กะพ้อ

 

รหัส: 7-10110-003-017
ต้นไม้ประจำตัวครู:  คุณครูคัทลียา  เจริญรัมย์
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์Licuala spinosa   Thunb.
ชื่อวงศ์: PALMAE
ชื่อสามัญ Fan  Palm
 
ชื่อท้องถิ่นพ้อ
ถิ่นกำเนิด:  ทางภาคใต้ของไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย
ลักษณะวิสัย: ปาล์ม
ลักษณะ: เป็นปาล์มพื้นเมืองที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยลำต้นมีลักษณะเป็นสูง  ประมาณ 15 - 20 ฟุต  ใบเป็นรูปพัด ก้านใบยาวเล็กมีใบย่อยแตกออกจากกัน  และแตกออกจากจุดเดียวกัน ที่ก้านใบแต่ละใบจะมีใบย่อยประมาณ 12 - 18 ใบ ตามใบย่อยจะมีรอยจีบ ปลายใบตัด ใบย่อยยาว ประมาณ 1 ฟุต และกว้าง 4-5 นิ้ว ใบสีเขียวเข้มเมื่อเจริญเติบโตไปสักระยะหนึ่งจะเกิดหน่อตามบริเวณโคนต้นมากมาย     เจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง     สามารถปลูกในสนามหญ้าเพื่อให้มันแตกกอเป็นพุ่มหรือจะทำเป็นสวนหย่อมก็ได้  
ประโยชน์:  ไม้ไม้ประดับ สวยงาม
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด