ช้องนาง

 

รหัส: 7-10110-003-065
ต้นไม้ประจำตัวครู:  คุณครูยุพิน   คงวิมล
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Thunbergia  erecta   (Benth.)  Anderson
ชื่อวงศ์: ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ: Bush   Clock Vine
ชื่อท้องถิ่น  ช้องนางเล็ก  ,  ช้องนางใหญ่
ลักษณะวิสัย: ไม้พุ่ม
ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้พุ่มเตี้ย และเป็นไม้ประเภทครึ่งต้นครึ่งเลื้อย ใบคล้ายใบแก้วแต่ริมใบบิดเล็กน้อยออกเป็นคู่ ๆ เรียงไปตามกิ่ง ใบสีเขียวสด ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง 
แต่เล็กกว่าดอกผักบุ้ง  ดอกเป็นสีน้ำเงินม่วง  ตรงกลางเป็นสีเหลือง บานไม่ทน แต่เมื่อดอกร่วงแล้วก็ยังมีทรงดอกเหมือนเดิม บางพันธุ์มีดอกสีขาว ออกดอกตลอดปี
ชอบอยู่ในที่มีแสง
ใบ : ใบจะคล้ายใบแก้ว ออกจะเป็นคู่ ๆ เรียงไปตามกิ่งของล้ำตน ลักษณะของใบมนปลายแหลม ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร มีสีเขียว ชอบใบเรียบไม่จัก
ดอก : รูปทรงของดอกเป็นรูปแตร มีสีม่วงเข้มมีอยู่ 5 กลีบตรงกลาง ดอกเป็นสีเหลืองดอกบานเต็มที่ประมาณ 8 เซนติเมตร
ลำต้น  : เป็นพรรณไม้พุ่มเตี้ย แตกกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงประมาณ 6 ฟุต
ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับ
การขยายพันธุ์ : ตอนและปักชำ
การกระจายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่ออกดอกตลอดปี ปลูกได้ทั้งกลางแจ้ง และที่ร่มรำไร   ชอบดินร่วนซุยมีความชื้นตลอดเวลา ขยายพันธุ์ด้วยการ