มะเฟือง
 


รหัส:
7-10110-003-179
ต้นไม้ประจำตัวครู: คุณครูวิบูลย์ลักษณ์  สายะโสภณ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Averrhoa carambola L.
ชื่อวงศ์: OXALIDACEAE
ชื่อสามัญ: Carambola
ชื่อท้องถิ่น: ส้มเฟือง
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น
 

ลักษณะทั่วไป:
 ไม้ยืนต้นสูง 3-5 เมตร  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  ปลายคลี่  เรียงสลับใบย่อย 5 -11 ใบ  รูปใบหอกแกม  ขอบขนาน กว้าง 2-4   เซนติเมตร 
ยาว 4-7 เซนติเมตร ปลายแหลม ลำต้นมีสรน้ำตาล  เปลือกลำต้นไม่เรียบ  ใบเป็นปบประกอบรวมกันแผงคล้ายใบมะยม  รูปใบมนรีขอบใบเรียบ  ก้านใบสั้น  ใบย่อย
ที่ปลายก้านมักใหญ่  ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ
ประโยชน์:  ใช้เป็นเครื่องเคียงอาหารรับประทานสดๆ และแปรรูปเป็นน้ำผลไม้
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด  และตอนกิ่ง
การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรแปซิฟิก และมาเลเซีย แพร่กระจายในเขตร้อนทั่วไป รวมทั้งประเทศไทย
การปลูก:  มะเฟืองเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงาม  ทั้งทรงต้น  ดอกช่อ  และรูปผล  สามารถปลูกเป็นไม้ประดับภายในบ้านได้เป้นอย่างดี  เป็นพืชที่ขึ้นได้ในสภาพที่
ความชื้นสูง  ทั้งที่มีแสงแดดจัด หรือแสงแดดปานกลาง  ในกรณีที่จะปลูกเป็นไม้ประดับ ควรปลูกในที่มีแสงแดดปานกลางา  มีความชื้นสูง ต้นจะเขียวสวย ตัดกับ
ช่อดอกซึ่งมีสีม่วงแกมแดง