โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ****ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เสาร์ เวลา 08.30 - 15.00 น. สมัครเรียนติดต่อ 02-670 9041-4 ต่อ 100 หรือ 102 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-415 5528 , 095-760 0021 หรือ 095-896 8659 ****
 
 
 
 

นวัตกรรมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

   

SHC Innovation

   

ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
แผนการจัดประสบการณ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โดยใช้สื่อ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิจิตรบรรจงหงษ์พฤกษา
International Food
Outdoor Education Innovation
Business Market
มหัศจรรย์ ตารางสี่ช่อง
3D Animation Creativity and
Innovation to Thrive
กิจการแห่งรักตามจิตตารมณ์
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
Magic Seen Candle
Learning English by [email protected]
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม
EP The Musical of SHC Theatre
EP Got Talent
รักษ์สิ่งสร้าง 5RS
ชมรม เด็กหลังเลนส์
หนึ่งห้องพักครู หนึ่งคุณธรรม
G – Suit Education for SHC Student
SHC Model
School Bright For SHC Management
 
   
   

ปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
แผนการจัดประสบการณ์ รักษ์สิ่งสร้าง 5RS
 
 
 
Create by bottle caps by SHC Kids
เศษผ้า น่ามอง by SHC
 
 
   
   
 

ปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
 
ผลการจัดกิจกรรมนิทานคณิตศาสตร์
ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะ
การแก้ปัญหา เรื่องทศนิยม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
<<HOME>>
 
 
 
 
  web counter
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/07/2021   Last Update : August 18, 2021