สาวน้อยประแป้ง
 

รหัส: 7-10110-003-225
ต้นไม้ประจำตัวครู : ครูทวีศิลป์    อุดมรักษา
ตำแหน่ง : ประสานงาน  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Homalomena rubescens Kunth.
ชื่อวงศ์: ARACEAE
ชื่อสามัญ: Dumb  Cane
ชื่อท้องถิ่น: สาวน้อยประแป้ง
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
ถิ่นกำเนิด: เมริกาใต้

ลักษณะทั่วไป:
 
เป็นไม้ประดับใบ   เป็นพืชใบเลี้ยวเดี่ยว  ลำต้นตั้งตรง  อวบน้ำ แตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของลำต้นที่ละใบ
ใบมีรูปร่างยาวเรียวคล้ายใบพาย  โคนใบมน  ปลายใบเรียวแหลม  มีดอกคล้ายกับหน้าวัว   มีกาบห่อหุ้ม
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ  มียางเป็นพิษ   เช่นถูกผิวหนังแล้วทำให้คันมาก  หากกินเข้าไปอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
การขยายพันธุ์: 
ปักชำลำต้น   การตอนยอดอ่อน
ประโยชน์:
เป็นไม้ประดับภายในอาคาร