จำปา

 

รหัส: 7-10110-003-061
ต้นไม้ประจำตัวครู:  คุณครูสายพิน   สงค์พะโยม
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Michelia  champace   L.
ชื่อวงศ์: MAGNOLIACEAE
ชื่อสามัญ: Champaka , Orange  Champak
ชื่อท้องถิ่น: จำปาป่า  มณฑาดอย
ถิ่นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น
ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 15-30 เมตรโตวัดรอบ 150-300 เซนติเมตร ลำต้นสูงใหญ่ เนื้อไม้สีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อนยอด
อ่อนและใบอ่อนมีขนสีทองคลุมหนาแน่น เรือนยอดเป็นพุ่มกลม หรือกรวยคว่ำ สัดส่วนเรือนยอดกว่า 60% ของลำต้น เปลือกนอกสีเทา เปลือกในสีขาว มีรูระบายอากาศ
ทั่วไปมีรอยตาของกิ่งที่หลุดร่วงไปแล้ว ใบเดี่ยวเรียงสลับ แบบระนาบเดียวกัน รูปใบค่อน ข้างยาว รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 4 -10 เซนติเมตร ยาว 10-25 เซนติเมตร
ปลายแหลมโคนกลมมน กาบหุ้มดอกมีขนสีเทา มีกลิ่นดอกประมาณ 10-15 กลีบ กลีบชั้นในแคบกว่ากลีบชั้นนอก ดอกสีเหลืองจำปา หรือสีส้ม กลิ่นหอมแรง
ผลเป็นช่อยาว 6-9 เซนติเมตรช่อมักโค้งลงมีผลรูปไข่ หรือรูปค่อนข้างกลมเรียงอยู่รอบแกนกลาง
ประโยชน์ : ดอกใช้ร้อยมาลัย ประกอบเครื่องหอม
การขยายพันธุ์ : ตอนกิ่ง
การปลูก : จำปาเป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง ไม่ชอบที่น้ำขัง จะทำให้ตายได้ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วน โปร่ง อุดมสมบูรณ์
ความสำคัญ : เป็นไม้หวงห้ามประเภทธรรมดา