บุหงาสาหรี
 

รหัส: 7-10110-003-119
ต้นไม้ประจำตัวครู: คุณครูประสาน  พานแก้ว
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Citharexylum spinosum L.
ชื่อวงศ์: VERBENACEAE
ชื่อสามัญ: Common lime
ชื่อท้องถิ่น: บุหงาแต่งงาน  บุหงาบาหลี  ราชาวดี
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น

ลักษณะทั่วไป:
เป็นไม้ขนาดเล็กสูง 3-10 เมตร  ทรงพุ่มโปร่ง  แตกกิ่งก้านจำนวนมาก  ใบเดี่ยวรูปหอกเรียงตรงกันข้าม  กว้าง 6-5 เซนติเมตร  ยาว 10-15 เซนติเมตร
 ก้านใบมีสีส้ม  ดอกเป็นช่อสีขาว  ยาว 10-20 เซนติเมตร  ออกตามชอกใบและปลายกิ่ง  มีกลิ่นหอมแรง  ในเวลากลางคืน  จนถึงสาย ๆ ออกดอกตลอดปี
ต้น  - เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง  แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มเปลือกต้นมีกลิ่นเหม็นเขียว  ลำต้นสูงประมาณ 25 ฟุต
กิ่งก้าน  - กิ่งก้านเป็นใบเดี่ยว  รูปหอก  ออกตรงข้าม
ใบ  - เป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ ๆ ขนานกันตามข้อต้น  ลักษณะเป็นใบรูปหอก  แข็งแต่เรียบขอบใบมักจะพับเข้าหากัน 
ใบดกมีสีเขียว  เมื่อเด็ดมาดมจะเหม็นเขียว
ดอก  - ดอกเป็นพวงอยู่ตามปลายกิ่ง  ลักษณะของพวงจะห้อย  แต่ละพวงจะแยกออกเป็นก้านดอก  ก้าน ๆ หนึ่งจะออกดอกเรียงกันตั้งแต่โคนก้านจนถึงปลายก้านบานหมด
ทั้งก้าน  พวงหนึ่งจะมีก้านดอกประมาณ 8-15  ก้าน  ดอกมีสีขาวเล็ก  บานเต็มที่ประมาณ 1 เซนติเมตร  มีอยู่ 5 กลุบ  ดอกมีกลิ่นหอม
ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้ประดับ  พุ่มให้ร่มเงา  ดอกสวยงามและมีกลิ่นหอม
การกระจายพันธุ์: 
เป็นพรรณไม้อยู่กลางแจ้ง  อยู่กลางแสงแดดจัดได้  ปลูกง่าย  ขึ้นได้กับดินทุกชนิด