ไผ่
 

รหัส: 7-10110-003-149
ต้นไม้ประจำตัวครู: คุณครูถวิลจิต  อินจันทร์
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bambusa sp.
ชื่อวงศ์: GRAMINEAE/POACEAE
ชื่อสามัญBamboo
ลักษณะวิสัย: ไม้แตกกอ

ลักษณะทั่วไป:
 เป็นพืชมีเนื้อไม้แข็งความสูงแล้วแต่ชนิด มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นตรง มีข้อ
และปล้องชัดเจน ปล้องภายในกลวง ขนาดกว้างยาวแล้วแต่ละชนิด ใบ ใบเดี่ยว ออกสลับ
รูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนมน ขอบใบสากคาย ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง
การกระจายพันธุ์: 
-เขตร้อน ที่อยู่ในเขตอบอุ่นมีน้อย
ประโยชน์:
หน่อ อ่อนเรียกหน่อไม้ของไผ่บางชนิด รับประทานได้ เนื้อไม้ ทำเครื่องเรือน เครื่องจักรสาน
ความสำคัญ  : ไผ่เป็นต้นไม้ประจำปีมะแม  การที่คนไทยนิยมปลูกต้นไม้นั้น  มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่า  หากปลูกต้นไผ่เอาไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็จะช่วยให้
สมาชิกทุกคนภายในบ้านนั้นไม่คดโรง  หรือเอารัดเอาเปรียบใคร  ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตั้งใจทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรม  ซึ่งความเชื่อเหล่านั้น
ก็มีพื้นฐานจากลักษณะของต้นไผ่นั่นเอง  ต้นไผ่นั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  แตกกิ่งก้านสาขาที่เหยียดตรง  และเรียบเนียน  ส่วนด้านในของปล้องไผ่แต่ละปล้อง
ก็จะมีเนื้อไม้สีขาวบริสุทธิ์  ชาวจีนเชื่อกันว่า  ไผ่เสริมมงคลในบ้าน  เป็นคนมุ่งมั้นตั้งใจจริง  มีปัญญาเลิศ  มีเหตุผล  ซื่อตรง  และกตัญญูรู้คุณ