ขนมไทย
Thai Dessert

ขนมอาลัว ขนมไข่แมงดา ขนมดอกไม้ ขนมด้วง
ขนมเบื้องไทย ขนมบ้าบิ่น ขนมฝอยทอง ขนมฝอยทองกรอบ
ขนมเหนียว ขนมกรวย ขนมมันสำปะหลัง ขนมหม้อตาล
ขนมชั้น ขนมหน้านวล ขนมสาลี่ ขนมตาล
ขนมถ้วยฟู ขนมต้ม ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวเหนียวแดง
ข้าวเหนียวใบเตย ข้าวต้มมัด ขนมกลีบลำดวน ลูกชุบ
ขนมเม็ดขนุน หมี่กรอบ ขนมนางเล็ด สาคู
ตะโก้แห้ว ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด วุ้นกะทิ
 
วุ้นกะทิ วุ้นน้ำเชื่อม ขนมลืมกลืน  
อาหารภาคเหนือ อาหารภาคใต้ อาหารภาคอีสาน อาหารภาคกลาง