เอื้องทอง
 

รหัส: 7-10110-003-260
ต้นไม้ประจำตัวครู : ครูทวีศิลป์     อุดมรักษา
ตำแหน่ง : ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์Sanchezia speciosa Leonard
ชื่อวงศ์: ACANTHACEAE
 
ลักษณะวิสัย: ไม้พุ่ม
ลักษณะ:  
ลำต้นสูงไม่เกิน  2 เมตร เป็นไม้พุ่มที่มีอัตราการเจริญเติบโตไวลำต้นเป็นเหลี่ยมใบกว้างขอบใบเรียบ  เส้นใบเส้นกลางใบ เด่นชัดมีสีเหลืองเป็นพรรณไม้ที่ชอบแดด
และชอบดินร่วนที่มี อินทรีย์ วัตถุสูง  เป็นดอกหลอกมีสีเหลืองอ่อนออกปลายกิ่ง
การกระจายพันธุ์: -
ประโยชน์: นิยมปลูกตามรีสอร์ท หรือสวนสาธารณะ เพราะมีสีสดใส เลี้ยงง่าย โตเร็ว และขยายพันธุ์ได้ง่าย