ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       
เดือนสิงหาคม รายการกิจกรรม
อังคารที่  18 ส.ค. 58 -  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ / กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศุกร์ที่  21  ส.ค. 58 -  กิจกรรมองค์กรคาทอลิกครั้งที่ 4
  -  กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนครั้งที่ 6
เสาร์ที่  22  ส.ค. 58 -  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 และ G.1 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
อาทิตย์ที่  23  ส.ค. 58 -  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2  และ G.2 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
เสาร์ที่  22-อาทิตย์  23  ส.ค. 58 -  ค่ายวิทยาศาสตร์  ตอน  “ตามรอยนิเวศทางทะเล” นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
    และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พุธที่  26  ส.ค. 58 -  ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ชั้น อ.1-2 สวนสนุก Play Time Park Lane เอกมัย
พฤหัสบดีที่  27  ส.ค. 58 -  ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 3 และ KG.2-3
    สวนสนุก Play Time Park Lane เอกมัย
ศุกร์ที่  28  ส.ค. 58 -  EP Musical 2015 ครั้งที่ 8 (Beastly ) 6 pm-8pm
เสาร์ที่  29-อาทิตย์  30  ส.ค. 58 -  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองชั้น ป.3  และ G.3 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  -  ค่ายฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยฯ
    ณ บ้านสวนพระหฤทัยฯ  จ.ราชบุรี
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  เสาร์ที่ 29 ส.ค. 2558
คนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์แผ่นดิน ครั้งที่ 7  ตอน "เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมปลูกป่า"
[ประมวลภาพ]
       
             
  ศุกร์ที่ 28 .ค.2558
อบรมการใช้Google App for Education
"คอร์ส Admin"
[ประมวลภาพ]
    21-23 ส.ค.2558
ค่ายเยาวชนต้นแบบอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 รักษ์ป่า รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
[ประมวลภาพ]
             
  จันทร์ที่ 16 .ค. 2558
บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่
[ประมวลภาพ]
    อังคารที่ 18 .ค.2558
อบรมการใช้ Google App for Education
"คอร์สพิเศษสำหรับผู้บริหาร"
[ประมวลภาพ]
             
  จันทร์ที่ 10 .ค. 2558
“ลูกพระหฤทัย ปฐมวัย ถวายพระพรชัยองค์ราชินี สดุดีพระคุณแม่”ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
    อังคารที่ 10 .ค. 2558
“อาศิรวาทองค์มหาราชินี…..พระคุณแม่นี้เลิศลบภพไตร” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับประถมฯ และมัธยมฯ
[ประมาลภาพ]
             
  21-22 .ค. 2558
ารตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
[ประมวลภาพ]
    อังคารที่ 4 .ค. 2558
วันรำลึกถึงคุณแม่เซราฟิน เดอมารี ผู้ก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
[ประมวลภาพ]
             
  25-27 มิ.ย. 2558
ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนฉือจี้
[อ่านข่าว]
    ศุกร์ที่ 17 ก.ค.2558
พิธีถวายเทียนและผ้าจำนำพรรษา เนื่องในโอกาส
“วันเข้าพรรษา”
ปีพุทธศักราช 2558
[อ่านข่าว]
             
  จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2558
ชมชมยินดีกับความสำเร็จของศิษย์เก่านักกีฬายิงปืนยาวและนักกีฬาแบดมิน
ตันเหรียญทองทีม
ชาติไทย
[อ่านข่าว]
    จันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2558
กิจกรรมรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์
[อ่านข่าว]
             
  พฤหัสฯที่ 18 มิ.ย. 2558
พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย
ปีการศึกษา 2558
[อ่านข่าว]
    พฤหัสฯที่ 18 มิ.ย. 2558
สภานักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2558

[อ่านข่าว]
             
  วันที่ 15-17 มิ.ย. 2558
ค่ายการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ตอน “นักอนุรักษ์พลังงานตัวน้อย”
[อ่านข่าว]
    อาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2558
กิจกรรม Heart Day เยาวชน OKRSO (กลุ่มกะเหรี่ยงพลัดถิ่นเพื่อสังคมและวัฒนธรรม)
[อ่านข่าว]
             
  พฤหัสฯที่11 มิ.ย. 2558
พิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
[อ่านข่าว]
    วันที่ 11-13 มิ.ย. 2558
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “ ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสังคมไทยใสสะอาด ” 
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2558
กิจกรรม"ธรรมะกับเยาวชน" ครั้งที่ 1
[อ่านข่าว]
    วันที่ 30-31 พ.ค. 2558
ค่ายสัมพันธ์ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 “ค่ายแรกพบ ”
[อ่านข่าว]
             
  พฤษภาคม 2558
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน กรมพลศึกษา ครั้งที่ 11
[อ่านข่าว]
    28 .พ.ค. 2558
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(
VSED )
[อ่านข่าว]
             
  ศุกร์ที่ 29 .ค. 2558
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม"การใช้ iPad เพื่อการศึกษา"ให้แก่คณะครูของโรงเรียน
[อ่านข่าว]
    พุธที่ 27 .ค. 2558
แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรม"ถักทอสานรักสู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย"
[อ่านข่าว]
             
  7 – 29 มี.ค. 2558
กิจกรรม UK ENGLISH SUMMER COURSE 2015
[อ่านข่าว]
    18 เม.ย-17 พ.ค.58
English Summer Course in New Zealand
[อ่านข่าว]
             
                     >>อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
 

 
 
     

  ชนะเลิศการแข่งขันคาราเต้ 
สาร์ที่ 7 มี.ค. 2558
ดญ.อาซึคิ  อิวาตานิ  ชั้น ม.3 / 3
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันคาราเต้
ประเภทท่ารำบุคคลหญิง  ในรายการ " SILENT KNIGHT  ASIA
KARATE – DO  CHAMPIONSHIP 2015
" จัดโดย สมาคมคาราเต้แห่งประเทศมาเลเซีย  [ชมคลิปวีดีโอ]

[ชมคลิปวีดีโอขณะแข่งขัน]

   
     

  รับรางวัลชมเชย
พุธที่ 22-23 ส.ค. 2558
ด.ญ.นิลักษณา ศรีวิเชียร  ชั้น ป. 4/ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันแบดมินตันประเภาหญิงคู่ อายุระหว่าง 8-10 ปีหญิง ในรายการ "ลูกช้างคัพ 2015"
ณ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชน กรุงเทพมหานคร
จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
 
     
     

  รับรางวัลชมเชย
พุธที่ 22 ก.ค. 2558
1. ด.ช.พันธนันท์ ฉัตรสกุลวงศ์ ชั้น ป. 5/ 3
2. ด.ช.ณอน       แพททริก แมคไบร์ด ชั้น ป. 5/4
3. ด.ช.วีรากร     สัตยมาภากร ขั้น ป. 5/4
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับศูนย์ภาคกลางจากการแข่งขันแสดความสามารถด้าน Science show  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รังสิต คลอง 5 ปทุมธานี
 
     
     

  รับรางวัลชนะเลิศ
อังคารที่ 4 ส.ค. 2558
ด.ญ. จตุรีย์ คุ้มทรัพย์  ชั้น ป.5/3
ด.ญ. ภมรรัตน์ สอนจันทร์  ชั้น ป.6/4
ด.ญ.สุประวีณ์ ภูติเกียรติขจร  ชั้น ป.6/4 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
 
     
     

  5 นักเตะพระหฤทัยฯ ติดทีมชาติไทย รุ่น 12 ปี
โฉมหน้า 5 หนุ่มนักเตะพระหฤทัยฯ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ชุด "ไซตามะคัพ" เพื่อเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษกับเยาวชนนาโกย่า แกรมปัส สโมสรดังในเจลีก ประเทศญี่ปุ่น 
ด.ช.วราเดช บุญมาขจรกิจ
ด.ช.โอลัคซอน เอ แทมบา 
ด.ช.นันทกร แก้ววลัย
ด.ช.มนัสรัณฐ์ ทรัพย์ปราชญ์
ด.ช.วันจักรี อนุมาศ
     
     

  รับรางวัลชนะเลิศ
7-10 สิงหาคม 2558
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนกรมพลศึกษาครั้งที่ 11 "ไทยแลนด์ไพรม์มินิสเตอร์คัพ 2015" ส่งผลให้นักเรียนจำนวน 5 คนของโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปร่วมแข่งขันฟุตบอลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2558
 
     
     

  รับรางวัลรองชนะเลิศ
น.ส.ศนิชา ชำนิบรรณาการ  ชั้น ม.6/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
SCG Junior Badminton Championship ครั้งที่ 35 ประจำปี 2558
     
     
 

รับรางวัลชนะเลิศ
10-12 มิถุนายน 2558
น.ส.พิมนภา พิมพาภัย ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่งกลอนสุภาพจากวิทยากรศิลปินแห่งชาติและนักเขียนรางวัลพานทอง  จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนภาษาไทยที่ศูนย์วัฒนธรรม

 

 
 
     
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV


         

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม :

free counter


Best Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th
 

 

 

 


 

 
 

 

 
 
 
 

::: More Clips>>