หญ้ามาเลเซีย
 

รหัส: 7-10110-003-233
ต้นไม้ประจำตัวครู: ครูทวีศิลป์    อุดมรักษา
ตำแหน่ง : ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Axnopus compuuressus P. Beauv.
ชื่อวงศ์: GRAMINEAE
ชื่อสามัญ:  Savanna   grass  , Carpet  grass
ชื่อท้องถิ่น: หญ้าปากควาย
ลักษณะวิสัย: ไม้คลุมดิน

ลักษณะ:
 
เป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกในที่ร่ม  ชอบความชื้นสูง  ใบสีเขียวเข้ม  มีขนเล็กๆ
มีปลูกกันมากแถบ  มีนบุรี  หนองจอก  ลาดกระบัง  โดยเกษตรกรจะปลูกและตัดมาขาย
เป็นแผ่นตารางเมตรละ  18 -30  บาท  และยังเป็นสินค้าส่งออก
การขยายพันธุ์: 
โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำลำต้นที่แบ่งแยกได้