กระทิง

 

รหัส: 7-10110-003-009
ต้นไม้ประจำตัวครู:  คุณครูอารีย์  ตั้งพูนสิน
ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
ชื่อวิทยาศาสตร์:   Calophyllum inophyllum   L.
ชื่อวงศ์: GUTTIFERAE
ชื่อสามัญ AlexandrianLaurel. Bomeo Mahogany
ชื่อท้องถิ่นนาวกาน, ทึง, กาทึง, สาระภีทะเล
ถิ่นกำเนิด:  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย มาลายู
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น
ลักษณะ: เป็นไม้ต้นขนาดกลาง-ใหญ่   สูง 8 - 20  เมตร  ไม่ผลัดใบ  ลักษณะพิเศษพบว่ามีน้ำยางเหลืองใส ๆ ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงกันข้าม  เรียงสลับตั้งฉากกัน
 ปลายใบมนกว้าง ๆ  และมักหยักเข้าเล็กน้อยเนื้อใบค่อนข้างหนาขอบใบเรียบและมีผิวมันเคลือบเป็นขอบชัดเจน  ดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่งและง่ามใบ 
ช่อละประมาณ 5 - 8 ดอก ดอกมีสีขาวหอมชื่นใจผลสดค่อนข้างกลมฉ่ำน้ำเมื่อสดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3  เซนติเมตร ผิวเรียบ ปลายเป็นติ่งแหลม เมื่อสุก
มีสีเหลืองและเมื่อผลแห้งผิวย่นออกสีน้ำตาลปนแดงอ่อนเมล็ด 1 เมล็ด
ประโยชน์: รากเป็นยาเบื่อปลา ใบ รักษาตาแดง ตาฝ้า ตามัวเป็นยาเบื่อปลา เปลือกรสฝาดเมา ชำระล้างแผลแก้คัน ดอกบำรุงหัวใจชูกำลัง เมล็ด (น้ำมัน)
แก้ปวดข้อแก้เคล็ดขัดยอกบวมรักษาโรคเรื้อน
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด