ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
เดือน มีนาคม 2559 รายการกิจกรรม
พุธที่ 2 มี.ค. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น ป.1- ม.5 และ G.1-G.11
พฤหัสฯที่ 3 มี.ค. 2559  พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
   ประกาศผลสอบชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาล 2
ศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น ป.1- ม.5 และ G.1-G.11
เสาร์ที่ 5 มี.ค. 2559  สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2
อาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2559  สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2
อ.8-พ.9-พฤ.-10 มี.ค. 2559  E.P. Camp
ศุกร์ที่ 11 มี.ค. 2559  พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้น ม.6
ศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559  พิธีเชิดชูครูเกษียณ
เสาร์ที่ 19 มี.ค. 2559  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับประถมศึกษา
   รอบเช้า  : ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
   รอบบ่าย : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
อาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2559  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยมศึกษาและ E.P.
   รอบเช้า  : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
   รอบบ่าย : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 , G.1-G.11
พุธที 13 เม.ย.- ศุกร์ที่ 15 เม.ย. 2559  หยุดเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย (วันสงกรานต์)
อังคารที 22 มี.ค.- ศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559  เรียนเสริมภาคฤดูร้อน/2559
จันทร์ที่ 16 พ.ค. 2559  เปิดภาคเรียนที่1/2559 ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
   อนุบาล1  ป.1-ม.6  และ  G.1-G.12
อังคารที่ 17 พ.ค. 2559  เปิดภาคเรียนที่1/2559 ของนักเรียนระดับปฐมวัย อ.2-อ.3
   และ KG.2-3
   
 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  วันที่ 12-14 มี.ค. 2559
ค่ายผู้นำเยาวชนคนอาสา ปี 7 พี่น้องสภา "รวมพลังอาสากล้าทำดี"
[ประมวลภาพ]
    ศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559
กิจกรรมเชิดชูครูเกษียณ
"แด่ครูเกษียณด้วยดวงใจ...
ชาวพระหฤทัยฯร่วมสังสรรค์"
[ประมวลภาพ]
             
  พฤหัสฯที่ 3 มี.. 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
    ศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 30 และEnglish Program Grade 12 รุ่น 9
[ประมวลภาพ]
             
  พฤหัสฯที่ 4 .. 2559
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
[ประมวลภาพ]
    ศุกร์ที่ 26 .. 2559
นักเรียนพระหฤทัยฯ กราบอำลาครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
             
  ศุกร์ที่ 22 .. 2559
กีฬาสี "การเวกน้อย"ประจำปีการศึกษา 2558 แผนกปฐมวัย
[ประมวลภาพ]
    ศุกร์ที่ 5 .. 2559
กิจกรรม "ธรรมะกับเยาวชน" ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
             
  พฤหัสฯที่ 21 .. 2559
ประกาศเกียรติคุณและชื่นชมยินดี
จากสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย
[ประมวลภาพ]
    พุธที่ 20 .. 2559
กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนเอกชน
กลุ่มที่ 18 สัมพันธ์ ครั้งที่ 21
ระดับปฐมวัย
[ประมวลภาพ]
             
  จันทร์ที่ 18 .. 2559
ร่วมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559
[ประมวลภาพ]
    พุธที่ 20 .. 2559
กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนเอกชน
กลุ่มที่ 18 สัมพันธ์ ครั้งที่ 21
ของทุกระดับชั้น อนุบาล-ม.3
[ประมวลภาพ]  
             
  พฤหัสฯที่ 14 .. 2559
กีฬาภายใน "การเวกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558
[ประมวลภาพ]
    เสาร์ที่ 16 .. 2559
กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์
ครั้งที่ 25 เนื่องในโอกาสวันครู
แห่งชาติ
[ประมวลภาพ]
             
  อังคารที่ 12 .. 2559
ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
[ประมวลภาพ]
 

  อาทิตย์ที่ 10 .. 2559
งาน"คืนสู่เหย้า...เรารักพระหฤทัยฯ" จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์
[ประมวลภาพ]
             
  เสาร์ที่ 19 .. 2558
กิจกรรมพรสวรรค์อนุบาลครั้งที่ 23 ชื่องาน "ฤดูกาลแห่งความรัก"
[ประมวลภาพ]
    วันที่ 23-24 .. 2558
งานวิชาการ "อาชีพในฝัน วันวิชาการพระหฤทัยฯ อนาคตก้าวไกล รวมใจสู่มาตรฐานสากล"
[ประมวลภาพ]
             
  อาทิตย์ที่ 6 .. 2558
กิจกรรม “ ปั่นด้วยใจ ไปให้ถึง “ ครั้งที่ 2 ชมรม SHC CYCLING
[ประมวลภาพ]
    พุธที่ 16 .. 2558
น้อมปฏิบัติบูชาถวายส่งสด็จสู่พระนิพพานพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

[ประมวลภาพ]   [พระประวัติ]
             
  ศุกร์ที่ 4 .. 2558
แผนกปฐมวัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “ ๕ ธันวา น้อมเกล้าขออัญชุลี สดุดีองค์ภูมิพลมหาราชา”
[ประมวลภาพ]
    ศุกร์ที่ 4 .. 2558
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา เหนือแผ่นฟหา รักพ่อมั่น กตัญญู”
[ประมวลภาพ]
             
       

         

 
 

             
  February 4, 2016
The finals of the Math’s Challenge for Years 4-6 were held.
[More Details]
    February 25, 2016
Students from grade 1 to 6 were given the certificate of awards
[More Details]
             
  February 11, 2016
Science Fair Competition for students in grades 4, 5 and 6.
[More Details]
    February 4, 2016
EP Primary Assembly.
Straw planting game
.
[More Details]
             
 

January  28, 2015
winners for the 2nd annual EP’s Got Talent show.
[More Details]

 

  December 22, 2015
Primary EP’s Got Talent. The final day for the show will be on 28 January 2016.
[More Details]
             

  November 26, 2015
International Day,
English Program ,
26 November, 2015
[View Photos]
 

  November 12, 2015
2nd Science Genius Competition
[More Details]

 
             
 
G.12 organized
the last homeroom
activity
[More Details]
 

  August 28, 2015
The English Program presented their musical entitled Beastly.
[More Details]
Clips [G.1-G.2]  [G.3-G.5]
             
  June 25, 2015
The English Program Secondary Department had its first Homeroom Activity
[More Details]
    The Math Hero for this year’s competition is Win from Grade 9.
[More Details]
             
             
 
 

 
 
     

 
     
 
     

 
     

 
     
 
 
 

 
 

 
ชมภาพผลงานเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4] [5]

 

 

 

 


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTVBest Preview in IE 1024x768  Update : 17 September 2013
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url :
http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th