ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

       
เดือนกรกฎาคม รายการกิจกรรม
พุธที่ 1 ก.ค.  2558 - กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
ศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2558 -กิจรรมศาสนธรรมครั้งที่ 2
   (ศุกร์ต้นเดือน/วิถีชีวิจอิสลาม/ธรรมะกับเยาวชนครั้งที่ 3)
ศุกร์ที่ 10 ก.ค.  2558 -กิจกรรมองค์กรคาทอลิก ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 17 ก.ค.  2558 -กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 20 ก.ค. 2558 -มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย
อังคารที่ 21-22 ก.ค. 2558 -รับการตรวจประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จากคณะกรรมการ
   การศึกษาเอกชน
พฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 58 -สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  ชั้น ม.4/-6, G.10-12
    (ม.1-3 และ G.7-9 หยุดทบทวนความรู้)
ศุกร์ที่ 24 ก.ค. 58 -สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  ชั้น .1-6,G.1-G.6, ม.1-3 และ G.7-9  
    (ชั้น ม.4/-6, G.10-12 หยุดทบทวนความรู้)
จันทร์ที่ 27 ก.ค. 58 -สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  ชั้น .1-6,G.1-G.6, ม.4/-6, G.10-12
    (ม.1-3 และ G.7-9 หยุดทบทวนความรู้)
อังคารที่ 28 ก.ค. 58 -สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  ม.1-3 และ G.7-9  
    (ชั้น ม.4/-6, G.10-12 หยุดทบทวนความรู้)
พุธที่ 29 ก.ค. 58 -สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558  ชั้น ม.4/-6, G.10-12
     ม.1-3 และ G.7-9  เรียนตามปกติ.
พฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 58 - หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา
ศุกร์ที่ 31 ก.ค. 58 - หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  25-27 มิ.ย. 2558
ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนฉือจี้
[อ่านข่าว]
       
             
  จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2558
ชมชมยินดีกับความสำเร็จของศิษย์เก่านักกีฬายิงปืนยาวและนักกีฬาแบดมิน
ตันเหรียญทองทีม
ชาติไทย
[อ่านข่าว]
    จันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2558
กิจกรรมรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์
[อ่านข่าว]
             
  พฤหัสฯที่ 18 มิ.ย. 2558
พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย
ปีการศึกษา 2558
[อ่านข่าว]
    พฤหัสฯที่ 18 มิ.ย. 2558
สภานักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2558

[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 15-17 มิ.ย. 2558
ค่ายการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ตอน “นักอนุรักษ์พลังงานตัวน้อย”
[อ่านข่าว]
    อาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2558
กิจกรรม Heart Day เยาวชน OKRSO (กลุ่มกะเหรี่ยงพลัดถิ่นเพื่อสังคมและวัฒนธรรม)
[อ่านข่าว]
             
  พฤหัสฯที่11 มิ.ย. 2558
พิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
[อ่านข่าว]
    วันที่ 11-13 มิ.ย. 2558
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “ ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสังคมไทยใสสะอาด ” 
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2558
กิจกรรม"ธรรมะกับเยาวชน" ครั้งที่ 1
[อ่านข่าว]
    วันที่ 30-31 พ.ค. 2558
ค่ายสัมพันธ์ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 “ค่ายแรกพบ ”
[อ่านข่าว]
             
  พฤษภาคม 2558
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน กรมพลศึกษา ครั้งที่ 11
[อ่านข่าว]
    28 .พ.ค. 2558
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(
VSED )
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 29 .ค. 2558
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม"การใช้ iPad เพื่อการศึกษา"ให้แก่คณะครูของโรงเรียน
[อ่านข่าว]
    พุธที่ 27 .ค. 2558
แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรม"ถักทอสานรักสู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย"
[อ่านข่าว]
             
  7 – 29 มี.ค. 2558
กิจกรรม UK ENGLISH SUMMER COURSE 2015
[อ่านข่าว]
    18 เม.ย-17 พ.ค.58
English Summer Course in New Zealand
[อ่านข่าว]
             
                     >>อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
 

 
 
     
 


รับรางวัลชนะเลิศ

10-12 มิถุนายน 2558
น.ส.พิมนภา พิมพาภัย ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่งกลอนสุภาพจากวิทยากรศิลปินแห่งชาติและนักเขียนรางวัลพานทอง  จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนภาษาไทยที่ศูนย์วัฒนธรรม

คุณครูผู้รับผิดชอบ
: ครูพรรณพิล กลั่นไพฑูรย์

     
 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558
ด.ญ.ปาริมา หรรษ์อิทธินันต์ ป.6/ 4
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพเทธศักราช 2558 ระดับประเทศ ของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการ
 
คุณครูผู้รับผิดชอบ
: ครูสุภานิกาญจน์ เคหะนาค
: ครูวันเพ็ญ อยู่คง
   

 

 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558
ด.ญ. นนทพร ศรีรักษา ป.6/2
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

คุณครูผู้รับผิดชอบ
: ครูสุภานิกาญจน์ เคหะนาค
: ครูวันเพ็ญ อยู่คง
     
 
 
   
 

ดูข้อมูลย้อนหลัง ปีการศึกษา >>>[ ( 2557 ) , ( 2556 ) ]

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


      

 

 

 

 

 

 

   

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV


         

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม :

free counter


Best Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th
  


 

 
 

 

 
 
 
 

::: More Clips>>