คุณพิชิต วีระชาลี
ประธานสภาเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ
           
 
 
 

 

 

 

 

 

New Page 3
 
 

กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  ปีการศึกษา 2559

 
วันที่เสาร์ที่ 21  มกราคม 2560  ทางสภาเครือข่ายฯได้กิจกรรม ตักไข่ "งานราตรีการเวก"
 

 

 [ ประมวลภาพกิจกรรม ]

 
 
โครงการ  “ ยิ้มสวย  ฟันสะอาด ”  
วันที่  6  ธันวาคม 2559 ทางสภาเครือข่ายฯ ระดับสายชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้จัดกิจกรรมโครงการ“ ยิ้มสวย  ฟันสะอาด ”
ห้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้จัดกิจกรรมให้ความรู้
 

 [ ประมวลภาพกิจกรรม ]

 
 
 

 สภาเครือข่ายฯ จัดโครงการ “ คนรุ่นใหม่ หัวใจรักษ์แผ่นดินครั้งที่  8  ตอน ร้อยความดี  ร้อยปีพ่อปีโอ ”

ณ ป่าชุมชนบ้านแก่งปลากด   ต.ช่องสะเดา อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ในวันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 

 

[ ประมวลภาพกิจกรรม]

 

 

 
กิจกรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การศึกษา
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2559  สภาเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่ายผู้ปกครองฯ (สายชั้นปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา

เลี้ยงอาหารกลางวันและนำอุปกรณ์การศึกษา ไปแจกให้กับเด็กนักเรียน  ณ  โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์  โดย ท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์นงนภัส   สุวรรใจ  

และคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 
[ ประมวลภาพกิจกรรม ]
   
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2559

       วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559  สภาเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ จัดดำเนินการประชุมเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯระดับสายชั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2559  โดยได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการสภาเครือข่ายผู้ปกครองฯ ชุดเดิมเป็นผู้  ดำเนินการจัดประชุมเลือกตั้ง ณ หอประชุม 3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 

  [ประมวลภาพ] / [รายงานการประชุม]
   
   
 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ

       วันเสาร์ที่ 6   มิถุนายน 2558  สภาเครือข่ายผู้ปกครองและครูจัดดำเนินการประชุม
 เลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ ระดับสายชั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภา
 เครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุม 3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 

  [ประมวลภาพ] / [รายงานการประชุม]
   
   
 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนนโยบายต่างๆ ร่วมกัน

       วันเสาร์ที่ 18  กรกฎาคม  2558  สภาเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ จัดประชุมคณะ
 กรรมการบริหารสภาเครือข่ายผู้ปกครองฯ
ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุมหกทศวรรษ 
 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  เพื่อปรึกษาหารือและวางแนวนโยบายต่างๆ ในการส่งเสริม
 และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
 เรื่องระบบติดต่อสื่อสารของผู้ปกครอง    โดยมีคุณวิชัย   รัชไพศาล  เป็นประธานการประชุม 
 
  [รายงานการประชุม]
   
   
 

                                                                                                                           

      
   
   
   

 Update by : ครูศิริดา  สินประเสริฐ

Best Preview in IE 1024x768       Last Update 6/06/2011 10:00
© Copyright 2012 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045 Url : http://www.shc.ac.th E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th