:: กองลูกเสือโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ยินดีต้อนรับครับ ::

 
ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ

สารบัญ

Home
หน้าแรก
วัตถุประสงค์
ลูกเสือกับการพัฒนาประเทศ
ความเป็นมาลูกเสือไทย
ประเภทของลูกเสือ
บุคลากรกลุ่มลูกเสือ
เพลงและกิจกรรมลูกเสือ
 


ติดต่อกลุ่มลูกเสือโรงเรียน anan@shc.ac.th

 

 

งานพิธีการและปฎิทินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2552

วัน เดือน ปี พิธีการและการอยู่ค่ายพักแรม ชั้น สถานที่
19-21 มิ.ย. 2552 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี - นอกสถานที่
1 ก.ค. 2552 วันสถาปนาลูกเสือไทย - โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
25 ก.ค. 2552 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง หลักสูตรดาวดวงที่ 1 ป.1 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
26 ก.ค. 2552 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง หลักสูตรดาวดวงที่ 2 ป.2 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
1-2 ส.ค.  2552 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง หลักสูตรดาวดวงที่ 3 ป.3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
22-23 ส.ค.  2552 ค่ายลูกเสือสามัญ      หลักสูตรลูกเสือตรี ป.4 ค่ายบ้านสวนพระหฤทัย ราชบุรี
7-8 พ.ย.  2552 ค่ายเนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือเอก ป.6 ค่ายอิทธิณัฐ  สระบุรี
14-15 พ.ย. 2552 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ป.5 ค่ายหัตถวุฒิ สระบุรี
21-22 พ.ย. 2552 ค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก ม.1 เสือป่า 2 สระบุรี
25 พ.ย. 2552 วันมหาธีรราชเจ้า - โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
12-13 ธ.ค.  2552 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญหลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษ ม.2 ไชยวุธวัฒนา สระบุรี
5-7 ก.พ. 2553 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
หลักสูตรลูกเสือหลวงและค่ายอำลา ม.3
ม.3 หาดหฤทัยฯ ชะอำ เพชรบุรี

 

© Copyright 2009 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045       Url :
http://www.shc.ac.th   E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th