:: ฝ่ายธุรการ-การเงิน ยินดีต้อนรับค่ะ ::


ครูโศภิษฐา
 วงษ์ประยูร
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
- การเงิน
ปริญญาโท
: วัดผลประเมินผล
 

 

 

 

     หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน  หมายถึงครูผู้รับผิดชอบงานธุรการ-การเงินของโรงเรียน
                    ในระบบ มีหน้าที่ ดังนี้

              
     1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงาน การแก้ปัญหา
                        การพัฒนางานด้านธุรการ
              
     2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านการเงิน
             
       3. จัดทำเอกสาร-สารบรรณ ทะเบียนและสถิติของบุคลากร
              
     4. ร่วมวางแผนและดำเนินการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร
              
      5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
              
     6. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และการต้อนรับ
              
     7. วางแผนและดำเนินการรับนักเรียนใหม่ภายใต้การกำกับของผู้บริหาร
              
     8. จัดซื้อ จัดหา ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามที่ได้รับ
                        มอบหมาย
              
     9. บันทึกการมาปฏิบัติหน้าที่ของครู เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยงส่งผู้บริหาร
                        และหัวหน้าแผนกประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week l ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล
โทรทัศน์ ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ช่อง11 l ITV l UBC l Nation channelBest Preview in IE 1024x768       Last Update 9/06/2009 10:00
© Copyright 2009 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045 Url : http://www.shc.ac.th E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th