ปาล์มขวด
 

รหัส: 7-10110-003-131
ต้นไม้ประจำตัวครู: คุณครูศรีรัตนา  เอมประณีตร์
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Roystonea regia (HBK.)Cook.
ชื่อวงศ์: PALMAE
ชื่อสามัญRoyal plam, Cuban Royal plam
ถิ่นกำเนิดคิวบา (ปาล์มขวดเป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศคิวบา)
ลักษณะวิสัย: ปาล์ม

ลักษณะทั่วไป:
 ตอนที่ยังเล็กอยู่  จะป่อง  พองออกบริเวณโคนต้น  แต่พอโตขึ้น  อาการป่องพองนี้จะไปเกิดที่กลางลำต้น  เมื่อโตเต็มที่  ลำต้นสูงประมาณ 50-70 ฟุต 
ออกช่อสีขาวนวลใต้คอ  ช่อใหญ่แผ่กระจายยาว  ติดผลจำนวนมาก
กิ่งก้าน  - ใบยาว 6-10 ฟุต  ทางใบสั้น  ใบย่อยจะงอกจากแกนกลาง  ใบเป็น 4 แถวมีกาบใบสีเขียวเรียบเป็นมัน  ห่อลำต้นไว้แลดูงดงามตายิ่งนัก
จึงเห็นพวงใหญ่ ออกช่อดอกสีขาวนวลใต้คอ ช่อใหญ่แผ่กระจายยาว ติดผลจำนวนมาก
ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้ประดับตามขอบถนน  หรือปลูกในสนามก็ได้
แสง  - ต้องการแสงแดดจัด
น้ำ  - ในระยะที่เจริญเติบโต  จะต้องการน้ำมาก
ดิน  - ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด
ปุ๋ย  - ใส่ปุ๋ยคอก  หรือปุ๋ยหมักปีละสองครั้ง
การขยายพันธุ์: โดยการเพาะเมล็ด  เพราะว่าปาล์มขวดไม่มีหน่อ
โรคและแมลง  -  ไม่ค่อยพบโรคและแมลงที่เป็นปัญหา