ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
ปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา 2559
เดือน ตุลาคม  2559 รายการกิจกรรม
   
เสาร์ที่ 1 ต.ค. 2559  พื้นฟูจิตใจครู  เจ้าหน้าที่  พี่เลี้ยงคาทอลิก
ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค. 2559  English Summer Camp ระดับประถมฯ และมัธยมฯ ณ จังหวัดระยอง
อังคารที่ 11 ต.ค. 2559

 พัฒนาบุคลากรครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

   หัวข้อ "STEM FOR S.H.C."
วันที่ 12-14 ต.ค. 2559  คณะครูศึกษาดูงานที่ EDUCA 2016
ศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2559  คณะครูคาทอลิกร่วมชุมนุมครูคาทอลิกที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก
วันที่ 17-18 ต.ค. 2559  ประเมินการทำงาน ภาคเรียนที่1 (พัฒนาคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 17-20 ต.ค. 2559

 หัวหน้าฝ่ายฯ อบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

วันพุธที่ 20 ต.ค. 2559  คณะครูระดับปฐมวัยอบรมเทคนิคการสอนแบบ STEM
   ที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต กรุงเทพฯ
อาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559  วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day )
จันทร์ที่ 24 ต.ค. 2559  หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (หยุดเรียน-Holiday)
อังคารที่ 25 ต.ค. 2559  เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
เดือน พฤศจิกายน  2559 รายการกิจกรรม
   
อาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
 ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
   
   
 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  อังคารที่ 11 ต.ค. 2559

อบรมเทคนิคกระบวน
การเรียนการสอนแบบ STEM Education

[ประมวลภาพ]

    เสาร์ที่ 8 ต.ค. 2559

ปั่น ปลูก ปล่อย
ร้อยความดี ร้อยปี
พ่อปิโอดอนต์

[ประมวลภาพ]

             
  พฤหัสฯที่ 29 ก.ย. 2559

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียน Saint Francis School ประเทศอินโดนีเซีย

[ประมาลภาพ]

    เสาร์ที่ 1 ต.ค. 2559

ศึกกษาดูงานการบริหารงานสภานักเรียน
ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี

[ประมวลภาพ]

             
  วันที่ 19-23  ก.ย. 255

ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

[ประมวลภาพ]

    เสาร์ที่ 23  ก.ย. 255

โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

[ประมวลภาพ]

             
  อาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559

การเลือกตั้งนายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
สมัยที่ 17

[ประมวลภาพ]

    ศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2559

วันนำเสนอผลงานชมของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภาคเรียนที่1/2559

[ประมวลภาพ]

             
  เดือนสิงหาคม 2559

“ถักทอความรัก สานความห่วงใย ร่วมสร้างความดี ๘๐ ปี พระหฤทัยฯ ”

[ประมวลภาพ]

 

  เสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559

สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมลงนาม “ถวายพระพร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[ประมวลภาพ]

             
     

                                                   

 
 

             
  September 23, 2016

Anuban Asean Program’s “English Camp III” 

[More]

       
             
  August 26, 2016

"The Book of Unison" The musical. Present by E.P. students!

[More]

    September 9, 2016

Knights and Princess AP (Asean Program) Camp II

[More]

             
  June 26, 2016

Cardiovascular system by learning the Heart Morphology
and Anatomy

[More]

    July 21, 2016

Math Hero competition was held last July 21, 2016

[More]

             
  20 June, 2016

English PBL.
(Project Base Learning) Grade10

[More]

    22 June, 2016

Grade 3: Ecosystem/Habitat Project

[More]

             
  May 27, 2016

As the school year starts,the EP Primary Ice Breaking Day activity

[More]

    June 9, 2016

An annual Wai Khru Ceremony
in Praharuthai Convent School
 
[
More]

 

           
             
 
 

 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 

 
 

 
 

เชิญอ่าน...หนังสือวารสารโรงเรียน "การเวกสาร ปีการศึกษา 2558"

 

 
 
 

 


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV
Best Preview in IE 1024x768  Update : 20 August 2016
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url : http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th