หญ้านวลน้อย

รหัส: 7-10110-003-231
ต้นไม้ประจำตัวครู : ครูทวีศิลป์      อุดมรักษา
ตำแหน่ง : ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zoysia matrella Merrill
ชื่อวงศ์: GRAMINEAE
ชื่อสามัญ: Manila  Grass
ชื่อท้องถิ่น: ง่วนน้อย
ลักษณะวิสัย: ไม้คลุมดิน

ลักษณะ:
 
เป็นพืชคลุมดินเป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูก  กลางแจ้งมากที่สุดในเมืองไทย  ชอบความชื้นสูงสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้ดี
ทนร้อนและแห้งแล้งได้ดี  ใบสีเขียวเข้มมีขนเล็กๆ ใบแคบเรียวยาวตัดแต่งรูปทรงได้ดี  สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวหรือดินปนทราย  แหล่งปลูกที่สำคัญ  มีปลูกกันมาแถวมีนบุรี  หนองจอก  ลาดกระบัง 
โดยเกษตรกรจะปลูกและตัดมาขายเป็นแผ่น  ตารางเมตรละ  18 -30 บาท และยังเป็นสินค้าส่งออก   หญ้านวลน้อยขยายพันธ์
โดยการ  เพาะเมล็ดและการปักชำที่ลำต้น  เนื่องจากเป็นหญ้าที่ขึ้นได้ง่าย  และเจริญเติบโตเร็ว เวลาตัดแต่งจะเหมือนพรม
เวลาย่ำก็จะนุ่มเท้าจึงเป็นที่นิยมนำมาปลูกสวนสาธารณะ   สนามเด็กเล่น  สนามกอล์ฟ  สถานที่ราชการ  สวนหย่อมร้านอาหาร
โรงแรม ในสนามกอล์ฟใหญ่ๆ ใช้ทำ กรีน (Green)  ซึ่งเป็นที่ตีลูกกอล์ฟลงหลุม  ใช้ทำบริเวณ (tee) ซึ่งเป็นที่เริ่มต้น
เล่นกอล์ฟ   ตลอดจนปลูกเป็นทางตีกอล์ฟ  (Fair  way) หญ้านวลน้อยเป็นหญ้าที่โตเร็วควรตัดแต่งบ่อยมิฉะนั้นมันมักจะออก
ดอกทำให้สนามดูเป็นสีดำไม่สวย 
การกระจายพันธุ์: 
ใช้ลำต้นมากกว่าเมล็ด
ประโยชน์:
นิยมปลูกเป็นสนามนั่งเล่น และใช้จัดสวนโดยทั่วไป