หมากผู้หมากเมีย
 

รหัส: 7-10110-003-242
ต้นไม้ประจำตัวครู : ครูทวีศิลป์     อุดมรักษา
ตำแหน่ง :  ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cordyline fruticosa.
ชื่อวงศ์:AGAVACEAE
ชื่อสามัญ: Cordyline
ชื่อท้องถิ่น: มะผู้  มะเมีย  หมากผู้
ลักษณะวิสัย: ไม้พุ่ม

ลักษณะ:
 
เป็นไม้เนื้ออ่อนสูงไม่เกิน  2  เมตร  มีใบยาวคล้ายใบหอกหรือดาบปลายใบตั้งหรือพับลง
ใบมีสีสันสะดุดตา   เป็นไม้ประดับที่ชอบแสงปานกลาง   ชอบความชื้นปานกลาง
นิยมปลูกร่องระหว่างกลางสวน  หรือใต้ต้นไม้ใหญ่ชาวสวนนิยมเก็บใบมัดเป็นกำๆ
เพื่อไปส่งตลาดกลางเช่น  ปากคลองตลาด  ออกดอกปลายยอด   และติดผลสามารถนำ
เพาะหรือผสมให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆได้  
การขยายพันธุ์: 
โดยการตอนกิ่งหรือปักชำ
ประโยชน์:
ปลูกเป็นไม้ประดับ