โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ****ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เสาร์ เวลา 08.30 - 15.00 น. สมัครเรียนติดต่อ 02-670 9041-4 ต่อ 100 หรือ 102 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-415 5528 , 095-760 0021 หรือ 095-896 8659 ****
 
 
 

ผลงานการเขียนไทย

ของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

   
เด็กหญิงกมลรัตน์ ไพคำนาม ชั้น G.9 เด็กหญิงพนิตพร  เจริญพร ชั้น ม.3/1
   
นางสาวปพิชญา  ทองชื่นจิต  ชั้น ม.3/1 เด็กหญิงจีนา  ฤกษ์เมือง  ม.3/2
   
 
เด็กหญิงจีราณัฐ  ทรัพย์ทวีคูณ  ม.3/4  
   
 
<<HOME>>
 
 
  web counter
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  15/07/2021   Last Update : August 20, 2021