ความรู้เรื่องมะพร้าว

มะพร้าว เป็นพืชในตระกูลปาล์ม (Pamily palmae) อยู่ใน tribe  Cocoideae  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera  L. เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีโครโมโซม
              
16  คู่ ( 2 n = 32 )

ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆในต้นมะพร้าว

ราก  ต้นมะพร้าวเป็นเหมือนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วๆไปคือไม่มีรากแก้วแต่มีรากเส้นใหญ่ๆเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 . ออกไปจากโคนต้นโดยตรงเรียกว่า
รากใหญ่
(Main Root ) รากใหญ่มีความยาว 3– 20 เมตร เมื่อแรกงอกออกจากลำต้นจะมีสีเหลืองอ่อนต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีน้ำตาลแดงตามลำดับต้นมะพร้าว
จะผลิตรากใหญ่ออกมาเรื่อยๆเพื่อทดแทนรากเดิมที่ตายไปต้นมะพร้าวแต่ละต้นจะมีรากใหญ่อยู่ถึง 
2,500 ถึง 3,000 รากหน้าที่ของรากใหญ่นี้มีหน้าที่
ลำเลียงอาหารเข้าสู่ลำต้นมากกว่าดูดอาหารโดยตรง เพราะรากใหญ่ห่อหุ้มด้วยเส้นใยซึ่งน้ำซึมผ่านเข้าไปภายในรากไม่ได้ มีเฉพาะส่วนซึ่งอยู่ติดกับปลอกราก
ตรงปลายสุดของรากที่เป็นส่วนที่บอบบาง น้ำและอาหารซึมผ่านเข้าไปได้  บนรากใหญ่จะมีรากที่ทำหน้าที่หายใจเรียกว่า
 Pneumatophores
รากสาขา  เป็นรากที่แตกแขนงออกไปจากเส้นรากใหญ่และแตกแขนงออกไปเรื่อยๆรากเหล่านี้แผ่กระจายออก
ไปตามดินชั้นต่างๆเพื่อดูดน้ำและแร่ธาตุมายังรากใหญ่และลำเลียงเข้าสู่ต้นรากมะพร้าวนอกจากมีหน้าที่ดูดน้ำและ
แร่ธาตุแล้วยังมีหน้าที่ยึดเหนี่ยวลำต้นมิให้โค่นล้ม

ลำต้นมะพร้าว
 
มีรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอกแต่ตอนส่วนโคนซึ่งสูงพ้นจากดินประมาณ 1 เมตร จะใหญ่กว่าส่วนลำต้นซึ่งมองดูลักษณะเป็นรูปกรวยคว่ำ
ภาษาไทยเรียกว่า สะโพก  ภาษาอังกฤษเรียกว่า
Bole เป็นที่ซึ่ง ต้นมะพร้าวผลิตรากออกไป  ถ้าหากบริเวณนี้ผุโดยสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือโดยที่ต้นมะพร้าว
อายุแก่เกินไปต้นมะพร้าวก็สามารถผลิตรากออกจากลำต้นโดยตรงได้

   ลำต้นมะพร้าวมะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
25 ถึง 30 .. มองดูเป็นปล้องๆ ซึ่งปล้องนี้เป็น
ที่เกิดจากโคนทางและจั่นที่เคยติดอยู่กับลำต้นแล้วเหี่ยวแห้งหลุดไป  ลำต้นมะพร้าวไม่มีเยื่อรอยแผลเป็น

เจริญเติบโต จึงไม่มีการขยายตัวทางด้านข้าง เมื่อกำเนิดมีลำต้นขนาดเท่าใดก็มีขนาดเดิมไปตลอดชีวิต 
และถ้าลำต้นเกิดมีรอยแผลเป็นขึ้น รอยแผลนั้นจะคงอยู่ตลอดไป ต้นมะพร้าวไม่สามารถสร้างเซลล์ออกมา
ทำให้รอยแผลนั้นหายไปได้
    ลำต้นมะพร้าวเจริญเติบโตทางด้านความสูงทางเดียว เพราะที่ยอดมะพร้าวมีตาเจริญเติบโตอยู่ตาเดียว ถ้าตา
นี้ถูกทำลายมะพร้าวทั้งต้นก็ตายไปด้วย  ในบางกรณีจะเห็นว่าลำต้นมะพร้าวมีขนาดลำต้นไม่สม่ำเสมอ บางส่วน
ขอดเล็ก ถัดขึ้นไปมีขนาดโตขึ้น ที่เป็นดังนี้เพราะว่าในขณะที่ลำต้นกำลังเจริญเติบโตถ้าฝนฟ้าอำนวยและดินอุดม
สมบูรณ์ลำต้นก็ใหญ่ แต่ถ้าขาดความอุดมสมบูรณ์ลำต้นก็เล็ก

 

[NextPage]