ธรณีสาร

รหัส: 7-10110-003-096
ต้นไม้ประจำตัวครู:  คุณครูนิกรานต์   แก้วมะดัน
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phyllanthus pulcher Wall. Ex Muell.Arg.
ชื่อวงศ์:  EUPHORBBIACEAE
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 0.5 - 1 เมตร  ลำต้นกลมสีเขียว ตรงปลายยอดเป็นสีอ่อน หากต้นแก่โคนต้นจะเป็นสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียง
สลับแน่นอยู่บริเวณปลายยอด รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน ปลายสุดมีติ่งแหลมเล็ก ขอบใบเรียบ ดอกสีแดงเข้ม ผลค่อนข้างกลมเกลี้ยงสีน้ำตาลอ่อน
ใบ : บมีลักษณะกลมเล็ก คล้ายใบมะขาม ก้านใบสีเขียว ใบจะออกทั้งสองข้างของก้านใบคู่กัน ไปจนสุกปลายก้าน ส่วนก้านใบจะแตกออกจากลำต้นโดยรอบ ๆ เป็น
พุ่มสวยงาม
์ดอก : ดอกสีแดงเข้ม
ต้น : ลำต้นมีลักษณะกลม สีเขียว หากต้นแก่โคนต้นจะเป็นสีน้ำตาล
ประโยชน์ : เป็นยาสมุนไพร ใช้ผสมกับสมุนไพรอื่น เช่น ผสมกับพิมเสน ใช้กวาดคอเด็กแก้พิษตาลซาง เด็กตัวร้อน ๆ เย็น ๆ ไม่กินนมกวาดแล้วหาย ใช้ขับลมในลำไส้
และกระเพาะทำให้เรอ ใบตำเป็นยาพอกเหงือกแก้ปวดฟัน และแก้อาการบวมและคันตามร่างกาย ต้นและรากต้มน้ำกินแก้ปวดท้อง และเป็นยาแก้ลม
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การกระจายพันธุ์ : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้