ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045 Mobile: 064-0538427  e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |


 

 

 

 

       
Your Website Title
     
   
 
 

      

 

       

 

เดือน มกราคม 2561

รายการกิจกรรม

จันทร์ที่ 1-2 ม.ค. 2561 หยุดเรียนเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พุธที่ 3 ม.ค. 2561 เปิดเรียนตามปกติ
พฤหัสฯที่ 4 ม.ค. 2561 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
ศุกร์ที่ 5 ม.ค. 2561 กิจกรรมศาสนธรรม (ศุกร์ต้นเดือน)
  งานกราบอำนวยพรซิสเตอร์บ้านพระแม่ฯ
  งานธรรมะกับเยาวชน ครั้งที่ 11
พฤหัสฯที่ 11 ม.ค. 2561 Talent Show Grade 1-6
ศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2561 วันสถาปนาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์และวันเด็กแห่งชาติ
เสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561 วันเด็กแห่งชาติ (National Children's Day)
อังคารที่ 16 ม.ค. 2561 วันครูแห่งชาติ (Teacher's Day) หยุดเรียน
พฤหัสฯที่ 18 ม.ค. 2561 Science Fair Competition G.7-G.12
ศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561 กิจกรรมองค์กรคาทอลิก ครั้งที่ 11
  ธรรมะกับเยาวชน ครั้งที่ 12
จันทร์ที่ 22 ม.ค. 2561 มอบเกียรติบัตรเด็กดี เด็กซื่อสัตย์ ประจำเดือนธันวาคม-มกราคม
ศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561 ประชุมครูประจำเดือน
   

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายการกิจกรรม

พฤหัสฯที่ 1 ก.พ. 2561 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
  Science Fair Competition Grade 1-6
ศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561 กิจกรรมศาสนธรรม (ศุกร์ต้นเดือน)
  ธรรมะกับเยาวชน ครั้งที่ 13
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
เสาร์ที่ 3 ก.พ. 2561 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
อาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
จันทร์ที่ 5 ก.พ. 2561 Academic Awards Grade 1-12
อังคารที่ 6 ก.พ. 2561 กิจกรรมอำลาครูเกษียณ
พฤหัสฯที่ 8 ก.พ. 2561 Award Day Extra Curriculum Grade 7-12
ศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 และ Grade 12
  องค์กรคาทอลิก ครั้งที่ 11
  กิจกรรมอำลาของนักเรียนชั้น ม.6 และ Grade 12
จันทร์ที่ 12 ก.พ. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 และ Grade 12
พุธที่ 14 ก.พ. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 และ Grade 12
พฤหัสฯที่ 15 ก.พ. 2561 Award Day Extra Curriculum Grade 7-12
ศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2561 วันตรุษจีน
จันทร์ที่ 19 ก.พ. 2561 มอบเกียรติบัตรเด็กดี เด็กซื่อสัตย์
ศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561 ประชุมครูประจำเดือน
วันที่ 24-27 ก.พ. 2561 สอบ GAT, PAT (นักเรียนชั้น ม.6)
จันทร์ที่ 26 ก.พ. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ม.5 และ G.1-G.11
  ประเมินพัฒนาการ (ระดับปฐมวัย)
อังคารที่ 27 ก.พ. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1-ม.3 และ G.7-G.9
  ประเมินพัฒนาการ (ระดับปฐมวัย)
พุธที่ 28 ก.พ. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ป.6 ม.4-ม.5 และ G.1-G.6, G.10-G.11
  ประเมินพัฒนาการ (ระดับปฐมวัย)
   

เดือน มีนาคม 2561

รายการกิจกรรม

พฤหัสฯที่ 1 มี.ค. 2561

วันมาฆบูชา (Magha Puja Day)

ศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ม.5 และ G.1-G.11

เสาร์ที่ 3 มี.ค. 2561

สอบ O-NET (ม.6)

อาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 2561

สอบ O-NET (ม.6)

ศุกร์ที่ 9 มี.ค. 2561

รอบเช้า พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
  รอบบ่าย ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ (เตรียมอนุบาล อ.1-อ.2)

เสาร์ที่ 10 มี.ค. 2561

พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้น ม.6 และ Grade 12

จันทร์ที่ 12 มี.ค. 2561

ส่งเอกสารวิชาการ

เสาร์ที่ 17 มี.ค. 2561

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2

จันทร์ที่ 19 มี.ค. 2561

สรุปงานประจำปีการศึกษา 2560

อังคารที่ 20 มี.ค. 2561

สรุปงานประจำปีการศึกษา 2560

พุธที่ 21 มี.ค. 2561

สรุปงานประจำปีการศึกษา 2560
  กิจกรรมอำลาครูเกษียณ

พฤหัสฯที่ 22 มี.ค. 2561

ปัจฉิมนิเทศบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

จันทร์ที่ 26 มี.ค. 2561

เรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อนวันแรก
  ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน
   


โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             

  ศุกร์ที่11.ค.61

กิจกรรมส่งมอบความสุขให้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

       
             
             

  21-22 ธ.ค. 2560

กิจกรรมส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส

 

  พฤหัสฯที่11 .ค.61

กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ ครบรอบ
81 ปี

             
             

  9-11 ธ.ค. 2560

"การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง"
โรงเรียนในเครือ
คณะพระหฤทัยฯ

    เสาร์ที่16 ธ.ค.2560

งานพรสวรรค์อนุบาล
ครั้งที่ 25"ครอบครัว
สุขสันต์ หนูน้อย
หรรษา" ประจำปี
การศึกษา 2560

             
             
  จันทร์ที่ 4 ธ.ค. 2560

แผนกการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรม"
แด่พ่อลูกเชิดชูกตัญญูรู้คุณอุ่นไอรัก"

 

  พฤหัสฯ7 ธ.ค.2560

สุขสันต์วันคริสต์มาส
และสวัสดีปีใหม่
"ชาวพระหฤทัย
ร่วมใจห่วงใย
ผู้สูงอายุ" ในชุมน

             
             

  ศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560

กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมอุ่นใจ
ไอรักพ่อ"
ของนักเรียนระดับประถมฯและมัธยมฯ

 

  เสาร์ที่ 2 ธ.ค. 2560

กิจกรรม “Bangkok
Wild Watch”
สำรวจชีวิตป่าเมือง
กรุง ชมรมอาสา
สมัครพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

             
             

  18-19 พ.ย. 2560

โครงการ"ห่มรักจาก
ใจพระหฤทัยคอน
แวนต์" ของสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ

 

  ศุกที่ 24 พ.ย. 2560

กิจกรรม"Green 4
good ปลูกออมก็
พอเพียง"โดยมูลนิธิ
ครอบครัวพอเพียง

 

             
             
  ศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1และ
 
G.7 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี

 

 

  พุธที่ 22 พ.ย. 2560

กิจกรรมเกิดมาต้อง
ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ศูนย์ครอบครัวพอ
เพียงโรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต์

             
             

  เสาร์ที่ 11 พ.ย. 2560

โครงการสร้างฝาย ถวายพ่อ บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

    ศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560

ิจกรรมวันลอย
กระทงของแผนก
การศึกษาปฐมวัย

             
             

  เสาร์ที่ 16 ก.ย. 2560

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราช
ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

 

  จันทร์ที่ 2 ต.ค. 2560

ต้อนรับคณะครูและ
นักเรียนจากประเทศ
นิวซีแลนด์

             
             
  เสาร์ที่ 2 ก.ย. 2560

อบรมการสร้างจิตอาสา"ฉันคือ ฮีโร่" ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

 

  13-15 .. 2560

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน"ครูนำเด็ก
เรียนรู้" ภาคเรียน
ที่1/2560

             
             
             
  วันที่ 17-19 ส.ค. 2560

ค่ายจิตอาสาเ
พื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อ

    พุธที่ 31 ส.ค. 2560

กิจกรรม"รำลึก 27 ปี
สืบนาคะเสถียร
"

             
             
  อังคารที่ 5 ก.ย. 2560

นิเทศการเรียน
การสอน จัดโดยโรงเรียนในเครือ
คณะพระหฤทัยฯ

    เสาร์ที่ 9 ก.ย.
2560

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
สำรองชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3

             
             
  ศุกร์ที่ 1 ก.ย. 2560

การแสดงละคร
เวที
E.P. Musical เรื่อง "A Tale of AiKa"

    เสาร์ที่ 2 ก.ย.
2560

กิจกรรมจิตอาสา
ด้วยรักและรับใช้
ณ วัดพระนามกร
เยซู จ.สิงห์บุรี

 

             
             
 

 
 
 

 
 

 
 
รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 10 คนสุดท้ายของประเทศ
 

                                        2 ธ.ค. 2560

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวนฤชล ส่งกิจคณานนท์ ชั้น ม.5/4

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 10 คนสุดท้ายของประเทศ ได้รับเกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และเหรียญรางวัล
รายการแข่งขัน : การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12
ประจำปี พ.ศ.2560
สถานที่แข่งขัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่จัด : มูลนิธิร่มฉัตร
ครูผู้ฝึกสอน : ครูทรงพล รัตน์ดิลกพานิชย์
  ครู Narumoto YOKO
หมายเหตุ: จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 1,089 คน
 
 
 
รับรางวัลภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ

2 ธ.ค. 2560

   

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวพันธิตรา อัศววิทยานนท์ ชั้น ม.6/4

รางวัลที่ได้รับ :

ได้คะแนน 74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นลำดับที่ 64 ของการแข่งขัน จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 1,089 คน
รายการแข่งขัน : การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12
ประจำปี พ.ศ.2560
สถานที่แข่งขัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่จัด : มูลนิธิร่มฉัตร
ครูผู้ฝึกสอน : ครูทรงพล รัตน์ดิลกพานิชย์
  ครู Narumoto YOKO
 
 
 
รับรางวัลภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ

2 ธ.ค. 2560

   

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวอลจญา สิริภัทรรุ่งเรือง ชั้น ม.6/4

รางวัลที่ได้รับ :

ได้คะแนน 55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นลำดับที่ 115 ของการแข่งขัน จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 1,089 คน
รายการแข่งขัน : การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12
ประจำปี พ.ศ.2560
สถานที่แข่งขัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่จัด : มูลนิธิร่มฉัตร
ครูผู้ฝึกสอน : ครูทรงพล รัตน์ดิลกพานิชย์
  ครู Narumoto YOKO
 
 
 
รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

9-12 พ.ย. 2560

   

ชื่อ-นามสกุล :

เด็กหญิงจีน่า  ฤกษ์เมือง  ชั้น ป.6/4

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญเงิน
รายการแข่งขัน : รายการที่1 GSB Rhythmic Gymnastics Thailand Championship 2017 ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
รายการที่2 4th Rhythmic Thailand Open 2017
สถานที่แข่งขัน : -
หน่วยงานที่จัด : -
ครูผู้ฝึกสอน : สนับสนุนโดยผู้ปกครองนักเรียน
หมายเหตุ: อันดับ 1 ประเทศเกาหลีใต้ อันดับ 2 ประเทศไทย อันดับ 3 ประเทศมาเลเซีย
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รุ่นอายุ 8 ปี

19-22 ต.ค. 2560

   

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.สุกฤตา ถววรกิจวัฒนา ชั้น ป.2/2

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอัน 2
รายการแข่งขัน : รายการที่1 แบดมินตันในรายการ "Primio FZ Forza Thailand Open 2017"
รายการี่2 ตรังจูเนียร์แบดมินตันคัพ ครั้งที่1
สถานที่แข่งขัน : สนามแบดมินตัน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
และสนามกีฬาจังหวัดตรัง
หน่วยงานที่จัด : - บริษัท FZ Forza Thailand จำกัด
  - จังหวัดตรัง
ครูผู้ฝึกสอน : สนับสนุนโดยผู้ปกครองนักเรียน
   
 
 
 
รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลชมเชย

19 และ 24 .ค. 2560

     

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.พัชร์ธมน พงศกรพิสิฐ ชั้น ม.3/2

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลเหรียญทองและรางวัลชมเชย
รายการแข่งขัน : แสดงความสามารถ "เรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6"
สถานที่แข่งขัน : วชิราวุธวิทยาลัย
หน่วยงานที่จัด : วชิราวุธวิทยาลัย
ครูผู้ฝึกสอน : ครูสลิลลา ละอองสุวรรณ
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และ 2

12 .ค. 2560

     

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.เกยูร เอี่ยมรัตนวงศ์  ชั้น ป.3/2

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รายการแข่งขัน : คณิตคิดเร็วและคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
สถานที่แข่งขัน : เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
หน่วยงานที่จัด : สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ 
หมายเหตุ : สนับสนุนโดยผู้ปกครองนักเรียน
 
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศ

2-3 .ย. 2560

     

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวอาซึคิ อิวาตานิ  ม.5/4

รางวัลที่ได้รับ :

1.ประเภทท่ารำบุคคลหญิงรุ่นประชาชน
2.ประเภทท่ารำบุคคลหญิงรุ่น16-17
3.ประเภทท่ารำคู่ผสมรุ่นอายุ16-17
4.ประเภทท่ารำหญิงคู่อายุ16-17
รายการแข่งขัน : กีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47
สถานที่แข่งขัน : เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด : สมาคมกีฬากีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : สนับสนุนโดยผู้ปกครองนักเรียน
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศ

5-7 .ค. 2560

     

ชื่อ-นามสกุล :

นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศ
รายการแข่งขัน : HD CUP YOUTH FUTSAL TOURNAMENT  
MAYCH SCHDULE
สถานที่แข่งขัน : เมืองหนิงปัว สาธารณรัฐประชาชนจีน
หน่วยงานที่จัด : -
หมายเหตุ : นักเรียนยังได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม 
กองหน้ายอดเยี่ยมและกองหลังยอดเยี่ยม
ด้วยอีก 3 ตำแหน่ง
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week l ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV
Best Preview in IE 1024x768  Update : 7 July 2017
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url : http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th