ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 
เดือนธันวาคม รายการกิจกรรม
ศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 58 - กิจกรรมวันเฉลิมพะรชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับปฐมวัย ประถม และ มัธยมศึกษา
จันทร์ที่ 7 ธ.ค. 58 - หยุดชดเชยวันเฉลิมพะรชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค. 58  -หยุดวันรัฐธรรมนูญ
จันทร์ที่ 14 ธ.ค. 58  - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ชั้น ป.1- ป.6,G.1-G.6 ,ม.1- ม.6 , G.7-G.12
อังคารที่ 15 ธ.ค. 58 - หยุดทบทวนความรู้
พุธที่ 16 ธ.ค. 58  - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ชั้น ป.1- ป.6,G.1-G.6 ,ม.1- ม.6 , G.7-G.12
พฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 58  - นักเรียนชั้น ป.1-ป.6, G.1-G.6 ม.1-3 และ G.7-G.9 เรียนตามปกติ
  - ชั้น ม.4-6 และ G.10-G.12 หยุดทบทวนความรู้
ศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 58  - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ชั้น ม.4-6 และ G.10-G.12 นักเรียนชั้นอื่นเรียนตามปกติ
เสาร์ที่ 19 ธ.ค. 58  - งานพรสวรรค์อนุบาลครั้งที่ 23
วันพูธที่ 23 -พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 58  - งานวันวิชาการ

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559 หยุดเรียนโอกาส วันคริสต์มาส และ วันขึ้นปีใหม่

จันทร์ที่ 4 ม.ค. 59 - เปิดเรียนตามปกติ
 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  พุธที่ 25 .. 2558
กิจกรรมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 "วันมหาธีรราชเจ้า"
[ประมวลภาพ]
    วันที่ 28-29 พ.ย.2558
โครงการ 8 H 8 ฝาย ถวายในหลวง “ สร้างฝายชะลอน้ำ ” จังหวัดกาญจนบุรี  ณ บ้านทัพศิลา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
[ประมวลภาพ]
             
  อังคารที่ 24 .. 2558
กรรมกการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีกรศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
    พุธที่ 25 .. 2558
แผนกปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
[ประมวลภาพ]
             
  อังคารที่ 27 .. 2558
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากประเทศฟิลิปปินส์
[ประมวลภาพ]
    วันที่ 31 ..-1 พ.ย. 2558
กิจกรรม "SHC Caravan Smart Classroom" จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
[ประมวลภาพ]
             
  อังคารที่ 15 ก.ย. 2558
สัมมนาความก้าวหน้าโครงการ ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ 1
[ประมวลภาพ]
    จันทร์ที่ 28 ก.ย. 2558
รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
[ประมวลภาพ]
             
  จันทร์ที่ 21 ก.ย. 2558
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ และวันสันติภาพสากล ปีพุทธศักราช 2558
[ประมวลภาพ]
    วันที่ 4-5 ก.ย. 2558
งานรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร จัดโดยชมรมเยาวชนคนรักษ์ป่า รุ่น 9 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
[ประมวลภาพ]
             
  พฤหัสฯที่ 3 ก.ย. 2558
เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest”
[ประมวลภาพ]
    วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 2558
กิจกรรม "หรรษากับมนต์เพลง
ครั้งที่ 11"ของนักเรียนระดับ
ปฐมวัย
[ประมวลภาพ]
             
  เสาร์ที่ 29 ส.ค. 2558
คนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์แผ่นดิน ครั้งที่ 7  ตอน "เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมปลูกป่า"
[ประมวลภาพ]
    29-30 ส.ค. 2558
ฟื้นฟูจิตใจครู เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วยคาทอลิกโรงเรียน
ในเครือคณะพระหฤทัยฯ
[ประมวลภาพ]
             
  ศุกร์ที่ 28 .ค.2558
อบรมการใช้Google App for Education
"คอร์ส Admin"
[ประมวลภาพ]
    21-23 ส.ค.2558
ค่ายเยาวชนต้นแบบอาสาส
มัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่1 รักษ์ป่า รักษ์โลก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
[ประมวลภาพ]
             
  จันทร์ที่ 16 .ค. 2558
บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่
[ประมวลภาพ]
    อังคารที่ 18 .ค.2558
อบรมการใช้ Google
App for Education
"คอร์สพิเศษสำหรับผู้บริหาร"
[ประมวลภาพ]
             
  จันทร์ที่ 10 .ค. 2558
“ลูกพระหฤทัย ปฐมวัย ถวายพระพรชัยองค์ราชินี สดุดีพระคุณแม”ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
    อังคารที่ 10 .ค. 2558
“อาศิรวาทองค์มหาราชินี…..
พระคุณแม่นี้เลิศลบภพไตร”
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2558
ระดับประถมฯ และมัธยมฯ
[ประมาลภาพ]
             
  21-22 .ค. 2558
ารตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
[ประมวลภาพ]
    อังคารที่ 4 .ค. 2558
วันรำลึกถึงคุณแม่เซราฟิน
เดอมารี ผู้ก่อตั้งคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูคริสต
เจ้าแห่งกรุงเทพฯ
[ประมวลภาพ]
             
             
 
       

         

 
 
 

 
 
     
 
     

 
     

 
     

 
     
 
     
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV


 

จำนวนผู้เยี่ยมชม :

free counter


Best Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th