ราตรี 

รหัส: 7-10110-003-193
ต้นไม้ประจำตัวครู คุณครูจิราภรณ์   คร้ามอ่วมเจริญ
ตำแหน่ง   ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์Cestrum nocturnum L.
ชื่อวงศ์: SOLANACEAE
ชื่อสามัญ : Queen of The Night
ชื่อท้องถิ่น :  หอมดึก
ถิ่นกำเนิด: หมู่เกาะอินดีส
ลักษณะวิสัย: ไม้พุ่ม

ลักษณะทั่วไป:
ราตรีเป็นไม้พุ่มขนาดย่อม  ลำต้นเป็นสีเทาอ่อนๆ แตกกิ่งก้านสาขามาก ๆ  พุ่มใบหนาต้นและใบมีกลิ่นเหม็นเขียวจัด   ใบอ่อนบาง  รูปมนรี  
ปลายใบและโคนเรียวแหลมขนาดใบยาวประมาณ 5 - 6 นิ้ว  ดอกออกเป็นช่อสีขาวอมเขียว  ดอกมีขนาดเล็ก และออกจับกลุ่มติดกันมากมายในช่อหนึ่งๆ 
 ปลายดอกบานออกเป็นรูปดาว5 แฉก  ขนาดดอกบานเต็มที่  กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตรดอกราตรีมีกลิ่นหอมจัดในเวลากลางคืน พอตอนเช้า  ดอกที่บานจะหมดกลิ่น และหอมใหม่ในคืนต่อไป ออกดอกราวๆ 5-7 วัน
ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้กระถาม  ปลูกเป็นรั้ว
การขยายพันธุ์:  ตอนกิ่ง ปักชำ
ข้อมูลทั่วไป :  ราตรีเป็นดอกไม้ที่กลิ่นหอมในเวลากลางคืน  เมื่อมีดอกจะส่งกลิ่นไปไกล  กลิ่นไม่ฉุนจนเกินไป  กลิ่นเรื่อยๆ ทำให้ได้อีกชื่อหนึ่งว่า  ดอกหอมดึก ส่วนมาก
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน
การปลูก :  ราตรีในช่วงปักชำกิ่ง  หรือปลูกลงกระถางใหม่ ๆ ควรปลูกในที่ร่มรำไร หลังจากนั้น เมื่อตั้งตัวได้แล้ว ค่อยนำไปไว้กลางแจ้ง  ชอบดินชื้น และอยู่ได้ในสภาพ
ที่ค่อนข้าแฉะต้องการน้ำมาก