Up

สนุกสุขสันต์ "Songkran fun fresh 2018"

Prev Next Slideshow

        วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2561 กิจกรรม "Songkran fun fresh 2018" ณ ลานหทัยนิรมล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดโดยสภานักเรียนร่วมกับฝ่ายกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งในปีนี้คณะผู้จัดกิจกรรมได้เชิญชวนให้ครูและนักเรียนแต่งกายชุดไทยสวยงาม เสื้อลายดอก-กางเกงขายาว หรือชุดพลศึกษาของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุับัน สงกรานต์ปีนี้ ครูและนักเรียนสวยสดใส แถมเย็นชุ่มฉ่ำไปทั่วพระหฤทัยคอนแวนต์ค่ะ

Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | » 

01
02
03
04
05
06
DSC07624
DSC07625
DSC07626
DSC07628
DSC07629
DSC07630
DSC07633
DSC07636
DSC07637
DSC07639
DSC07644
DSC07645
DSC07647
DSC07649
DSC07651
DSC07653
DSC07655
DSC07656

Total images: 348 | Last update: 4/11/18 4:01 PM | @ Praharuthai Convent School