ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

       
เดือนกรกฎาคม รายการกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม  2557 - กิจกรรมออกกำลังกาย
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม  2557 - สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ป.1-6,ม.4-6 , G.1-6 และ G.10-12
  -  ม.1-3 และ G.7- G.9 หยุดทบทวนความรู้
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม  2557 - สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ม.1-3 และ G.7-G9
  - ป.1-6,ม.4-6 , G.1-6 และ G.10-12 หยุดทบทวนความรู้
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม  2557 - สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ป.1-6,ม.4-6 , G.1-6 และ G.10-12
  -  ม.1-3 และ G.7- G.9 หยุดทบทวนความรู้
วันพฤหัสบดีที่ 31กรกฎาคม  2557 - สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ม.1-3 และ G.7-G9
  - ม.4-6 , G.10-12 หยุดทบทวนความรู้
  - ป.1-6, G.1-6  เรียนตามปกติ
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม  2557 - สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น  ม.4-6  และ G.10-12
  -  ป.1-6,G.1-6  ม.1-3 และ G.7- G.9 เรียนตามปกติ
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  วันที่ 1-13  ก.ค. 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำศาสนสัมพันธ์
เสริมสร้างความซื่อตรง
[อ่านข่าว]
    พฤหัสฯที่10  ก.ค.2557
เลี้ยงอำลา กล่าวสรุปและขอบคุณ ตามโครงการ
แลกเปลี่ยนครูระหว่าง
S.H.C. กับ CIS
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 7-11 ก.ค. 2557
ต้อนรับครูจากประเทศ
นิวซีแลนด์ของโครงการ
แลกเปลี่ยนครู
S.H.C.
กับ
Chisnallwood
[อ่านข่าว]
    อังคารที่ 8  ก.ค. 2557
ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนจํานําพรรษาที่วัดคลองเตยใน
[อ่านข่าว]
             
  อาทิตย์ที่ 15 มิ.ย. 2557
นำเสนอเวทีวิชาการ เรื่อง องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้
[อ่านข่าว]
    อาทิตย์ที่ 15 มิ.ย. 2557
นำเสนอเวทีวิชาการ เรื่อง องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้
[อ่านข่าว]
             
  เสาร์ที่ 28 มิ.ย.2557
พระหฤทัยร่วมทำความดี ยิ่งคิด ยิ่งทำ ยิ่งมีพลัง
“Be Volunteer”
[อ่านข่าว]
    12-16 มิ.ย. 2557
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
[อ่านข่าว]
             
  พฤหัสฯที่ 19 มิ.ย.2557
กิจกรรม เยาวชนคนรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ชมรมเยาวชนคนรักษ์ป่า
[อ่านข่าว]
    พฤหัสฯที่ 26 มิ.ย.2557
กิจกรรมวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
ประจำปีการศึกษา 2557
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 6-7 มิ.ย.2557
โครงการพัฒนาบุคลากรคาทอลิก : อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต
[อ่านข่าว]
    พฤหัสฯที่ 19 มิ.ย. 2557
ฝ่ายบุคลาภิบาลจัด...
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดภายในโรงเรียน
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 6 มิ.ย.2557
กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนครั้งที่1 "กิจของชาวพุทธปิยะบุตรของศาสนา"
[อ่านข่าว]
    พฤหัสฯที่12  มิ.ย.2557
พิธีไหว้ครูประจำปีการ
ศึกษา 2557
[อ่านข่าว]
             

  พฤหัสที่ 5 มิ.ย.2557
พระหฤทัยคอนแวนต์ร่วมใจปั่นรักษ์โลก
 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
[อ่านข่าว]
    พฤหัสที่ 5 มิ.ย.2557
จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก หัวข้อ “ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วม”
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 30 พ.ค.2557
ฝ่ายบุคลาภิบาลจัด...
กิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก
[อ่านข่าว]
    อังคารที่ 3 มิ.ย.2557
ประชุมงานพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ณ โรงเรียน
พิชญศึกษา จ.นนทบุรี
[อ่านข่าว]
             
  พฤหัสฯที่ 29 พ.ค.2557
พัฒนาชีวิตคริสตชนฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา
[อ่านข่าว]
    ศุกร์ที่ 30 พ.ค.2557
พัฒนาชีวิตคริสตชนฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษา
[อ่านข่าว]
             
  พฤหัสฯที่ 15 พ.ค.2557
กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1“ค่ายแรกพบ” จัดโดยสภานักเรียน
[อ่านข่าว]
    พุธที่ 28 พ.ค.2557
ร่วมฟังสวดอภิธรรมบิดาของคุณเย็นใจ อรรถมี สตรีอาสาพระหฤทัยฯ
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 14-16 พ.ค. 2557
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2557 ต้องรับคณะผู้บริหาร คุณครูใหม่ และประชุมต้อนรับนักเรียน
[อ่านข่าว]
    จันทร์ที่ 19 พ.ค. 2557
ผช.ผบ.ตร.ตรวจการและเข้มงวดการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เพื่อแก้ปัญหารถติด
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 25 มี.ค.ถึง 23 เม.ย. 2557 ฝ่ายจิตตาภิบาล
จัดกิจกรรมค่าย คำสอนภาคฤดูร้อน“ค่ายแห่งรัก”
[อ่านข่าว]
    วันที่ 24-25  เม.ย. 2557
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าเยี่ยมชม โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตลดา
[อ่านข่าว]
             
  พฤหัสฯที่ 10 เม.ย.2557
คณะผู้บริหารและครู
โรงเรียนในเครือคณะ
พระหฤทัยฯไปศึกษาดู
งานที่โรงเรียนลาซาล
[อ่านข่าว]
    วันที่ 19-20  เม.ย. 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะครูในเครือคณะ
[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 4-7 เม.ย 2557
กิจกรรมในโครงการพระหฤทัยการุณย์  อุ่นไอรัก ปันรักปันน้ำใจ ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
จ.เพรชบูรณ์
[อ่านข่าว]
    วันที่ 8 มี.ค.-1 เม.ย. 57
โครงการ
English
Summer Course
ณ ประเทศนิวซีแลนด์
[อ่านข่าว]
             
         
 
 

 
 

วัน เดือน ปี

รายการกิจกรรม

23  ม.ค.  2557

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา

11  ม.ค.  2557

รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความต้ายภัยยาเสพติด

11  ม.ค.  2557

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความต้านภัยยาเสพติด

11  ม.ค.  2557

รับรางวัลชมเชย การเขียนเรียงความต้านภัยยาเสพติด

11-12  ม.ค.  2557

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 33 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

14  ธ.ค.  2556

รับสองรางวัลการประกวดวงโยธวาทิต ณ เมืองพัทยา

22  พ.ย.  2556

ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

 

22  พ.ย.  2556

ได้รับรางวัล Performance การแข่งขันออกแบบแฟชั่น ธีมซากุระ

22  พ.ย.  2556

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น
 

16  พ.ย.  2556

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

16  พ.ย.  2556

ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
  - รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสีชิงรางวัล ครั้งที่ 2

31  ต.ค.  2556

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 

31  ต.ค.  2556

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ารประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

19-27  ต.ค.  2556

รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ  ระดับประถมศึกษา

7  ต.ค. 2556

ชนะเลิศการแข่งขันไมโล จูเนียร์ ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2013
 

5  ต.ค. 2556

ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา“ คุรุสดุดี ” ณ  หอประชุมคุรุสภา 

27  ก.ย. 2556

ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่จากกรุงเทพมหานคร
 

9  ก.ย. 2556

ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

7-8  ก.ย. 2556

รางวัลชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ  ครั้งที่ 10 ระดับชั้นประถมศึกษา
 

7-8  ก.ย. 2556

ผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับชั้นประถมศึกษา

7-8  ก.ย. 2556

รางวัลชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  13  ส.ค. 2556 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์ประยุกต์
11  ส.ค. 2556 สิ่งประดิษฐ์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์  ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมปลาย
  7-10  ส.ค. 2556 แข่งขันร่มพยุงไข่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7-10  ส.ค. 2556 แข่งขันร่มพยุงไข่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  6-21  ส.ค. 2556 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3-4  ส.ค. 2556 แข่งขันภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกูฎ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  29  ก.ค. 2556 แข่งขันยิมนาสติกลีลา รายการ The 2nd ZHONG LING CLUB 2013
26  ก.ค. 2556 ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  26  ก.ค. 2556 แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
21  ก.ค. 2556 แข่งขันแบดมินตันธรรมศาสตร์ คาร์ลตัน บีทีเอส เสนา  แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่10
  15  ก.ค. 2556 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
15  ก.ค. 2556 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  15  ก.ค. 2556 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
15  ก.ค. 2556 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 

11  ก.ค. 2556

แข่งขันแบดมินตันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 ประเภทหญิงคู่

11  ก.ค. 2556

แข่งขันแบดมินตันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 ประเภทหญิงคู่
 
     
 

 
 
   

       คลิ๊ปวีดีโอการเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2557  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร ผลการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้โรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ ดังนี้
           1. รางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง
(Best wind & Brass)
           2. รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น (Best Color Guard)
           3. รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น (Best Percussion) และเงินรางวัล 25,000 บาท
           4. รางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมเงินสนับสนุน
               อุปกรณ์โยธวาทิตให้แก่โรงเรียน  จำนวน 250
,000 บาท
      

 


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV


         


Best Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th
 


ายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>  [ 1  2 ]