ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045 Mobile: 064-0538427  e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |

 

 

 

 

 
 

ซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์  ทรัพย์อัประไมย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต

   
   
   

ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา
ผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา
ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ที่ปรึกษาฝ่ายปฐมวัยและอาคารสถานที่

   
   
   
ครูมาเลียม  พินิจรอบ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
(งานหลักสูตรการเรียนฯ)
ครูวันเพ็ญ  อยู่คง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
(งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)
ครูรจนา ทองพิลา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ครูชณัฐศิกานต์ วงษ์ประยูร
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
       
       
       
ครูสุขศรี  ภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน
 ครูเอมอร  ปิตมานุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
และสัมพันธ์ชุมชน
ครูอนันต์ ฐิติปัญญากุล
หัวหน้าฝ่ายบริการ
และอาคารสถานที่
ครูวิลาวรรณ  สุขชัย
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล
       
       
       
   
   ครูอารีรัตน์  เกตุแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ครูอโณทัย นิลเลิศ
หัวหน้าแผนกปฐมวัย
 
       
       


หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week l ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTVBest Preview in IE 1024x768  Update : 3  August 2018
© Copyright 2018 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url : http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th

free web counters