ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

เดือน กรกฎาคม 2559 รายการกิจกรรม
ศุกร์ที่ 1 ก.ค. 2559  กิจกรรมศาสนธรรม ศุกร์ต้นเดือน
   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
พฤหัสฯที่ 7 ก.ค. 2559  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (รพ.เซ็นต์หลุยส์)
   Primary Math Competition
จันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559  มอบเกียรติบัตรเด็กดีฯ
พฤหัสฯที่ 14 ก.ค. 2559  Home room Activity G.11
ศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559  ธรรมะกับเยาวชน ครั้งที่ 2
   องค์กรคาทอลิก ครั้งที่ 3
   ถวายเทียนพรรษา
จันทร์ที่ 18 ก.ค. 2559  วันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha Day) (หยุดเรียน-Holiday)
อังคารที่ 19 ก.ค. 2559  วันอาสาฬหบูชา( Asanha Bucha Day) (หยุดเรียน-Holiday)
พุธที่ 20 ก.ค. 2559  วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) (หยุดเรียน-Holiday)
พฤหัสฯที่ 21 ก.ค. 2559  Secondary Math Competition
จันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559  สอบกลางภาคเรียนที่1  ชั้น ป.1-6   ม.1-6   G.1-12
พุธที่ 27 ก.ค. 2559  สอบกลางภาคเรียนที่1  ชั้น ป.1-6   ม.1-6   G.1-12
ศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2559  สอบกลางภาคเรียนที่1  ชั้น ป.1-6   ม.1-6   G.1-12
   
เดือน สิงหาคม 2559 รายการกิจกรรม
พฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 2559  นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
   กิจกรรมศาสนธรรม "วันรำลึกถึงคุณแม่เซราฟินผู้ก่อตั้งโรงเรียน"
ศุกร์ที่ 5 ส.ค. 2559  ธรรมะกับเยาวชน ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 6 อาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2559  ค่ายกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา
พุธที่ 10 ส.ค. 2559  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
   ราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ ระดับปฐมวัย
พฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 2559  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
   ราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมฯ และมัธยมฯ
ศุกร์ที่ 12 ส.ค. 2559  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
   H.M. The Queen's Birthday  (หยุดเรียน : Holiday)
จันทร์ที่ 15 ส.ค. 2559  ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ทุกชั้นเรียน
พุธที่ 17 ส.ค. 2559  วันวิทยาศาสตร์น้อย
พฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 2559  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2559  ธรรมะกับเยาวชน ครั้งที่ 4
   องค์กรคาทอลิก ครั้งที่ 4
เสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559  ค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1
อาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559  ค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2
จันทร์ที่ 22 ส.ค. 2559  มอบเกียรติบัตรเด็กดีฯ
วันจันทร์ที่ 22-วันพุธที่ 31 ส.ค. 2559  สัปดาห์ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2559  กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 12
   EP Musical
เสาร์ที่ 27-อาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2559  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3
   ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
พุธที่ 31 ส.ค. 2559  ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย
   
 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  ศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559

"กิจของชาวพุทธปิยบุตรของศาสนา" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันข้าพรรษา/2559

[ประมวลภาพ]

       
             
  ศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2559

ตลาดนัดจิตอาสา ครั้งที่ 4 “ ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือทำ ”

[ประมวลภาพ]

    ศุกร์ที่ 1 ก.ค. 2559

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

[ประมวลภาพ]

             
  วันที่ 17-19 มิ.ย. 2559

VSED อาสา สร้างฝายถวายในหลวง ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดกาญจนบุรี

[ประมวลภาพ]

    วันที่ 17-19 มิ.ย. 2559

โครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต ในหัวข้อ
“ยุวธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม เรียนรู้สมสาส์น Laudato Si”

[ประมวลภาพ]

             
  อังคารที่ 7 มิ.ย. 2559

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสามัญประจำปี 2559

[ประมวลภาพ]

    วันที่ 11-12 มิ.ย. 2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

[ประมวลภาพ]

             
  วันพฤหัสฯที่ 9 มิ.ย. 2559

ฝ่ายกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชนรวมกับสภานักเรียนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

[ประมวลภาพ]

    วันพฤหัสฯที่ 9 มิ.ย.2559

แผนกปฐมวัยจัดพิธีไหว้
ครูประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปลูกฝังขนมธรรมที่ดีงาม ให้แก่
ด็กปฐมวัย

[ประมวลภาพ]

             
             
  วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2559

ส่งเสริมทักษะและกระบวนการด้านการสอน“Project Based Learning”

[ประมวลภาพ]

    วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2559

พัฒนาบุคลิกภาพให้แก่บุคลากร โดย...ชาม
โอสถานนท์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

[ประมวลภาพ]

             
  วันพฤหัสฯที่ 2 มิ.ย. 2559

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

[ประมวลภาพ]

    วันพุธที่ 25 พ.ค. 2559

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนตามหลักปรัชญา
เศษฐกิจพอเพียง

[ประมวลภาพ]

             
  วันพุธที่ 26 พ.ค. 2559
 

"ถักทอสานรัก...สู่...อ้อมหัตถ์พระหฤทัย" ประจำปีการศึกษา 2559

[ประมวลภาพ]
 

  วันที่ 28-29 พ.ค. 2559

ค่ายสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 "ค่ายแรกพบ"

[ประมวลภาพ]
             
  วันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 2559

จัดพิธีต้อนรับคณะผู้บริหารใหม่/2559
อย่างเป็นทางการ

[ประมวลภาพ]

    วันที่ 20-22 พ.ค. 2559

ค่ายสัมพันธ์(ค่ายปฐมนิเทศ) สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
รุ่นที่ 33

[ประมวลภาพ]

             
  วันพุธที่ 12 พ.ค. 2559

พิธีต้อนรับคณะผู้บริหารใหม่และบุคลากรใหม่
ปีการศึกษา 2559

[ประมวลภาพ]
   

วันจันทร์ที่ 16 พ.ค.2559

ปฐมนิเทศนักเรียน
วันเปิดภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา 2559

[ประมวลภาพ]

       

         

 
 

             
  May 27, 2016

As the school year starts,the EP Primary Ice Breaking Day activity

[More]

    June 9, 2016

An annual Wai Khru Ceremony
in Praharuthai Convent School
 
[More]
             
  20 June, 2016

English PBL.
(Project Base Learning) Grade 10

[More]

    22 June, 2016

Grade 3: Ecosystem/Habitat Project

[More]

             
             
             
             
             
       

                 View: School Year 2015

 
 

 
 
     

 
     
 
     

 
     

 
     
 
 
 

 
 

 
ชมภาพผลงานเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4] [5]

 

 

 

 


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTVจำนวนผู้เข้าชม : HTML Hit Counter  (Start:12 June, 2016)

Best Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th
 

ป.1 ( ACE ) ป.1 ( AP ) ป.1 ( IP )
ป.2 ( ACE ) ป.2 ( AP ) ป.2 ( IP )
ป.3 ( ACE ) ป.3 ( AP ) ป.3 ( IP )
ป.4 ( ACE ) ป.4 ( AP ) ป.4( IP )
ป.5 ( ACE ) ป.5 ( IP ) ตารางสอบ
ภาคเรียนที่1 ระดับประถมฯ
ป.6 ( ACE ) ป.6 ( IP )
Mid-term Test Schedule [E.P.]