อโศกอินเดีย
 

รหัส: 7-10110-003-254
ต้นไม้ประจำตัวครู: ครูทวีศิลป์      อุดมรักษา
ตำแหน่ง: ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์Polyalthia longifolia Benth & Hook.f.
ชื่อวงศ์: ALISMATACEAE
 
ชื่อสามัญ: Mast  tree, Cemetery tree, Asoke  tree
ชื่อท้องถิ่น: อโศกอินเดีย
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น
ลักษณะ: เป็นไม้ต้นสูง  5-25  เมตร  เรือนยอดเป็นรูปปิรามิดสูง  กิ่งก้านลู่ลง  สีน้ำตาลเรียบ  ใบเดี่ยวเรียงสลับ  แผ่นใบรูปหอกแคบปลายเรียวแหลม โคนมน
ใบหยักเป็นคลื่น ผิวใบเกลี้ยงด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน  ด้านล่างสีขาวนวล  ดอกมีสีเขียวอมเหลืองออกเป็นช่อปลายกิ่ง รูปไข่ออกเป็นพวง  ชอบความชื้นปานกลาง
ผ มีแสงแดดเต็มวัน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
การขยายพันธุ์: ด้วยเมล็ด  หรือตอนกิ่ง
ประโยชน์: ปลูกตามแนวรั้ว  กำบังสายตา  กันลม  กันเสียง  กันฝุ่น