Up

โครงการ " ตามรอยธรรมนำชีวิต "

Prev Next Slideshow

           วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดโครงการตามรอยธรรมนำชีวิต “ ธรรมะ ธรรมชาติ ” ให้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดจากแดง  ต.ทรงคนอง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าอบรบหลักธรรมคำสอน ตามหลักศาสนา และมีหลักปฎิบัติตามหลัก 5 ดี คิดดีเป็น พูดดีเป็น ทำดีเป็น สู่สถานที่ดี เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนา นอกจากนี้นักเรียนยังได้สวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ  ฝึกให้ใจสงบนิ่งและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Page | 1 | 2 |

IMG_8913
IMG_8934
IMG_8954
IMG_8997
IMG_9008
IMG_9015
IMG_9048
IMG_9059
IMG_9082
IMG_9099
IMG_9125
IMG_9148
IMG_9150
IMG_9152
IMG_9155
IMG_9179
รูปหมู่-1
รูปหมู่-10
รูปหมู่-2
รูปหมู่-6
วัดจากแดง-1
วัดจากแดง-10
วัดจากแดง-12
วัดจากแดง-14

Total images: 34 | Last update: 6/30/18 2:18 PM | Praharuthai Convent School