::: เพลง...รักเมืองไทย :::

 


(สร้อย) รักเมืองไทย  ชูชาติไทย
ทะนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (
ซ้ำ)

ไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใคร
ศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใด
ถ้าข่มเหงไทย คงจะได้เห็นดี (สร้อย)

เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ้ำ)
เรารักเพื่อนบ้าน เราไม่รานรุกใคร
แต่รักษาสิทธิ์ อิสระของไทย
ใครทำซ้ำใจ ไทยจะไม่ถอยเลย (สร้อย )

เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ้ำ)
ถ้าถูกข่มเหงเราไม่เกรงผู้ใด
ดังงูตัวนิดมีพิษเหลือใจ
เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย