หญ้าแพรก
 

รหัส: 7-10110-003-232
ต้นไม้ประจำตัวครู: ครูทวีศิลป์    อุดมรักษา
ตำแหน่ง : ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cyondon dactylan Pers.
ชื่อวงศ์: GRAMINEAE
ชื่อสามัญ:  Burmuda  Grass , Wire Grass  , Dub  Grass
ชื่อท้องถิ่น: หนอเกเด
ลักษณะวิสัย: ไม้คลุมดิน

ลักษณะ:
 
เป็นวัชพืชที่มีประโยชน์ต่อการรักษาหน้าดิน ทนต่อการเหยียบย่ำฟื้นตัวและแพร่พันธูเร็วมาก
จากลักษณะที่ดีอันนี้เองจึงนิยมเอาหญ้าแพรกมาทำพิธีมงคลในวันครู  เพื่อเป็นปริศนาสอนศิษย์
ให้มีความอดทนและลดความแตกต่างฐานะทางสังคมของศิษย์ไม่ให้แข่งขันหรืออวดร่ำอวดรวย 
หาซื้อของกำนัลมีค่ามาไหว้ครูซึ่งอาจทำให้เห็นคุณธรรมในตัวครูลดลงจากพฤกติกรรมของศิษย์
ได้เป็นกุศโลบายที่ครูอาจารย์ในสมัยโบราณวางบรรณทัดฐานให้ครูและศิษย์พึงปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเคารพไม่ให้เห็นว่าใครสูงหรือต่ำหญ้าแพรกจึงได้เชื่อว่าอาภรณ์ของแผ่นดิน  ปัจจุบัน
มีนักเรียนรู้จักหญ้าแพรกสักกี่คน  ที่ทราบและเห็นคุณค่าของชนิดนี้ 
การขยายพันธุ์: 
ด้วยเมล็ดและการปักชำลำต้น หรือไหล 
การกระจายพันธุ์: 
แถบเอเชีย  ตะวันออกเฉียงใต้