::: เพลง..มาร์ชพระหฤทัยฯ :::

     
       โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เรานี่  นามนี้เป็นนามที่พวกเราภูมิใจ
  การเรียนดีทั้งมีระเบียบวินัย  นักเรียนพระหฤทัยมั่นคงสามัคคี
       พวกเราขอกล่าวคำปฏิญาณ  ไว้ว่าจะรักษาและกระทำคุณงามความดี
  เราจะเป็นนักเรียนเรียนเด่นและดี  เกียรติระบือไปทุกที่พระหฤทัย ฯ
       คำขวัญงามเด่นหรู  ริเริ่ม  รอบรู้ นำทางสู่หลักชัย
  วิชาการครูอาจารย์สอนให้  พระคุณยิ่งใหญ่เหลือประมาณ
       พระหฤทัย ฯ ดังน้องพี่  เรานี้สีเลือดเดียวกัน
  ต่างเป็นศิษย์ร่วมสถาบัน  รักสถาบัน  พระหฤทัยคอนแวนต์
     


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Web Design : Natreeya Promkeeree
 

Copyright © 2007 | Sacred Heart Convent School | e-mail:Sacredheart@shc.ac.th