เฟื่องฟ้า
 

รหัส: 7-10110-003-172
ต้นไม้ประจำตัวครู :   คุณครูวัฒนา  ไชยรักษ์
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bougainaillea hybrid.
ชื่อวงศ์: NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ:  Bougainvillea, Paper Flower
ชื่อท้องถิ่น:  ตรุษจีน  ดอกต่างใบ
ลักษณะวิสัย: ไม้รอเลื้อย
ลักษณะทั่วไป:  
เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง  ประเภทเถาเลื้อย  มีเถาะแข็งแรง  เลื้อยไปได้ไกล  ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถา  ลักษณะเป็นรูปไข่  ปลายแหลม  โคนใบมน 
ขอบใบเรียบ  พื้นใบเรียบ  สีเขียวขนาดกว้าง 2-4 เซนติเมตร  ยางประมาณ 4-5 เซนติเมตร  ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอด  มีกลีบดอกหรือใบประดับ 
 ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-10 เมตร  ผิวลำต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลลำต้นมีหนามแหลมคมยาวประมาณ 0.51 เซนติเมตร ตอดอยู่เป็นระยะๆ ลักษณะ
ของทรงพุ่ม สามารถตัดแต่งได้
การกระจายพันธุ์: อเมริกาใต้ ปลูกได้ทั่วไป
ประโยชน์: ไม้ประดับสวน สวยงาม
ต้นและดอกเฟื่องฟ้า:
สามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น  เพราะเฟื่องฟ้าได้รับสมญานามว่า  เป็นราชินีแห่งไม้ประดับ