เทียนทอง

รหัส: 7-10110-003-091
ต้นไม้ประจำตัวครู:  คุณครูจิรารัตน์  บุณณะ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Duranta drdcta L.
ชื่อวงศ์:  VERBENACEAE
ชื่อท้องถิ่น: พวงม่วง
ลักษณะวิสัย: ไม้พุ่ม
ลักษณะทั่วไป : สูงประมาณ 3 เมตร ใบและดอกเด่นสะดุดตา  ตอบสนองต่อแสงดีมาก นิยมปลูกเป็นไม้สวนกลางแจ้ง  สามารถตัดแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการได้
ใบ : ใบออกเป็นคู่ตรงกันข้าม มีสีเหลือง
ดอก : ออกดอกเป็นช่อ ยอดกิ่ง ดอกมีลักษณะเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีม่วงชมพู
ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ใช้ตกแต่งสวน หรือบริเวณที่ต้องการแนวเป็นรั้ว ใช้ปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่น ๆ ทำให้สนามหรือสวนดูสวยงาม เป็นสัดส่วน และ
มักนิยมปลูกเป็นไม้ถุง จำหน่ายได้ง่าย เป็นพืชที่ต้องการแสงมาก ชอบน้ำหรือความชื้นสูง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การกระจายพันธุ์ : ประเทศไทยพบขึ้นทั่วไป  ในต่างประเทศทั่วไปในเขตร้อน