ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

       
 
 
เดือนตุลาคม รายการกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม  2557 - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันพุธที่ 22 ตุลาคม  2557 - พิธีถวายราชสดุดี พระปิยหาราช
  G.11 Homeroom Activities
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม  2557 - หยุดเรียน โอกาสวันปิยมหาราช
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม  2557 - ประกาศผลสอบ : ช่วงเช้า  ม.1-3  บ่าย : ม.4-6
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม  2557 - ประกาศผลสอบ : ช่วงเช้า  ป.1-3 และ G.1-G.12  บ่าย ป. 4 - 6
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม  2557 - เริ่มสอนเสริมพิเศษเย็นภาคเรียนที่ 2
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม  2557 - เริ่มเรียนคำสอน (นักเรียนคาทอลิก)
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม  2557 - Science Quiz From  12.00-16.00 น.
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  พุธที่ 22 ต.8. 2557
พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสวันปิยมหาราชปีพุทธศักราช 2557
[อ่านข่าว]
    13-16  ตุลาคม 2557
จัดอบรมการใช้ iPad
เพื่อการศึกษาให้แก่คณะและผู้บริหารโรงเรยน
[อ่านข่าว]
 
             
  เสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557
กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED 2014
[อ่านข่าว]
    ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
สอบประเมินศักยภาพ
รูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรม PowerPoint 2010
[
อ่านข่าว]
             
  อาทิตว์ที่ 28  ก.ย. 2557
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเยาวชนเพื่อการเป็นผู้นำ [อ่านข่าว]
    เสาร์ที่ 20  ก.ย. 2557
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าฯ
[อ่านข่าว]
             
  จันทร์ที่ 22 ก.ย. 2557
ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาส
"วันเยาวชนแห่งชาติ"
ปีพุทธศักราช 2557
[อ่านข่าว]
    วันศุกร์ที่ 19  ก.ย. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
[อ่านข่าว]
             
  พฤหัสฯที่ 18  ก.ย. 2557
กิจกรรม"หรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 10 " ของนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
[อ่านข่าว]
    จันทร์ที่ 1  ก.ย. 2557
สมาคมผู้ปกครองและครูมอบเงินสนับสนุนด้านการพัฒนาสื่อการศึกษาและสวัสดิการบุคลากร
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 25-29 ส.ค. 2557
ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
[อ่านข่าว]
    จันทร์ที่ 1  ก.ย. 2557
กิจกรรม "รำลึก 24 ปี
สืบ นาคะเสถียร" เนื่องในโอกาสวันครบรอบการ
เสียชีวิต 
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 8  ส.ค. 2557
พิธีถวายชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและกิจกรรมวันแม่
[
อ่านข่าว]
    ศุกร์ที่ 4-16  ส.ค. 2557
ต้อนรับครูแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนแห่ง
เมืองฟุกูโอกะ
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 8 ส.ค. 2557
ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี สมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ
สมัยที่ 15
[อ่านข่าว]
    พฤหัสฯที่ 7 ส.ค. 2557
ลูกพระหฤทัยฯ ปฐมวัย
ถวายพระพรชัยองค์ราชินีสดุดีพระคุณแม่

[อ่านข่าว]
             
  วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557
ร.ร.
พระหฤทัยคอนแวนต์ ร่วมกับ ร.ร.พระหฤทัยนนทบุรี จัดโครงการครูพระหฤทัยหัวใจอาสา   ครั้งที่   [อ่านข่าว]
    อังคารที่ 5 ส.ค. 2557
วันรำลึกถึงคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี มหาธิภาริณีคนแรกและผู้ร่วมก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยฯ
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 17-18- ก.ค. 2557
สภานักเรียน รุ่นที่ 13
จัดกิจกรรม "งานตลาดนัดจิตอาสา ครั้งที่ 2 "
[อ่านข่าว]
    ศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557
พิธีต้อนรับและแสดง
ความเคารพพระธาตุ
นักบุญยอห์นที่ 23 และ
นักบุญยอห์นปอลที่ 2
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 1-13  ก.ค. 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำศาสนสัมพันธ์
เสริมสร้างความซื่อตรง
[อ่านข่าว]
    พฤหัสฯที่10  ก.ค.2557
เลี้ยงอำลา กล่าวสรุปและขอบคุณ ตามโครงการ
แลกเปลี่ยนครูระหว่าง
S.H.C. กับ CIS
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 7-11 ก.ค. 2557
ต้อนรับครูจากประเทศ
นิวซีแลนด์ของโครงการ
แลกเปลี่ยนครู
S.H.C.
กับ
Chisnallwood
[อ่านข่าว]
    อังคารที่ 8  ก.ค. 2557
ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา
ที่วัดคลองเตยใน
[อ่านข่าว]
             
             
            >>อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
 

 
 
   
[7 กันยายน 2557]
ด.ญ.พิรญาณ์  มือชัยภูมิ     ป.3/4
ด.ญ.เมธิชนา  โรจนะสมิต  ป.3/3
ด.ช.วรพล      ทาส้าว        ป.3/2
รับลำดับที่ 29 จาก 276 โรงเรียนทั่วประเทศ
การแสดงความสามารถ
การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับประถมศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2557
ครูผู้ฝึกสอน : ครูวิลาวัณย์  แตงทอง
   
[21 สิงหาคม 2557]
น.ส.พิชชาภัทร  ชิวชื่น   ม.6/1
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชการที่ 6
ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ได้รับโล่พร้องเงินรางวัล 5
,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูศิริชัย  ญาณปัญญา
   
[27  สิงหาคม 2557]
น.ส.สาธนี        เจษฏารัตนชัย     ม.5/1
น.ส.กมลวัทน์   เอี่ยมจิตติรักษ์     ม.5/1
น.ส.กัลยรัตน์    เอี่ยมจิตติรักษ์     ม.5/1
รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขัน "สิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์" ได้รับโล่และเงินสด 10
,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูวีรศักดิ์  คำเจริญ
   
[18  กรกฎาคม 2557]
ด.ญ.ภมรรัตน์       สอนจันทร์     ป.5/2
ด.ญ.พรวรินท์      พงศกรพิสิฐ   ป.6/3
ด.ช.เจษฎาบดินทร์  มาโนช        ป.5/2
ด.ช.ธนดล            แก้วสวัสดิ์      ป.5/3
ด.ญ.ณัฐธิดา         ทองชื่นจิต     ป.5/4
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดเล่านิทานในกิจกรรม
"Reading Contest" ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ พูนทรัพย์
สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
1
,000 บาท ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูศิริกุล  ลิมป์ปิยพันธ์
   
[18  กรกฎาคม 2557]
ด.ญ.นนทพร    ศรีรักษา            ป.6/2      
ด.ญ.นลินรัตน์   หงส์พิทักษ์       ป.6/2 
ด.ญ.อภิสรา      เกตุยั่งยืนวงศ์    ป.6/2     
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการประกวด"พิธีกรน้อยอ่านข่าว"
ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ พูนทรัพย์ สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2
,000 บาท
รับรางวัลชมเชย
ด.ญ.ปัณฑิตา  ศักดิ์ธนากูล          ป.6/2
ด.ญ.ญาณิศา  คงสมเพียร          ป.6/2
ด.ญ.ณัฐวีร์     รัตนธรรม            ป.6/2
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูศิริกุล  ลิมป์ปิยพันธ์
   
[18  กรกฎาคม 2557]
ด.ญ.รติ  บัวสร้อย    ป.6/4
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคัดลายมือ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ พูนทรัพย์ สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1
,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูประพันธ์  จิตตะปะสาทะ
   
[25  กรกฎาคม 2557]
ด.ญ.ญานิกา  แกล้วกสิกรรม    ม.1/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันประกวดอ่านทำนองเสนาะ จากธนาคารออมสิน
ได้รับเงินรางวัล 10
,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน
: ครูสายใจ  ช่างสลัก
   
 
 

ดูข้อมูลย้อนหลัง>>>[ปีการศึกษา 2556]

 
 

        คลิ๊ปวีดีโอการเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2557  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร ผลการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้โรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ ดังนี้
           1. รางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง
(Best wind & Brass)
           2. รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น (Best Color Guard)
           3. รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น (Best Percussion) และเงินรางวัล 25,000 บาท
           4. รางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมเงินสนับสนุน
               อุปกรณ์โยธวาทิตให้แก่โรงเรียน  จำนวน 250
,000 บาท
      

 

 

   

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV


         


Best Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th