สนมังกร

รหัส: 7-10110-003-215
ต้นไม้ประจำตัวครู :  ครูทวีศิลป์  อุดมรักษา
ตำแหน่ง : ประสานงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Juniperus junghuniana Mig
ชื่อวงศ์: CUPRESSACEAE
ชื่อท้องถิ่น : สน
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น

ลักษณะ:
 
รูปทรงปิรามิความสูง 3-12 เซนติเมตร  ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม  ใบสีเขียวเข้ม
ไม่ผลัดใบ  ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป  ความชื้นปานกลาง ชอบแสงเต็มวัน
นิยมปลูกเป็นไม้ประธานในการจัดสวน  นิยมปลูกเป็นกลุ่ม 3 หรือ 5ต้น 
ปลูกเป็นแนวถนน  การดูแลไม่ควรรดน้ำทรงพุ่มเพราะจะแตกทรงพุ่มไม่สวย
การกระจายพันธุ์: 
ประโยชน์:
-