หางนกยูงไทย
 

รหัส: 7-10110-003-247
ต้นไม้ประจำตัวครู : ครูทวีศิลป์     อุดมรักษา
ตำแหน่ง : ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
ชื่อวงศ์: LEGUMINOSAE / CASALPI-NIACEAE
ชื่อสามัญ: Barbados  Pride , peacock  Flower
ชื่อท้องถิ่น: ส้มพอ  พญาไม้ผุ  ขวางยอย
ลักษณะวิสัย: ไม้พุ่ม

ลักษณะ:
 
เป็นพรรณไม้พุ่ม ที่มีลำต้นขนาดเล็ก และแตกกิ่งก้านสาขามาก  เรือนยอดจะโปร่งกิ่งก้านสาขาที่ยังอ่อนอยู่
เป็นสีเขียว  ส่วนกิ่งที่แก่หรือเปลือกของต้นจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม  ลำต้นสูงประมาณ 3-4 เมตร เป็นไม้ใบรวม
ออกใบเป็นแผงซึ่งแผงๆหนึ่งมีใบย่อยอยู่หลายคู่  แต่ละคู่จะตรงข้ามกัน  และใบย่อยตรงส่วนปลายจะไม่มีคู่ 
ลักษณะใบย่อยจะกลมมน  ปลายใบมนแต่โคนใบแหลมออกเรียงกันเป็นคู่ๆ  ตามก้านใบ ก้านใบก้านหนึ่ง
จะมีใบย่อยอยู่ราวๆ 8-12 คู่  ขนาดของใบย่อยกว้างประมาณ 0.5  นิ้ว ยาว 1 นิ้ว มีสีเขียว  ออกดอกเป็นช่อ
อยู่ตามปลายกิ่ง หรือส่วนยออดของต้น  ช่อดอกจะยาวเกือบ 1 ฟุตได้  ดอกของหางนกยูงมีอยู่หลายสีเช่น  
แดง  เหลือง  ชมพู  ส้ม  มีอยู่  5 กลีบ  ดอกบานเต็มที่ราวๆ 1-1.5  นิ้ว  ขอบของกลีบจะยับย่นเป็นเส้นลอน
สีเหลือง   เกสรอยู่กลางดอกเป็นเส้นงอนยาวโผล่พ้นเหนือดอกออกมา   ลักษณะของผลเป็นฝักแบน 
และมีเมล็ดอยู่ภายในมาก  เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจัด  ปลูกง่ายและขึ้นง่าย  ปลูกได้ในดิน
ทุกชนิดและยังทนทานอีกด้วย  ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง 
การขยายพันธุ์: 
การเพาะเมล็ด
ประโยชน์:
ราก ของต้นดอกสีแดง ปรุงเป็นยา รับประทานขับประจำเดือน