 2559 รายการกิจกรรม
พุธที่ 2 มี.ค. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น ป.1- ม.5 และ G.1-G.11
พฤหัสฯที่ 3 มี.ค. 2559  พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
   ประกาศผลสอบชั้นอนุบาล1 อนุบาล 2
ศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น ป.1- ม.5 และ G.1-G.11
เสาร์ที่ 5 มี.ค. 2559  สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2
อาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2559  สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2
อ.8-พ.9-พฤ.-10 มี.ค. 2559  E.P. Camp
ศุกร์ที่ 16 มี.ค. 2559  พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้น ม.6
ศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559  พิธีเชิดชูครูเกษียณ
เสาร์ที่ 19 มี.ค. 2559  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับประถมศึกษา
   รอบเช้า  : ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
   รอบบ่าย : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
อาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2559  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยมศึกษาและ E.P.
   รอบเช้า  : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
   รอบบ่าย : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 , G.1-G.11
อังคารที 22 มี.ค.- ศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559  เรียนเสริมภาคฤดูร้อน/2559
   

ตารางสสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

จันทร์ที่ 15.พ. 2559  ม.6 และ G.12
พุธที่ 17 ก.พ. 2559  ม.6 และ G.12
ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559  ม.6 และ G.12
อังคารที่ 23 ก.พ. 2559  ปฐมวัย
พุธที่ 25 ก.พ. 2559  ปฐมวัย
จันทร์ที่ 29 ก.พ. 2559  ปฐมวัย
   ป.1- ม.5 และ G.1-G.11
อังคารที่ 1 มี.ค. 2559  หยุดทบทวนความรู้
พุธที่ 2 มี.ค. 2559  ป.1- ม.5 และ G.1-G.11
พฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 2559  หยุดทบทวนความรู้
ศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2559 ป.1- ม.5 และ G.1-G.11
   

ขอบข่ายการสอบของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

           
ป.1(ACE) ป.1(AP) ป.1(IP) ป.2(ACE) ป.2(AP) ป.2(IP)
           
ป.3(ACE) ป.3(AP) ป.3(IP) ป.4(ACE) ป.4(IP) ป.5(ACE)
       
ป.5(IP) ป.6(ACE) ป.6(IP) ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-6
           
 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  ศุกร์ที่ 22 .. 2559
กีฬาสี "การเวกน้อย"ประจำปีการศึกษา 2558 แผนกปฐมวัย
[ประมวลภาพ]
    ศุกร์ที่ 5 .. 2559
กิจกรรม "ธรรมะกับเยาวชน" ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
             
  พฤหัสฯที่ 21 .. 2559
ประกาศเกียรติคุณและชื่นชมยินดี
จากสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย
[ประมวลภาพ]
    พุธที่ 20 .. 2559
กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนเอกชน
กลุ่มที่ 18 สัมพันธ์ ครั้งที่ 21
ระดับปฐมวัย
[ประมวลภาพ]
             
  จันทร์ที่ 18 .. 2559
ร่วมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559
[ประมวลภาพ]
    พุธที่ 20 .. 2559
กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนเอกชน
กลุ่มที่ 18 สัมพันธ์ ครั้งที่ 21
ของทุกระดับชั้น อนุบาล-ม.3
[ประมวลภาพ]  
             
  พฤหัสฯที่ 14 .. 2559
กีฬาภายใน "การเวกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
    เสาร์ที่ 16 .. 2559
กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์
ครั้งที่ 25 เนื่องในโอกาสวันครู
แห่งชาติ
[ประมวลภาพ]
             
  อังคารที่ 12 .. 2559
ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
[ประมวลภาพ]
 

  อาทิตย์ที่ 10 .. 2559
งาน"คืนสู่เหย้า...เรารักพระหฤทัยฯ" จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์
[ประมวลภาพ]
             
  เสาร์ที่ 19 .. 2558
กิจกรรมพรสวรรค์อนุบาลครั้งที่ 23 ชื่องาน "ฤดูกาลแห่งความรัก"
[ประมวลภาพ]
    วันที่ 23-24 .. 2558
งานวิชาการ "อาชีพในฝัน วันวิชาการพระหฤทัยฯ อนาคตก้าวไกล รวมใจสู่มาตรฐานสากล"
[ประมวลภาพ]
             
  อาทิตย์ที่ 6 .. 2558
กิจกรรม “ ปั่นด้วยใจ ไปให้ถึง “ ครั้งที่ 2 ชมรม SHC CYCLING
[ประมวลภาพ]
    พุธที่ 16 .. 2558
น้อมปฏิบัติบูชาถวายส่งสด็จสู่พระนิพพานพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

[ประมวลภาพ]   [พระประวัติ]
             
  ศุกร์ที่ 4 .. 2558
แผนกปฐมวัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “ ๕ ธันวา น้อมเกล้าขออัญชุลี สดุดีองค์ภูมิพลมหาราชา”
[ประมวลภาพ]
    ศุกร์ที่ 4 .. 2558
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา เหนือแผ่นฟหา รักพ่อมั่น กตัญญู”
[ประมวลภาพ]
             
  พุธที่ 25 .. 2558
กิจกรรมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 "วันมหาธีรราชเจ้า"
[ประมวลภาพ]
    วันที่ 28-29 พ.ย.2558
โครงการ 8 H 8 ฝาย ถวายในหลวง “ สร้างฝายชะลอน้ำ ” จังหวัดกาญจนบุรี  ณ บ้านทัพศิลา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
[ประมวลภาพ]
             
  อังคารที่ 24 .. 2558
กรรมกการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีกรศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
    พุธที่ 25 .. 2558
แผนกปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
[ประมวลภาพ]
             
  อังคารที่ 27 .. 2558
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากประเทศฟิลิปปินส์
[ประมวลภาพ]
    วันที่ 31 ..-1 พ.ย. 2558
กิจกรรม "SHC Caravan Smart Classroom"จัดโดย
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
[ประมวลภาพ]
             
  อังคารที่ 15 ก.ย. 2558
สัมมนาความก้าวหน้าโครงการ ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ 1
[ประมวลภาพ]
    จันทร์ที่ 28 ก.ย. 2558
รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลและร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
[ประมวลภาพ]
             
  จันทร์ที่ 21 ก.ย. 2558
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ และวันสันติภาพสากล ปีพุทธศักราช 2558
[ประมวลภาพ]
    วันที่ 4-5 ก.ย. 2558
งานรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร
จัดโดยชมรมเยาวชนคนรักษ์ป่า
รุ่น 9 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
[ประมวลภาพ]
             
       

         

 
 

             
 

January  28, 2015
winners for the 2nd annual EP’s Got Talent show.
[More Details]

 

  December 22, 2015
Primary EP’s Got Talent. The final day for the show will be on 28 January 2016.
[More Details]
             

  November 26, 2015
International Day,
English Program ,
26 November, 2015
[View Photos]
 

  November 12, 2015
2nd Science Genius Competition
[More Details]

 
             
 
G.12 organized
the last homeroom
activity
[More Details]
 

  August 28, 2015
The English Program presented their musical entitled Beastly.
[More Details]
Clips [G.1-G.2]  [G.3-G.5]
             
  June 25, 2015
The English Program Secondary Department had its first Homeroom Activity
[More Details]
    The Math Hero for this year’s competition is Win from
Grade 9.
[More Details]
             
             
 
 

 
 
     

 
     
 
     

 
     

 
     
 
 
 

 
 

 
ชมภาพผลงานเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4] [5]

 

 

 

 


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTVBest Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th