ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045 Mobile: 064-0538427  e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |


 

 

 

 

       
Your Website Title
     
   
     
   
     
   
     
     
   
     
     
   
 
     

เดือน มิถุนายน 2561

รายการกิจกรรม

ศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมศุกร์ต้นเดือน
  ธรรมะกับเยาวชน
  ประชุมครูและเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคาทอลิก
เสาร์ที่ 2 มิ.ย. 2561 เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่1/2561
ศุกร์ที่ 1 -อาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2561 ค่ายเยาวชนจิตอาสาโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย จ.กาญจนบุรี
อังคารที่ 5 มิ.ย. 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก
พุธที่ 6 มิ.ย. 2561 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่1 ของชั้น ม.6 และ G.12
พฤหัสฯที่ 7 มิ.ย. 2561 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2561 วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูคริสต์เจ้า
  สัมมนาบุคลากร
จันทร์ที่ 11 มิ.ย. 2561 เริ่มเรียนคำสอน ภาคเรียนที่ 1/2561
  โครงการ "ตามรอยธรรมนำชีวิต" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
อังคารที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจิตอาสา"รักและรับใช้"
พฤหัสฯที่ 14 มิ.ย. 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561 ประชุมนักเรียนคาทอลิก
  กิจกรรมออกกำลังกาย
  โครงการ "ตามรอยธรรมนำชีวิต" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วัดจากแดง สมุทรปราการ
เสาร์ที่ 16-อาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 ครู เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงคาทอลิกฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านผู้หว่าน  สามพราน
จันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ม.5 และ G.1-G.11
อังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจิตอาสา "รักและรับใช้"
  มอบเกียรติบัตรเด็กดีและเด็กซื่อสัตย์
ศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรม "องค์กรคาทอลิก" ครั้งที่ 1
  กิจกรรม "เรื่องเล่าจากศิษย์พี่" ครั้งที่ 6
ศุกร์ที่ 22-อาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 2561 ค่ายกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา  จ.นครนายก
อังคารที่ 26 มิ.ย. 2561 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
  กิจกรรมจิตอาสา "รักและรับใช้"
  กิจกรรม "ต่อต้านยาเสพติด"
  Mystery Box Competition G.7-G.12  (แผนก English Program)
ศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรม "องค์กรคาทอลิก" ครั้งที่ 2
  กิจกรรม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 105 ปี"
   

เดือน กรกฎาคม 2561

รายการกิจกรรม

อาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 2561 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
จันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561 โครงการ "ตามรอยธรรมนำชีวิต" ของนักเรียนชั้น ม.6
อังคารที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมจิตอาสา "รักและรับใช้"
พฤหัสฯที่ 5 ก.ค. 2561 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
ศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรม "ศาสนธรรม" วันศุกร์ต้นเดือน
ศุกร์ที่ 6 -อาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2561 ค่าย Bible Camp 2018 ของนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.3-ป.6
เสาร์ที่ 7 ก.ค. 2561 ค่ายกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
จันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.6 และ G.12/2561
อังคารที่ 10 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.6 และ G.12/2561
พุธที่ 11 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.6 และ G.12/2561
พฤหัสฯที่ 12 ก.ค. 2561 Spelling Bee Competition G.1-G.6
ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมองค์กรคาทอลิกครั้งที่ 3
  ประชุมครู เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยงคาทอลิก
จันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ม.5 , G.1-G.11/2561
อังคารที่ 17 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ม.5 , G.1-G.11/2561
พุธที่ 18 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ม.5 , G.1-G.11/2561
ศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมองค์กรคาทอลิกครั้งที่ 4
  กิจกรรมออกกำลังกาย
  ประชุมครูประจำเดือน
เสาร์ที่ 21 ก.ค. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม
  ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สมัยที่ 18
อังคารที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรม "จิตอาสารักและรับใช้"
พุธที่ 25 ก.ค. 2561 พิธีแห่เทียนพรรษา
พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรม"วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร" ในหลวงรัชกาลที่ 10
  กิจกรรม "วันเข้าพรรษา" ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตร
ศุกร์ที่ 27 ก.ค. 2561 วันอาสาฬหบูชา (หยุดเรียน-Holiday)
เสาร์ที่ 28 ก.ค. 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10
  วันเข้าพรรษา (The Buddhist Lent Day)
อาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2561 วันภาษาไทยแห่งชาติ
จันทร์ที่ 30 ก.ค. 2561 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10
อังคารที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรม "จิตอาสารักและรับใช้"
  มอบเกียรติบัตรเด็กดีและเด็กซื่อสัตย์
 
 

[พ.ค.] [มิ.ย.] [ก.ค.]


โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  พฤ.ที่ 7 มิ.ย.61

พิธีสมโภชพระห
ฤทัยองค์อุปถัมภ์
ของโรงเรียน

    พฤ.ที่ 14 มิ.ย.61

พิธีไหว้ครูประจำปี
การศึกษา 2561

             
             
  26-27 พ.ค.61

กิจกรรมค่าย
แรกพบของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่1/2561

    วันที่ 1-3 มิ.ย. 61

ค่ายเยาวชนต้นแบบ
จิตอาสากลุ่มโรงเรียน
ในเครือคาทอลิก
ครั้งที่4 ณ โรงพยา
บาลด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี

             
             
  เสาร์ที่ 19 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่
ระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2561

    17-18 พ.ค.61

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่4 /2561 

             
             
  ศุกร์ที่11 เม.ย 61

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาล "สงกรานต์"

 

  พุธที่ 9 พ.ค. 61

พัฒนาบุคลากร
หัวเรื่อง"การประกัน
คุณภาพสถานศึกษา"
ให้สอดรับกับแผน
นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
ยุคไทยแลนด์ 4.0

             
             
  จันทร์ที่ 2 เม.ย 61

ค่ายผู้นำเยาวชนคนอาสาร่วมก้าวสู่ความเป็นผู้นำ สภานักเรียนฯ

 

  วันที่6-8 เม.ย 61

กล้าทำดี ปลูกป่า
รักษาแผ่นดิน
ณ บ้านขุนสมุทรจีน
ชมรมต้นกล้า
พระหฤทั

             
 

 
 
 

 
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 

                                   6 มิ.ย. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

  1.ประภาสิริ คำออน     2.อภิสรา  ภักดีราช
    3.ณัทชภัส  ธรณ์ฤทธิ์  4.ธาราวดี โกษียาภรณ์
    5.วรันดา มานะจิตต์     6.พนิตพร  เพชรคล้าย
    7.สิรินยา ศรีขอดเขต   8.อารดี     ตั้งจิตวิสุทธิ์
    9.ศยามล เนตรชัยภูมิ 10.เอลิซาเบซ คาร์โดนิ
  11.วรดา  ใฝ่ความดี     12.ปิยะธิดา ขำบ้านหลวง

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอัน 2 รุ่นอายุ 13 ปีหญิง
รายการแข่งขัน : สพฐ.-สปอนเซอร์ บาสเกตบอล ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 17 (เขตกรุงเทพฯ)
หน่วยงานที่จัด : สพฐ.ร่วมกับเครื่องดื่มสปอนเซอร์
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูอนันต์ ฐิติปัญญากุล
 
 
 
รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง
 

                                   2 มิ.ย. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

.ญ.วิทอริญ่า คลังแสง ชั้น .3/2

รางวัลที่ได้รับ :

- เหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์ ball
- เหรียญทองแดง ประเภท free hand
  จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลาในรุ่นอายุ 9ปี
รายการแข่งขัน : AISB (Australian international school of Bangkok) Rhythmic Gymnastic Competition 2018
สถานที่แข่งขัน : Bethany gym (รามคำแหง 18)
หน่วยงานที่จัด :  
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
 

                                   26-27 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

.ส.อาซึคิ อิวาตานิ ชั้น ม.6/4

รางวัลที่ได้รับ :

รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 3 รายการ
1. ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 16-17 ปี
2. ท่ารำบุคคล รุ่นประชาชน
3. ท่ารำคู่ รุ่นประชาชน
และ
รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นประชาชน
รายการแข่งขัน : กีฬาคาราเต้โด "All Thailand Championship"
สถานที่แข่งขัน :  
หน่วยงานที่จัด : สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งมอเตอร์ไซค์จิ๋ว
 

                                       29 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ช.ภัทรวัส ที่ระลึก   ชั้น ป.3/4

รางวัลที่ได้รับ :

รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งมอเตอร์ไซค์ขนาดจิ๋วขนาด 49 CC
รายการแข่งขัน : "Repsol-Gufba Kids Racing Championship 2018 "
สถานที่แข่งขัน : ณ สนามแข่งขังจังหวัดสระบุรี
หน่วยงานที่จัด : GUFBA' MOTO KIDS
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
 

                                   18-20 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

.ญ.แพรวา แอร์โดแกน ชั้น ม.2/3

รางวัลที่ได้รับ :

- รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Standard 
  รุ่น TDSA Junior I Closed
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ประเภท 
  Standard  รุ่น TDSA Junior II Closed
รายการแข่งขัน : การแข่งขันลีลาศชิงชนะเลิศ ระดับนานาชาติ
สถานที่แข่งขัน :

อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

หน่วยงานที่จัด : การกีฬาแห่งประเทศไทย
  [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 จากการแข่งขันเทนนิส
 

                                    19-20 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ช.ธนวรรธน์ บุญช่วย  ชั้น ป.1/3

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2
จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
รายการแข่งขัน : "Rungsang Tennis Challenge 2561 ครั้งที่1"
สถานที่แข่งขัน : สนามเทคนิส รุ่งแสง่ เทนนิส คอร์ท
หน่วยงานที่จัด : บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท
   
 

 

 
รับรางวัรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันเทควันโด
 

                                       19 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.กัญญาณัฐ เหลาแหลม  ชั้น ป.1/3

รางวัลที่ได้รับ :

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งเทควันโด รุ่นอายุ 7-8 ปี
น้ำหนักไม่เกิน 18-20 กิโลกรัม
ประเภทต่อสู้ รุ่น B ระดับมือใหม่พิเศษ
รายการแข่งขัน : สมุทรปราการ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิ ครั้งที่ 2
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่จัด : จังหวัดสมุทรปราการ
   
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันแบดมินตัน
 

                                       6 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.สุกฤตา ถาวรกิจวัฒนา  ชั้น ป.3/3

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับ
เหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายการแข่งขัน : การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี "POMPUI Championships 2018"
สถานที่แข่งขัน : สนามกีฬากลาง ( ทุ่งแจ้ง ) จ.ตรัง
หน่วยงานที่จัด : บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด
(ปุ้มปุ้ยและปลายิ้ม)
   
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันเทควันโด
 

       28 เม.ย.และ 12 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ช. อินทัช ถาวรพันธ์  ชั้น ป.6/4

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทต่อสู้รุ่นอายุไม่เกิน11 - 12ปี
รายการแข่งขัน : - ราชบุรี โอเพ่น ประจำปี 2561 และ
- แต้จิ๋ว แชมเปี้ยนชิพครั้งที่ 1
สถานที่แข่งขัน : - สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี (รายการที่1)
- บ้านนายพลกฤษณ์ (รายการที่2)
หน่วยงานที่จัด : - สมาคมเทควันโดจังหวัดราชบุรี (รายการที่1)
- ชมรมเทควันโดสมาคาแต้จิ๋ว (รายการที่2)
   
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเทควันโด
 

                                       6 เม.ย. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.พาลิน มงคลสุเมธา  ชั้น ป.4/3

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้รุ่นอายุ 9-10 ปี
รายการแข่งขัน : GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
สถานที่แข่งขัน : อาคารชาญชัยอะเคเดียม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หน่วยงานที่จัด : สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
   
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2  กีฬาเทควันโด
 

                  10 ก.พ.และ 6 เม.ย.  2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์  ชั้น ป.1/5

รางวัลที่ได้รับ :

- รองชนะเลิศอันดับ 1  (รายการที่1)
  ประเภทต่อสู้รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
- รองชนะเลิศอันดับ 2 (รายการที่2)
  ประเภทต่อสู้รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
รายการแข่งขัน : - KUKKIWON INTERNATIONAL CHOI 
  YOUNG SEOK TAEKWONDO
  CHAMPIONSHIP (รายการที่1)
- GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน
  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
  (รายการที่2)
สถานที่แข่งขัน : - บางกอก อารีน่า เขต หนองจอก (รายการที่1)
- อาคารชาญชัยอะเคเดียม, มหาวิทยาลัย
  กรุงเทพธนบุรี (รายการที่2)
หน่วยงานที่จัด : สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week l ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV
Best Preview in IE 1024x768  Update : 7 July 2017
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url : http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th

 


นางสาวนงนุช จิตพร้อมเมตตา

สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

นางสาวรัศมี ถิรมงคลชัย

สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์