การเวก

รหัส: 7-10110-003-001
ต้นไม้ประจำตัวครู:  ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ กตัญญู
ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการ
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Artabotrys siamesis Miq
ชื่อวงศ์: ANNONACEAE 
ชื่อสามัญ:  Karawak
ชื่อท้องถิ่น: กระดังงางัว
ถิ่นกำเนิด:  ประเทศไทย
ลักษณะวิสัย: ไม้รอเลื้อย
   
ลักษณะทั่วไป: เป็นพืชบก มีมือเกาะ มีกลีบดอกหนา เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกที่ออกใหม่มีสีเขียวเมื่อดอกแก่จะมีสีเหลืองและมีกลิ่นหอม กลิ่นจะหอมจัดในตอนเย็น
และตอนเช้ามืด เมื่อสายกลิ่นหอมจะหายไป ใบเรียงสลับ ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมเป็นมัน เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ผลเป็นกลุ่มสีเขียวเข้ม มีปุ่มตามลำต้น
ประโยชน์:  เป็นไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มเงาให้ดอกตลอดปี มีกลิ่นหอมใช้ทำเครื่องหอม
การขยายพันธุ์:  เพาะเมล็ด  ตอนกิ่ง
ความสำคัญ:  เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
กิ่งก้าน:  เป็นมือเกาะที่เป็นลายกนกของไทย แข็งแรง ให้ร่มเงาเป็นที่พักอาศัยของผู้ผ่านไปมา หมายถึงโรงเรียน
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ใบสีเขียว:  บุคลากรมีชีวิตชีวา สดชื่น ร่าเริง ลำต้นเจริญเติบโตเร็ว และอดทนต่อดินฟ้าอากาศ หมายถึงบุคลากรที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมอุทิศตนในการทำหน้าที่
ด้วยใจรัก และเสียสละ
ดอกสีเหลือง:  ความสงบร่มเย็น ให้กลิ่นหอมในเวลากลางคืน บุคลากรทำความดี เมตตาโดยไม่หวังผล
ต้นและดอกการเวก:  สื่อความหมายในด้านคุณธรรม ความสุภาพอ่อนโยน และความเป็นกุสตรีไทย