ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045   e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
เดือน มกราคม  2560 รายการกิจกรรม
1-3 มกราคม 2560   หยุดเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย
4 มกราคม 2560   เปิดเรียนตามปกติ
5 มกราคม 2560   นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
6 มกราคม 2560   ธรรมะกับเยาวชน ครั้งที่ 10
    กิจกรรมศาสนธรรมศุกร์ต้นเดือน
13 มกราคม 2560   วันสถาปนาโรงเรียนและวันเด็กแห่งชาติ
14 มกราคม 2560   วันเด็กแห่งชาติ (National Children's Day)
16 มกราคม 2560   วันครูแห่งชาติ (Teacher's Day) หยุดเรียน
17 มกราคม 2560   กิจกรรมฉลองครูทำงาน 25 ปี
20 มกราคม 2560   ธรรมะกับเยาวชน ครั้งที่ 11
21 มกราคม 2560   งานราตรีการเวก 2016  (Update)
22 มกราคม 2560   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (Update)
23 มกราคม 2560   มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย
28 มกราคม 2560   กิจกรรมชุมนุมร่วมใจพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
เดือน กุมภาพันธ์  2560 รายการกิจกรรม
2 กุมภาพันธ์ 2560   นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
3 กุมภาพันธ์ 2560   ธรรมะกับเยาวชนครั้งที่ 12
    กิจกรรมศาสนธรรมศุกร์ต้นเดือน
    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสจบปีการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 และ G.12
    และนักเรียนชายชั้น ป.6
4 กุมภาพันธ์ 2560   สอบ O-Net  ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3
5 กุมภาพันธ์ 2560   สอบ O-Net  ชั้น ม.3
11 กุมภาพันธ์ 2560   วันมาฆบูชา
10-12 ภุมภาพันธ์ 2560   ค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ.ระยอง (Update)
13 กุมภาพันธ์ 2560   ชดเชยวันมาฆบูชา (หยุดเรียน)
17 กุมภาพันธ์ 2560   กิจกรรมอำลา นักเรียนชั้น ม.6
18-19 กุมภาพันธ์ 2560   สอบ O-Net ชั้น ม.6
20,22,24 กุมภาพันธ์ 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย
23 กุมภาพันธ์ 2560   สอบอ่าน-เขียน ชั้น ป.1-ป.4
24 กุมภาพันธ์ 2560   กิจกรรมอำลาครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559
27 กุมภาพันธ์ 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ชั้น ม.6 และ G.12  (Update)
เดือน มีนาคม  2560 รายการกิจกรรม
1 มีนาคม 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 และ G.12  (Update)
2 มีนาคม 2560   พิธีมอบวุฒิบัตร (อนุบาล 3)
3 มีนาคม 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ป.6  ม.1-ม.6  และ G.1-G.12 (Update)
6 มีนาคม 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ป.6  ม.1-.5  และ G.1-G.11 (Update)
7 มีนาคม 2560   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ป.6  ม.1-.5  และ G.1-G.11 (Update)
8 มีนาคม 2560   สอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ N.T. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Update)
11 มีนาคม 2560   สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ  GAT/PAT ชั้น ม.6 ครั้งที่ 2
12 มีนาคม 2560   สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ  GAT/PAT ชั้น ม.6 ครั้งที่ 2
23 มีนาคม 2560   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ G.12 รับวุฒิบัตร (Update)
26 มีนาคม 2560   ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ป.1-ป.6  ม.1-.5  และ G.1-G.11 (Update)
27 มีนาคม 2560   ประชุมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 (Update)
28 มีนาคม-28 เมษายน 2560   เรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Update)
 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             
  อังคารที่ 17 ม.ค.2560

พิธีประกาศเกียรติคุณและร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

[ประมวลภาพ]

       
             
  พฤหัสฯที่ 12 ม.ค.2560

กิจกรรมวันเด็กของนักเรียนแผนกปฐมวัย ประจำปีพุทธศักราช 2560

[ประมวลภาพ]

    วันที่ 9-18 ม.ค.2560

สุขสันต์วันเด็กแผนกประถมฯและมัธยมฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560

[ประมวลภาพ]

             
  ศุกร์ที่ 23 ธ.ค.2559

สุขสันต์วันคริสต์มาสของเด็กๆ ปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

[ประมวลภาพ]

 

  อังคารที่ 10 ม.ค.2560

โอกาสวันครบรอบ
80 ปีสถาปนาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 และ 82 ปีของการ
ก่อตั้งโรงเรียน

[ประมวลภาพ]

             
  อังคารที่ 20 ธ.ค. 2559

กิจกรรมส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส

[ประมวลภาพ]

    ศุกร์ที่  23  ธ.ค. 2559

กิจกรรมกราบอำนวยพร ขอพรและส่งมอบความสุขให้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

[ประมวลภาพ]

             
  เสาร์ที่ 17 ธ.ค.  2559

งานพรสวรรค์อนุบาลครั้งที่ 24 "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์"

[ประมวลภาพ]

    วันที่ 21-22  ธ.ค.  2559

งานวิชาการพระหฤทัยฯ ร่วมใจตามรอยเบื้องยุคลบาท ศาสตร์พระราชาฯ

[ประมวลภาพ]

             
  วันที่ 1-2 ธ.ค.  2559

วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมแด่พ่อ...ลูกเชิดชู กตัญญู รู้พระคุณอบอุ่นไอรัก ระดับประถมฯและมัธยมฯ

[ประมวลภาพ]

 

  พฤหัสฯที่ 1 ธ.ค.  2559

แผนกปฐมวัยจัดพิธี
วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9
ละกิจกรรมแด่พ่อ...ลูกเชิดชู กตัญญู รู้พระคุณ อบอุ่นไอรัก ให้แก่เด็กปฐมวัย

[ประมวลาภาพ]

             
  พฤหัสฯที่ 24 พ.ย.  2559

พิธีสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส "วันมหาธีรราชเจ้า"

[ประมวลภาพ]

    ศุกร์ฯที่ 25 พ.ย.  2559

โอกาสครบรอบ 100 ปี
แห่งมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้ก่อตั้งคณะภคิณีพระหฤทัยฯ

[ประมวลภาพ]

             
  ศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2559

การแข่งขันกีฬาภายใน "การเวกส์น้อย 2016" ของเด็กระดับปฐมวัย

[ประมวลภาพ]

    พฤศจิกายน  2559

โครงการพระหฤทัยร่วมทำความดี ยิ่งคิด ยิ่งทำ
ยิ่งมีพลัง “ทำดีเพื่อพ่อ

[ประมวลภาพ]

             
  พุธที่ 26 ต.ค. 2559

น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยด้วยใจภักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิลอดุลยเดชฯ

[ประมวลภาพ]

 

  10-11 พ.ย. 2559

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภาย
ในโรงเรียน"การเวกเกมส์ 2016" น้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพ่อหลวง

[ประมวลภาพ]

             
  อังคารที่ 11 ต.ค. 2559

อบรมเทคนิคกระบวน
การเรียนการสอนแบบ STEM Education

[ประมวลภาพ]

    เสาร์ที่ 8 ต.ค. 2559

ปั่น ปลูก ปล่อย
ร้อยความดี ร้อยปี
พ่อปิโอดอนต์

[ประมวลภาพ]

             

 
   
 
 

             
  September 23, 2016

Anuban Asean Program’s “English Camp III” 

[More]

    Novemberber 3, 2016

3rd Science genius Competition

[More]

             
  August 26, 2016

"The Book of Unison" The musical. Present by E.P. students!

[More]

    September 9, 2016

Knights and Princess AP (Asean Program) Camp II

[More]

             
  June 26, 2016

Cardiovascular system by learning the Heart Morphology
and Anatomy

[More]

    July 21, 2016

Math Hero competition was held last July 21, 2016

[More]

             
  20 June, 2016

English PBL.
(Project Base Learning) Grade10

[More]

    22 June, 2016

Grade 3: Ecosystem/Habitat Project

[More]

             
  May 27, 2016

As the school year starts,the EP Primary Ice Breaking Day activity

[More]

    June 9, 2016

An annual Wai Khru Ceremony
in Praharuthai Convent School
 
[More]
             

 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :   ครูอัจฉราวรรณ วรรณะเรืองศรี
  ฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา (ตัวแทนโรงเรียน)
รางวัลที่ได้รับ :   รางวัลเหรียญเงิน  (O-NET)
รายการแข่งขัน :   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
  ปีการศึกษา 2558
สถานที่แข่งขัน :   สนามสอบโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
หน่วยงานที่จัด :   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ครูที่ปรึกษา :   ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  สังคมฯ  ภาษาอังกฤษ
  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
   
     
 
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกรรรดา พรวิธิต   Grade.11
รางวัลที่ได้รับ :   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รายการแข่งขัน :   Speech Contest 
สถานที่แข่งขัน :   The Airport Hotel Donmuang
หน่วยงานที่จัด :   Global Education Thailand
ครูที่ปรึกษา :   Mr.Mark Vetare
   
     
 
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวนฤชล ส่งกิจคณานนท์  ชั้น  ม.4/4  
รางวัลที่ได้รับ :   รางวัลชมเชยจากผู้เข้าสอบแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 50 คนแรก  
  ได้คะแนน 89/100 คะแนน เป็นลำดับที่ 14 ของรายการแข่งขัน
  เพชรยอดมงกุฎ [ภาษาญี่ปุ่น] ได้รับเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล
  และทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท 
รายการแข่งขัน :   เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11  
สถานที่แข่งขัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
หน่วยงานที่จัด :   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
  และกระทรวงศึกษาธิการ
ครูที่ปรึกษา :   ครูทรงพล  รัตน์ดิลกพานิชย์  [19 พ.ย. 2559]
 
 
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวพันธิตรา  อัศววิทยานนท์  ชั้น  ม.5/4
รางวัลที่ได้รับ :   ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากผู้เข้าสอบแข่งขันที่มีคะแนน
  สูงสุด 100 คนแรก ได้คะแนน 54/100 คะแนน เป็นลำดับที่ 72
  ของรายการแข่งขัน
เพชรยอดมงกุฎ [ภาษาญี่ปุ่น] 
  ได้รับเกียรติบัตร 
รายการแข่งขัน :   เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 
สถานที่แข่งขัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
หน่วยงานที่จัด :   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
  และกระทรวงศึกษาธิการ
ครูที่ปรึกษา :   ครูทรงพล  รัตน์ดิลกพานิชย์  [19 พ.ย. 2559]
     
 
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวชาณิณี  สุทธิวรรณารัตน์  ชั้น  ม.6/4 
รางวัลที่ได้รับ :   ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากผู้เข้าสอบแข่งขันที่มีคะแนน
  สูงสุด 100 คนแรก ได้คะแนน 53/100 คะแนน เป็นลำดับที่ 81
  ของรายการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
[ภาษาญี่ปุ่น] 
  ได้รับเกียรติบัตร
รายการแข่งขัน :   เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11  
สถานที่แข่งขัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
หน่วยงานที่จัด :   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
  และกระทรวงศึกษาธิการ
ครูที่ปรึกษา :   ครูทรงพล  รัตน์ดิลกพานิชย์  [19 พ.ย. 2559]
     
 
 
 

 
 

 
 
 

 


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week
l
ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV
Best Preview in IE 1024x768  Update : 20 August 2016
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url : http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th